[Розширений пошук]

Результат пошуку дсту 2814-94

1-10 из 67

Електромагнітна хвиля, що випромінюється передавальною антеною радіолокатора.

Зондирующий сигнал - это Электромагнитная волна, излучаемая передающей антенной радиолокатора в пространство.

Характеристика послідовності й періодичності імпульсів у сигналі запиту, яка визначає зміст інформації сигналів бортового відповідача, що працює у режимах RВS і УВД.

Код запроса - это Характеристика последовательности и периодичности импульсов в сигнале запроса, которая определяет с...

Радіолокаційна система, яка складається з наземного запитувача (вторинного радіолокатора) і бортового відповідача (приймача-передавача).

Система вторичной радиолокации - это Радиолокационная система, состоящая из наземного запросчика (вторичного радиолокатора) и бортового ответчика ...

Радіолокаційна система, яка складається з аеродромного й посадкового радіолокаторів і призначена для керування заходженням на посадку і посадкою повітряних кораблів за командами з землі.

Радиолокационная система посадки, рсп - это Радиолокационная система, состоящая из аэродромного ...

Послідовність імпульсів у сигналі бортового відповідача, що працює в режимах УВД, яка визначає дальність і азимут повітряного корабля.

Координатный код - это Последовательность импульсов в сигнале бортового ответчика, работающего в режимах УВД, используемая для определения дальности...

Послідовність імпульсів у сигналі бортового відповідача, що працює в режимах УВД, яка визначає зміст інформації в сигналі-відповіді.

Ключевой код - это Последовательность импульсов в сигнале бортового ответчика, работающего в режимах УВД, используемая для определения вида информации...

Радіолокатор, принцип дії якого грунтується на випромінюванні сигналів запиту і прийманні сигналів бортових приймачів-передавачів, які відповідають на сигнали запиту.

Вторичный радиолокатор, врл - это Радиолокатор, принцип действия которого основан на излучении запросных сигналов и ...

Послідовність імпульсів у сигналі бортового відповідача, якою кодують польотну інформацію.

Информационный код - это Последовательность импульсов в сигнале бортового ответчика, используемая для кодирования полетной информации.

Послідовність чергування у часі кодів запиту, які випромінює вторинний радіолокатор.

Режим чередования запросных кодов - это Последовательность чередования во времени кодов запроса, излучаемых вторичным радиолокатором.

Послідовність перегляду радіолокатором зони виявлення.

Режим обзора - это Последовательность просмотра радиолокатором зоны обнаружения.

1 2 3 ... 6 7 »

Коментарі до дсту 2814-94, обговорення та відгуки:

ДБНУ