[Розширений пошук]

Результат пошуку комплекс

1-10 из 552

Конструкторський документ виробу, за винятком прийнятого за основний конструкторський документ : для деталей креслення деталі, для складальних одиниць, комплексів і комплектів специфікації.

Комплекс - Несколько специфицированных изделий взаимосвязанного назначения, не соединенных на...
- 2016-12-17

Організована сукупність технічних і програмних засобів АС.

Комплекс программно-технический автоматизированной системы, птк ас - это Организованная совокупность технических и программных средств АС).
- 2016-12-13

Сукупність сумісно працюючих АС та об'єкту керування.

Комплекс автоматизированный - это Совокупность АС и объекта управления, функционирующих совместно).
- 2016-12-11

Сукупність взаємоузгоджених компонентів і комплексів технічного, програмного, інформаційного та лінгвістичного забезпечень, що розробляються, виготовляються та постачаються як продукція виробничо-технічного призначення і використовуються під час створення й функціювання АС.

Комплекс сре...
- 2016-12-11

Комплекс, який складається з ливарних машин, механізмів, піднімально-транспортного устаткування, що виконує усі операції щодо виготовлення виливків автоматично.

Автоматическая линия для литейного производства - это Комплекс, состоящий из литейных машин, механизмов, подъемнотранспорт...
- 2016-12-10

Комплекс критеріїв, за якими оцінюють санітарний стан ґрунтів.

Показатели санитарного состояния почв - это Комплекс критериев, позволяющих оценить санитарное состояние почв).
- 2016-12-09

Комплекс впорядкованої відносно постійної інформації АС на носії даних разом з відповідною документацією, призначений для постачання користувачеві.

Средство информационное - это Комплекс упорядоченной относительно постоянной информации АС на носителе данных с соответствующей докумен...
- 2016-12-09

Класичний СПА-центр являє собою складну конструктивно-технічну й функціональну структуру. Сучасний СПАцентр – це оздоровчий комплекс, до складу приміщень якого обов’язково входять сауна (з варіаціями на тему – хамам, лазні, тощо), басейн (один або декілька), кімнати для процедур та відпочинку, тому ...
- 2018-03-05

Сложившийся городской квартал или группу кварталов следует рассматривать как основной объект комплексной реализации, для которого требуется разработка детального проектного решения.
- 2017-02-06

Эффективность комплексной реконструкции городской застройки на примере Жилого комплекса "Чайка" в Киевской области
- 2017-02-06

...АПК 02.05 Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми) Відомчі норми технологічного проектування. ВНТП – АПК 02.05. Свинарські підприємства (комплекси, ферми, малі ферми), Мінагрополітики України, К.
- 2012-10-31 19:19:08

Будівельний комплекс України – це сукупність галузей матеріального виробництва і проектно пошукових робіт, які забезпечують капітальне будівництво. До складу будівельного комплексу входять такі галузі матеріального виробництва: ...
- 2010-08-21 16:12:07

Система керування водоохоронним комплексом відповідно до прийнятого критерію керування. Автоматизированная система управления водоохранным комплексом, асу вк это Автоматизированная система управления, предназначенная для выработки и ...
- 2016-12-08 17:38:10

Комплекс средств автоматизации автоматизированной системы, комплекс средств автоматизации ас это Совокупность взаимосогласованных компонентов и комплексов технического, программного, информационного и лингвистического обеспечений, ...
- 2016-12-11 23:31:04

Конструкторський документ виробу, за винятком прийнятого за основний конструкторський документ : для деталей креслення деталі, для складальних одиниць, комплексів і комплектів специфікації. Комплекс Несколько специфицированных изделий взаимосвязанного назначения, не соединенных на...
- 2016-12-17 08:28:45

Сукупність взаємопов'язаних щодо часу, ресурсів та місця здійснення заходів, спрямованих на запобігання та зменшення загрози життю і здоров'ю населення від уражальних чинників та ( або ) дії джерел небезпеки КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ РАБОТ В ЗОНЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, КОМ...
- 2016-11-11 07:31:31

Сукупність систем (ОС і ОПС, ТВК і ТВС, контролювання доступу), що діють спільно і об'єднані для виконання завдань охоронного призначення КОМПЛЕКС ТРЕВОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ Совокупность систем (ОС ...
- 2016-11-11 16:57:59

Складова частина бортового авіаційного обладнання, яка являє собою поєднання інформаційно керівних та енергетичних систем для виконання функцій високого рівня : ... Складова частина бортового авіаційного обладнання, яка являє собою поєднання інформаційно керівних та енергетичних систем для вико...
- 2016-11-09 15:23:35

Сукупність сумісно працюючих АС та об'єкту керування. Комплекс автоматизированный это Совокупность АС и объекта управления, функционирующих совместно).
- 2016-12-11 23:31:47

Організована сукупність технічних і програмних засобів АС. Комплекс программно технический автоматизированной системы, птк ас это Организованная ...
- 2016-12-13 23:32:20

1 2 3 ... 55 56 »

Коментарі до комплекс, обговорення та відгуки:

ДБНУ