[Розширений пошук]

Результат пошуку дсту 3041-95

1-10 из 73

Водокористування із застосуванням споруд чи технічних пристроїв, що впливають на якість води.

Водопользование специальное - это Водопользование с применением сооружений или технических устройств.
- 2016-12-17

Водокористування без застосування споруд або технічних пристроїв, що впливають на якість води.

Общее водопользование - это Водопользование без применения сооружений или технических устройств, влияющих на состояние вод.
- 2016-12-17

Водоспоживання без повернення води до водного об'єкта чи системи водопостачання.

Безвозвратное водопотребление - это Водопотребление без возврата воды в водный объект.
- 2016-12-15

Господарський або природний об'єкт, а також природне явище, що спричинюють забруднення води.

Источник загрязнения вод, нд загрязнитель - это Объект, вносящий в поверхностные или подземные воды загрязняющие воду вещества, микроорганизмы или тепло.
- 2016-12-14

Спостереження за станом природної води та його оцінка.

Мониторинг вод - это Слежение за состоянием природных вод и его оценка.
- 2016-12-14

Використання водних ресурсів для задоволення потреб населення і різних галузей народного господарства, що забезпечує економічно виправдане і екологічно прийнятне застосування корисних властивостей водного об'єкта.

Комплексное использование водных ресурсов - это Использование водных ...
- 2016-12-13

Використання водних об'єктів для існування, розмноження та міграції риб і інших водних організмів з метою рибоводства.

Водопользование рыбохозяйственное - это Использование водных объектов для обитания, размножения и миграции рыб и других водных организмов с целью их добычи.
- 2016-12-13

Використання водних об'єктів для господарсько-питного водопостачання, а також для водопостачання підприємств харчової промисловості.

Водопользование хозяйственно-питьевое - это Использование водных объектов в качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения, а также для водос...
- 2016-12-13

Використання водних об'єктів і систем водопостачання для задоволення потреб населення і народного господарства.

Водопользование - это Использование водных объектов для удовлетворения нужд населения и народного хозяйства.
- 2016-12-13

Вимірювальна інформаційна система для одержання і поширення даних з якості води і повідомлення щодо порушення її норм.

Автоматизированная система контроля качества воды, аск кв - это Автоматизированная измерительная информационная система, предназначенная для получения и распростран...
- 2016-12-13

1 2 3 ... 7 8 »

Коментарі до дсту 3041-95, обговорення та відгуки:

ДБНУ