[Розширений пошук]

Результат пошуку вимірювальна

1-10 из 112

Електрокардіограф для вимірювання різниці потенціалів електричного поля серця плода.

Измерительная установка для функциональной диагностики - Установка для измерения физических величин организма человека.
- 2016-12-18

Вимірювальна інформаційна система для одержання і поширення даних з якості води і повідомлення щодо порушення її норм.

Автоматизированная система контроля качества воды, аск кв - это Автоматизированная измерительная информационная система, предназначенная для получения и распростран...
- 2016-12-13

Вимірювальна установка для одночасного вимірювання, реєстрації і спостереження декількох фізичних величин.

Регистрирующий прибор - Измерительный прибор, в котором предусмотрена регистрация показаний.
- 2016-12-13

Вимірювальна установка для одночасної реєстрації і, вимірювань декількох фізичних величин.

Показывающий прибор - Измерительный прибор, допускающий только отсчитывание показаний.
- 2016-12-13

Вимірювальна система, призначена для розкладання електромагнітного випромінення у спектр і його реєстрації.

Спектральная установка - это Измерительная система, предназначенная для разложения электромагнитного излучения в спектр и его регистрации).
- 2016-12-13

Вимірювальний інструмент у Києві дістати легко, але ще й потрібно знати, як вибрати його правильно, щоб надалі ніщо не могло завадити роботі майстра. Основні види вимірювальних інструментів На сьогодні існує безліч ...
- 2021-05-25 11:33:51

Засіб вимірювальної техніки, в якому виконується лише одна зі складових частин процедури вимірювань (вимірювальна операція) (ДСТУ 2681 94) ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО Средство измерительной ...
- 2016-11-06 08:08:56

Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні положення, організація, порядок проведення і розгляду результатів ДСТУ 3400 2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки.
- 2012-12-16 00:15:56

Телевізійний сигнал рядка, заповнений вимірювальною інформацією ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ СИГНАЛ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ СТРОКИ Телевизионный сигнал строки, заполненный измерительной информацией).
- 2016-11-13 07:50:02

Вимірювальний пристрій, що реалізує вимірювальне перетворення (ДСТУ 2681) (ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Измерительный прибор, реализующий измерительное преобразование).
- 2016-11-14 23:32:47

Засіб вимірювань, в якому утворюється візуальний сигнал вимірювальної інформації (ДСТУ 2681) (ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР Средство измерения, в котором создается визуальный ...
- 2016-11-06 23:32:58

Вимірювальний пристрій, що реалізує вимірювальне перетворювання (ДСТУ 2681 94) ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации ...
- 2016-11-14 16:10:13

Вимірювальний перетворювач, який першим взаємодіє з об'єктом вимірювання (ДСТУ 2681 94) ПЕРВИЧНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Измерительный преобразователь, к которому ...
- 2016-11-14 10:05:01

Засоби вимірювальної техніки (засоби вимірювань), вимоги до яких не регламентовані у відповідній нормативній документації (ДСТУ 2681 94).
- 2016-12-08 00:48:41

Залежність між значеннями вимірюваної (перетворюваної) величини на вході та виході засобу вимірювань (вимірювального перетворювача), отримані під час градуювання (калібрування) ...
- 2016-12-11 23:23:59

1 2 3 ... 11 12 »

Коментарі до вимірювальна, обговорення та відгуки:

ДБНУ