[Advanced search]

Результат пошуку гасіння

1-10 из 32

Знищення зображення одного або кількох примітивів виведеннячисегментів.

Гашение изображения - (Уничтожение изображения одного или нескольких примитивов вывода или сегментов).
- 2016-12-09

складова частина системи пожежної сигналізації, призначена для електричного живлення компонентів системи, приймання та оброблення інформації від пожежних сповіщувачів, формування і передавання на інші виконавчі пристрої сигналів про виявлення ознак горіння.

Примітка. ППКП може також ви...
- 2015-07-16

система пожежогасіння, яка виконує функції виявлення ознак горіння та подавання вогнегасної речовини без втручання людини незалежно від зовнішніх джерел живлення та систем управління і призначена для подавання і розподілення вогнегасної речовини по частині простору або поверхні об'єкта протипожежног...
- 2015-07-15

система пожежогасіння, яка виконує функції виявлення ознак горіння, оповіщення про пожежу та подавання вогнегасної речовини без втручання людини (ДСТУ 2273).
- 2015-07-14

Інтервал часу, протягом якого в телевізійних сигналах передається рядковий [ кадровий, польовий ] імпульс гасіння СТРОЧНЫЙ [КАДРОВЫЙ, ПОЛЕВОЙ] ИНТЕРВАЛ ГАШЕНИЯ Интервал времени, ...
- 2016-11-09 05:09:27

Процес впливу сил та засобів, а також, використання методів та заходів для ліквідації пожежі ( ДСТУ 2272) УШЕНИЕ ПОЖАРА Процесс ...
- 2016-11-07 19:21:02

Примусове періодичне встановлювання певної ( зазвичай нульової ) інтенсивності світлового чи електронного випромінювання або рівня відеосигналів протягом нормованих інтервалів часу ( зазвичай ...
- 2016-11-10 06:36:54

Знищення зображення одного або кількох примітивів виведеннячисегментів. Гашение изображения (Уничтожение изображения одного или нескольких примитивов вывода или сегментов).
- 2016-12-09 08:31:59

Рівень відеосигналу під час передавання плоскої частини гасівних імпульсів УРОВЕНЬ ГАШЕНИЯ Уровень видеосигнала во время передачи плоской части гасящих импульсов.
- 2016-11-07 06:53:44

Сигнал, що складається з гасівних імпульсів рядків та полів СИГНАЛ ГАШЕНИЯ Сигнал, состоящий из гасящих импульсов строк и полей.
- 2016-11-08 07:07:21

Комплекс утилізаційного устатковання, що включає котли утилізатори, які використовують фізичне тепло розжареного коксу для вироблення пари УСТАНОВКИ СУХОГО ТУШЕНИЯ ...
- 2016-11-09 05:19:07

Дренчерні системи придатні для гасіння пожеж, які виникають на папероробних машинах, друкарському та іншому устатковані в тримірному просторі, всередині якого відбувається переміщення горючих матеріалів, наприклад, ... Дренчерні системи придатні для гасіння пожеж, які виникають на...
- 2016-02-11 11:17:11

...одночасно може вплинути на ефективність гасіння та шкідливість для навколишнього середовища цих речовин, якщо вони не пройдуть відповідні перевірки, що підтверджується ДСТУ. В ДБН В....приміщеннях, що позитивно вплине на гасіння пожеж в промислових будівлях. ЛІТЕРАТУРА 1. Галабурда...
- 2020-10-27 09:54:26

Різниця між рівнем гасіння та рівнем чорного ЗАЩИТНЫЙ ИНТЕРВАЛ Разность между уровнем гашения и уровнем черного.
- 2016-11-08 06:55:45

1 2 3 4 »

Коментарі до гасіння, обговорення та відгуки:

ДБНУ