[Розширений пошук]

Результат пошуку дсту 3038-95

1-10 из 201

Високомолекулярні вуглеводи у складі продуктів рослинного походження, які слабо піддаються розщепленню під час дії травних соків і тому неефективно використовуються організмом.

Неусвояемые углеводы - это Высокомолекулярные углеводы в составе продуктов растительного происхождения, ко...

Інтегрувальний розділ гігієнічної науки, який вивчає вплив усієї різноманітності антропогенних та природних чинників навколишнього середовища на організм людини та наукове обгрунтування рекомендацій щодо оздоровлення навколишнього середовища в інтересах збереження та зміцнення здоров'я людини.
...

Індивідуальні, сімейні, національні традиції в галузі харчування та відповідна їм пристосованість організму до окремих харчових продуктів, способів приготування та приймання їжі.

Пищевые привычки - это Индивидуальные, семейные, национальные традиции в области питания и соответствующ...

характеристика трудової діяльності людини, яка визначає ступінь залучення до роботи м'язів і відображає фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження.

Характеристика трудової діяльності людини, яка визначає ступінь залучення до роботи м'язів і відображає фізіологічні витрати внаслідок фізичного навантаження.

Тяжесть труда - это Характеристика трудовой деятельности человека, определяющая степень вовлечения в работу мышц и отражающа...

Неканцерогенні і канцерогенні агенти хімічного, фізичного, біологічного чи іншого походження, які можуть якісно або кількісно впливати на реалізацію бластомогенного ефекту.

Модифицирующие факторы - это Неканцерогенные и канцерогенные агенты химической, физической, биологической или ...

Випробування, які проводяться групою фахівців для органолептичного оцінювання зовнішнього вигляду, кольору, текстури, смаку, запаху продукту з метою подання висновку про його якість.

Дегустация - это Испытания, которые проводятся группой специалистов для органолептической оценки вне...

Обгрунтування безпечних чи оптимальних для людини рівнів вмісту хімічних речовин в різних об'єктах навколишнього середовища.

Гигиеническое нормирование химических веществ в окружающей среде - это Обоснование безопасных или оптимальных для человека уровней содержания химических вещес...

Регламентація за показниками безпеки вмісту домішок, токсичніших чи небезпечніших, ніж основна речовина, результати якої фіксують у нормативній документації на хімічну продукцію.

Гигиеническая стандартизация химической продукции - это Регламентация в нормативно-технической документа...

Захворювання, перебіг яких ускладнюється умовами праці, а частота їх перевищує частоту у працівників, що перебувають поза діянням певних професійних шкідливих чинників.

Производственно обусловленные заболевания - это Заболевания, течение которых усугубляется условиями труда, а часто...

1 2 3 ... 20 21 »

Коментарі до дсту 3038-95, обговорення та відгуки:

ДБНУ