[Розширений пошук]

Результат пошуку зумовлена

1-10 из 112

Зумовлена наявністю токсикантів властивість води [ водного середовища ], що характеризує її [ його ] здатність порушувати життєдіяльність водних організмів

ТОКСИЧНОСТЬ ВОДЫ [ВОДНОЙ СРЕДЫ] - Обусловленное наличием токсикантов свойство воды [водной среды], характеризующее ее способнос...
- 2016-11-10

Захворювання, перебіг яких ускладнюється умовами праці, а частота їх перевищує частоту у працівників, що перебувають поза діянням певних професійних ...
- 2016-12-14 21:46:48

територія з порівняно однорідними кліматичними умовами, зумовленими спільністю синоптичних процесів, інженерно геологічних та соціально економічних умов, що визначають типологію будинків (згідно з ДСТУ Н Б В....району зі своєрідними кліматичними умовами, зумовленими вертикальною поясн...
- 2012-11-09 21:30:52

...у формі геологічних процесів, але зумовлені результатами інженерної діяльності людини. Для кількісної оцінки різних факторів у інженерній геології користуються експериментальним і розрахунково теоретичним методами....моря і канали на Дніпрі зумовили виникнення таких інжененерно геол...
- 2013-02-28 16:19:23

Корозія металу, зумовлена діґю мікроорганізмів, що ґ в корозійній системі БИОКОРРОЗИЯ, МИКРОБНАЯ КОРРОЗИЯ Коррозия металла под влиянием жизнедеятельности микроорганизмов.
- 2016-11-08 11:01:25

Корозія, зумовлена контактом металів, що мають різні електродні потенціали КОНТАКТНАЯ КОРРОЗИЯ Электрохимическая коррозия, вызванная контактом металлов, имеющих разные стационарные потенциалы в данном ...
- 2016-11-08 11:35:52

Деполяризація, зумовлена катодною реакціґю відновлення іонів водню ВОДОРОДНАЯ ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ Катодная реакция восстановления ионов водорода.
- 2016-11-14 11:56:38

Деполяризація, зумовлена катодною реакціґю відновлення ( іонізаціє ) кисню КИСЛОРОДНАЯ ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ Катодная реакция восстановления ( ионизации) кислорода.
- 2016-11-14 11:56:02

Пасивність, зумовлена анодною поляризаціґю металу АНОДНАЯ ПАССИВНОСТЬ Пассивность, вызванная анодной поляризацией металла.
- 2016-11-11 11:58:44

Струм,зумовлений недосконалістю ізоляції. Ток утечки Ток, обусловленный несовершенством изоляции.
- 2016-12-17 04:35:54

Струм,зумовлений ідеальним джерелом струму. Ток источника Ток, обусловленный идеальным источником тока.
- 2016-12-17 13:15:14

1 2 3 ... 11 12 »

Коментарі до зумовлена, обговорення та відгуки:

ДБНУ