[Розширений пошук]

Результат пошуку дсту 2527-94

1-10 из 163

Вимірювальний прилад, який дозволяє тільки відлік показань.

Тепловое сопротивление в обратном проводящем состоянии тиристора - THERMAL REVERSE CONDUCTING RESISTANCE.

Вимірювальний прилад, в якому передбачено реєстрацію показань у часі.

Температура структуры тиристора - Эквивалентная температура полупроводниковой структуры тиристора, определяемая косвенным методом, в т.ч. по температурозависимому параметру).

Тахогемометр, вимірювання в якому здійснюється за часом проходження мітки, що вноситься в потік крові під час її намагнічування внаслідок ядерно - магнітного резонансу.

Ток перегрузки в обратном проводящем состоянии тиристора - Ток в обратном проводящем состоянии тиристора, который ...

Еквівалентна температура напівпровідникової структури тиристора, яка визначається непрямим способом, у тому числі за температурозалежним параметром.

Переходное тепловое сопротивление переход-среда тиристора - Переходное тепловое сопротивление тиристора в случае, когда температурой в...

Потужність, розсіювана тиристором при його перемкненні із заданої напруги у закритому стані на заданий струм у відкритому стані.

Рассеиваемая мощность в обратном проводящем состоянии тиристора - Значение мощности, рассеиваемой тиристором при протекании тока в обратном проводящем сос...

Потужність, розсіювана тиристором, зумовлена струмом керування.

Рассеиваемая мощность при выключении тиристора - Мощность, рассеиваемая тиристором во время перехода из открытого состояния в закрытое или обратное непроводящее при переключении тиристора с заданного тока в открытом сос...

Потужність, розсіювана тиристором при перемкненні із відкритого стану з заданим струмом у закритий стан із заданою напругою такої ж або протилежної полярності.

Постоянный ток в открытом состоянии тиристора - CONTINUOUS (DIRECT) ON-STATE CURRENT.

Максимально допустиме значення швидкості наростання основної напруги тиристора у процесі його закривання.

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии тиристора - Наибольшее значение скорости нарастания напряжения в закрытом состоянии, которое не вызывает переключ...

Максимальна світлова потужність керування фототиристора, яка не спричиняє його відкривання.

Отпирающая световая мощность управления фототиристора - Минимальная световая мощность управления, необходимая для включения фототиристора).

Мінімальна світлова потужність керування, необхідна для викривання фототиристора.

Световая мощность управления фототиристора - Световая мощность, падающая на область управления).

1 2 3 ... 16 17 »

Коментарі до дсту 2527-94, обговорення та відгуки:

ДБНУ