[Розширений пошук]

Результат пошуку видання

1-10 из 404

В Україні прийнято новий стандарт ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання»

Видання, призначене на допомогу в практичній діяльності чи в оволодінні навчальною дисципліною.

Стандарт - Нормативное производственнопрактическое издание, содержащее комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации, которые устанавливают на основе достижений науки, техник...

Видання, однотипово оформлене, що включає сукупність томів, об'єднаних спільністю задуму, тематики, цільовим або читацьким призначенням.

Сериальное издание - Издание, выходящее в течение времени, продолжительность которого заранее не установлена, как правило, нумерованными и (или) д...

Видання, більшу частину обсягу якого займає словесний, цифровий, у вигляді ієрогліфів, формул (хімічних або математичних) чи змішаний текст.

Реферативное издание - Информационное издание, содержащее упорядоченную совокупность библиографических записей, включающих рефераты.

Видання, зміст якого передається, в основному, зображувальними засобами.

Прейскурант - Нормативное производственнопрактическое и (или) справочное издание, содержащее систематизированный перечень материалов, изделий, оборудования, производственных операций, услуг с указанием цен, а и...

Видання, що виходить через заздалегідь невизначені проміжки часу, в міру накопичення матеріалу, нумерованими та (чи) датованими випусками, неповторюваними за змістом, однотипово оформленими, із спільною назвою.

Непериодическое издание - Издание, выходящее однократно, не имеющее прод...

Видання, розраховане на самостійне оволодіння будь - якими виробничо - практичними навичками.

Учебное пособие - Учебное издание, дополняющее или частично (полностью) заменяющее учебник, официально утвержденное в качестве данного вида издания.

Видання, що виходить протягом часу, тривалість якого заздалегідь не визначена, як правило, нумерованими чи датованими випусками (томами) з постійною спільною назвою.

Моноиздание - Издание, содержащее одно произведение.

Видання, що виходить одноразово і продовження якого не передбачене.

Листовка - Листовое издание объемом от 1 до 4 страниц.

Видання, що містить один твір.

Книга - Книжное издание объемом свыше 48 страниц.

...її опублікування в офіційному друкованому виданні Міністерства "Інформаційний бюлетень Міністерства регіональ­ного розвитку, будівництва та житлово комунального господарства України" (2018 10 01) ТЕКСТ ЗМІНИ Розділ 2 "...2 15 2005 Зміна № 4 Видання офіційне Файл распознан (пои...

Офіційне видання зведення правил, які регулюють принципи організації та порядок діяльності. Продолжающееся издание Сериальное издание, выходящее через ...
Абетка будівельника » - 2016-12-09 13:13:52

Видання публікації у вигляді добірки витягів із конкретного тексту, відібраних і згрупованих таким чином, щоб дати про нього загальне уявлення, чи ... Видання публікації у вигляді добірки витягів із конкретного тексту, відібраних і згрупованих таким чином, щоб дати про нього загальне ...
Абетка будівельника » - 2016-12-08 04:44:52

Видання у вигляді блока скріплених у корінці аркушів друкованого матеріалу встановленого формату в обкладинці або оправі, яке видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання.
Абетка будівельника » - 2016-12-08 08:02:04

Видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу встановленого формату, видавничо пристосоване до специфіки даного періодичного видання.
Абетка будівельника » - 2016-12-08 08:09:43

Примірники видання, що відрізняються від інших примірників того ж самого видання деякими фізичними характеристиками. Выпуск издания это Экземпляры издания, отличающиеся от других ...
Абетка будівельника » - 2016-12-11 19:17:50

Видання коротких відомостей наукового чи прикладного характеру, розміщених у порядку, зручному для їх швидкого пошуку, не призначене для суцільного читання. Дсту 3017 95 ВИДАННЯ. ОСНОВНІ ВИДИ Терміни та визначення.
Абетка будівельника » - 2016-12-08 05:15:32

...ДБН А.1.1 3 93 . Порядок проведення експертизи, узгодження, затвердження, реєстрації, видання та скасування нормативних документів.

Про затвердження Порядку видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів Порядок видання та розповсюдження нормативних документів у галузі будівництва ...

Видання результатів теоретичних і (чи) експериментальних досліджень, а також підготовлених науковцями до публікації пам'яток культури, історичних документів та літературних ...
Абетка будівельника » - 2016-12-08 05:04:11

1 2 3 ... 40 41 »

Коментарі до видання, обговорення та відгуки:

ДБНУ