[Розширений пошук]

Результат пошуку загальна

1-10 из 449

Світлочутливість фотографічного матеріалудобезперервного випромінювання заданого спектрального складуувидимій зоні.

Общая светочувствительность - Светочувствительность фотографического материала к непрерывному излучению заданного спектрального состава в видимой области.

Змінна,доступна двом або більшій кількості асинхронних процедурчиодночасно виконуваних програм.

Общая переменная - (Переменная, доступная двум или большему количеству асинхронных процедур или одновременно исполняемых программ).

Сукупність всіх захворювань, що є серед населення, вперше виявлених у цьому році та зареєстрованих у минулі роки, з приводу яких хворі звернулись знову в цьому році, перерахована на 1000 чоловік населення.

Общая заболеваемость - это Совокупность всех имеющихся среди населения болезн...

Відношення різниці між температурою напівпровідникової структури і температурою в заданій зовнішній контрольній точці до потужності, розсіюваної в усталеному режимі.

Общая емкость тиристора - Емкость между основными выводами при заданном напряжении в закрытом состоянии тиристора.

Кількість захворювань, зареєстрованих протягом останнього року, доповнена випадками хронічних захворювань, зареєстрованих за попередні два роки та з приводу яких не було звертань в цьому році, перерахована на 1000 чоловік населення.

Общая накопленная заболеваемость - это Число забол...

Загальна назва речовин, що входять до складу їжі та беруть участь у процесах обміну в організмі.

Фактор питания, алиментарный фактор питания - это Общее название веществ, входящих в состав пищи и участвующих в процессах обмена в организме).

Загальна назва органічних сполук, які беруть або здатні брати участь у виконанні певних функцій організму та мають високу специфічність діяння.

Биологически активные вещества, бав - это Общее название органических соединений, участвующих или способных участвовать в осуществлении как...

Загальна назва патологічного стану організму, що розвивається внаслідок дефіциту білка та низької калорійності раціону.

Белковоэнергетическая недостаточность - это Общее название патологических состояний организма, развивающихся вследствие дефицита белка и низкой калорийности рацион...

Загальна назва гострих інфекційних захворювань, які виникають через попадання в організм з їжею різних мікроорганізмів та їхніх токсинів.

Пищевая токсикоинфекция - это Общее название острых инфекционных болезней, возникающих при попадании в организм с пищей различных микроорганизмов...

Загальна назва групи захворювань рослин, збудниками яких є бактерії, що отримали назву фітопатогенних.

Бактериоз - это Общее название группы заболева-. ний растений, возбудителями которых являются бактерии, названные фитопатогенными.

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Система проектної документації для будівництва Правила виконання ескізних креслень загальних видів нетипових виробів ДСТУ Б ...

...технічні нормативи РЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ. ВИДИ РЕМОНТІВ ТА ПЕРЕЛІК РОБІТ ГБН Г.1 218 182:2011 Чинний від 01 грудня 2011 року....робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування Для визначення видів ремонтів та переліку ремонтно будівельни...

сумарна площа житлових і підсобних приміщень з урахуванням лоджій, балконів, веранд і терас, що враховуються з коефіцієнтом відповідно до додатка Д . Загальну площу квартир визначають як суму ...
Абетка будівельника » - 2019-01-09 11:05:07

Загальний нелінійний розрахунок 1 Для визначення зусиль у конструкціях, як правило, повинні використовуватися нелінійні методи розрахунку для обох ...

Загальний вигляд одноповерхової прибудованої будівлі по вул. Грушевського, 21 у м. Полтава до початку робіт з реконструкції

Категорія загального характеру, яка може бути застосована до багатьох класів. Общий определитель это Категория общего характера, которая может быть ...
Абетка будівельника » - 2016-12-10 23:24:20

Прикладні сервісні елементи, що надаються загальним інформаційним сервісом керування. Элементы общего сервиса информации управления это Прикладные сервисные ...
Абетка будівельника » - 2016-12-10 22:59:11

Спроможність диференційного підсилювача заглушати дію завади загального виду. Подавление помехи общего вида это Способность дифференциального усилителя подавлять действие помехи ...
Абетка будівельника » - 2016-12-13 01:23:51

Сукупність задавальних, робочих пристроїв ССКВ, що змінюють загальний крок несного гвинта (кут встановлення всіх його лопатей), ...
Абетка будівельника » - 2016-12-11 04:03:41

Розрахунок всієї конструктивної системи, коли будь яка або тільки одна з її частин знаходиться ...
Абетка будівельника » - 2012-09-10 19:22:07

1 2 3 ... 44 45 »

Коментарі до загальна, обговорення та відгуки:

ДБНУ