[Розширений пошук]

Результат пошуку дсту 2644-94

1-10 из 128

Несиметричність рейки, за якої продовження вертикальної осі симетрії шийки не збігається з вертикальною віссю симетрії підошви (рисунок 25) <рис.>.

Несимметричность подошвы относительно шейки рельса нд отклонения шейки рельса от подошвы - это Несимметричность рельса, при которой про...

Несиметричність рейки, за якої продовження вертикальної осі симетрії головки не збігається з вертикальною віссю симетрії підошви, і з горизонтальною площиною, що прилягає до нижньої грані підошви, утворює кут більше або менше 90 град. (рисунок 24) <рис.>.

Несимметричность головки относи...

Напівфабрикат прокатного виробництва, виготовлений з двох різнорідних марок сталі або сплавів.

- это.

Геометричне місце точок перетину поверхні рейки з поверхнею її торця.

Кромка торца рельса - это Геометрическое место точек пересечения поверхности рельса с поверхностью его торца.

Геометричне місце точок перетину поверхні шийки з внутрішньою поверхнею болтового отвору рейки.

Кромка болтового отверстия - это Геометрическое место точек пересечения поверхности шейки с внутренней поверхностью отверстия рельса.

Вертикальна поверхня підошви, яка з'єднує похилу грань з нижньою гранню підошви рейки.

Боковая грань подошвы рельса нд кромка подошвы рельса, боковая поверхность подошвы рельса - это Вертикальная поверхность подошвы, которая соединяет наклонную грань с нижней гранью подошвы рельса.

Геометричне місце точок поперечного перерізу рейки, за яким оцінюють її конструкцію.

Профиль рельса нд конструкция рельса, торец рельса - это Геометрическое место точек поперечного сечения рельса, по которому оценивают его конструкцию.

Відхилення форми поперечного перерізу рейки, за якого однойменні точки поверхні одного або декількох елементів рейки неоднаково віддалені від її вертикальної осі симетрії (рисунок 23) <рис.>.

Несимметричность рельса нд асимметричность рельса, отклонение рельса от симметричности - эт...

Спеціальна рейка, призначена для побудови трамвайних і під'їзних колій, поперечний переріз якої складається з несиметричної головки з жолобом, шийки і симетричної підошви (рисунок 7) <рис.>.

Желобчатый рельс нд трамвайный рельс, трамвайный желобчатый рельс, рельс феникс - это Специа...

Спеціальна рейка, використовувана для виготовлення хрестовин стрілочних переводів, які мають безперервну поверхню катання (рисунок 5) <рис.>.

Усовиковый рельс нд усовик - это Специальный рельс, используемый для изготовления крестовин стрелочных переводов, имеющих непрерывную поверхн...

1 2 3 ... 12 13 »

Коментарі до дсту 2644-94, обговорення та відгуки:

ДБНУ