[Розширений пошук]

Результат пошуку вузол

1-10 из 157

вузол, який об'єднує декілька водопровідних стояків у даній секції.
- 2020-09-01

Функційний вузол ЛА, призначений для переведення ЛА з режиму реєстрації в режим індикації.

Узел запуска индикации - это Функциональный узел ВЭ, предназначенный для перевода ЛА из режима регистрации в режим индикации).
- 2016-12-11

Вузол, який належить лише одній вітці.

Оконечный узел - это Узел, который принадлежит только одной ветви).
- 2016-12-07

Вузол, у якого розміщений головний комп'ютер.

Главный узел - это Узел, в котором расположена главная ЭВМ).
- 2016-12-07

Вузол, який належить декільком віткам.

Промежуточный узел - это Узел, который принадлежит более чем одной ветви).
- 2016-12-07

Точка середовища, центр стоячої хвилі, в якому розрахункова характеристика така як напруга, сила струму, електричне або магнітне поле, має мінімальну амплітуду.

Узел радио волны - это Точка среды, центр стоячей волны, где расчетная характеристика такая, как напряжение, сила тока, эл...
- 2016-12-06

Вузол для передавання навантажень (вантажного моменту, вертикальних та горизонтальних сил) від поворотної частини крана на неповоротну та для обертання поворотної частини і який може також містити у собі механізм повороту круга.

Опорно-поворотное устройство - Узел для передачи нагру...
- 2016-12-06

Точка схеми кола, вякій збігаютьсянеменше трьох струмів.

Узел - Точка соединения трех или более ветвей.
- 2016-12-06

Вузол схеми, щодає змогу здійснити злученнязіншими електричними колами.

Зажим схемы - Внешний узел или узел, рассматриваемый как внешний или доступный, позволяющий осуществить соединение с другими схемами.
- 2016-12-06

Точка перетину ліній координатної сітки.

Узел координатной сетки - Точка пересечения линий координатной сетки.
- 2016-12-06

Вузол сполучення балки з колоною складається з ділянки стінки колони та одного (при односторонній конфігурації вузла) або двох (при двосторонній конфігурації ...
- 2013-07-25 15:39:32

Два вузли, зв'язані між собою хоча б одним шляхом, який не містить жодного іншого вузла. Смежные узлы это Два узла, связанные ...
- 2016-12-04 11:34:45

Два вузли, зв'язані між собою хоча б одним шляхом, який не містить жодного іншого вузла. Смежные узлы это Два узла, связанные ...
- 2016-12-04 17:04:53

Вузол синхронної мережі, що поєднаний з іншими вузлами, але не має безпосереднього з'єднання з абонентським обладнанням (ТРАНЗИТНЫЙ УЗЕЛ СИНХРОННОЙ СЕТИ ...
- 2016-11-06 04:57:03

Функційний вузол ЛА, призначений для переведення ЛА з режиму реєстрації в режим індикації.
- 2016-12-11 22:55:13

В комп'ютерній мережі вузол, у якому міститься апаратура оброблення даних. Узел обработки данных это В вычислительной сети ...
- 2016-12-02 22:56:32

вузол, який об'єднує декілька водопровідних стояків у даній секції.
- 2020-09-02 15:51:37

вузол, який має декілька відгалужень.
- 2013-03-10 20:56:34

Вузол сполучення сталезалізобетонного елемента з іншими сталезалізобетонними, або сталевими, або залізобетонними елементами, для якого в розрахунках його міцності й жорсткості ...
- 2013-07-23 14:52:23

Тип або схема вузла або вузлів у межах зони, де перетинаються дві або більше осей сполучуваних елементів, див.
- 2014-08-24 11:39:27

1 2 3 ... 15 16 »

Коментарі до вузол, обговорення та відгуки:

ДБНУ