[Розширений пошук]

Результат пошуку віддалені

1-10 из 50

Віддалені наслідки опромінювання людини, ймовірність появи яких залишається за будь-яких малих доз іонізувального випромінення і зростає із збільшенням дози.

Стохастические радиационные эффекты - это Отдаленные последствия облучения человека, вероятность появления которых существует...

Центр, розташований поза підохоронними об'єктами, де здійснюється збір та зберігання інформації про стан однієї або декількох систем ТС (...
Абетка будівельника » - 2016-11-07 10:29:59

Віддалена від передавальної антени частина простору, де випромінювані електромагнітні хвилі можна розглядати як рухомі, а напруженість поля спадає з відстанню ">(позн) ...
Абетка будівельника » - 2016-11-10 07:04:13

Віддалені наслідки опромінювання людини, ймовірність появи яких залишається за будь яких малих доз іонізувального випромінення і зростає із збільшенням дози.
Абетка будівельника » - 2016-12-10 04:42:16

Частина зварного шва, найбільш віддалена від його лицьової поверхні (рисунок 8) КОРЕНЬ ШВА Часть сварного шва, наиболее удаленная от его лицевой поверхности (рисунок 8).
Абетка будівельника » - 2016-11-08 18:00:07

Телеоброблення даних, щозабезпечує віддаленим користувачам колективне використання ресурсів однієїчикількох територіально розосереджених систем оброблення даних,ресурсів засобівзв'язку іпересилання данихзможливістю організаціїкомп'ютернихмереж.
Абетка будівельника » - 2016-12-15 02:50:37

Телеоброблення даних, щозабезпечує віддаленим користувачам колективне використання ресурсів систем оброблення даних. Системная телеобработка данных (Телеобработка данных, обеспечивающая удаленным пользователям коллективное использование ресурсов систем обработки ...
Абетка будівельника » - 2016-12-15 02:53:18

Сукупність мережі ЕОМ і віддалених реальних прикінцевих систем, що взаємодіють через мережу ЕОМ, яка забезпечує доступ прикладних процесів, розташованих в будь якій із цих систем, ...
Абетка будівельника » - 2016-12-11 01:39:15

Процес переміщення даних між віддаленими функційними пристроями, здійснюваний за допомогою засобів зв'язку від джерела даних в один чи кілька пунктів призначення (ДСТУ 2229).
Абетка будівельника » - 2016-12-07 02:21:25

Зона в просторі, обмежена двома паралельними площинами, віддаленими одна від одної на відстань, що дорівнює допуску площинності <рис. 15>. Поле допуска плоскостности это Область в пространстве, ограниченная двумя ...
Абетка будівельника » - 2016-12-05 01:01:17

Зона в просторі, обмежена двома співвісними циліндрами, віддаленими один від одного на відстань, що дорівнює допуску циліндричності <рис. 19>. Поле допуска цилиндричности это Область в пространстве, ограниченная двумя ...
Абетка будівельника » - 2016-12-05 01:05:03

1 2 3 4 5 »

Коментарі до віддалені, обговорення та відгуки:

ДБНУ