[Розширений пошук]

Результат пошуку бюджет

1-10 из 37

Визначення дійсного фонду робочого часу.

Бюджет рабочего времени - Определение действительного фонда рабочего времени).

це передача значних повноважень та бюджетів від державних органів органам місцевого самоврядування. Так, щоб якомога більше повноважень мали ті органи, які ближче до людей, де такі повноваження можна реалізовувати найуспішніше.

Про Порядок затвердження титулів будов (об'єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 08.09.1997 № 995

Визначення дійсного фонду робочого часу. Бюджет рабочего времени Определение действительного фонда рабочего времени).
Абетка будівельника » - 2016-12-11 04:54:33

Бюджет подобного проекта 2,4 млрд. $. Стоит отметить что основание для строительства будущего казино было под водой.

Форма фінансового плану, де в грошовому вираженні подано остаточні результати господарської та фінансової діяльності підприємства, платежі в бюджет і асигнування з бюджету. Баланс доходов и расходов предприятия Форма финансового плана, где в денежном выражении отражены конечные ре...
Абетка будівельника » - 2016-12-06 04:37:18

...и перетягивания лоскутного одеяла муниципального бюджета, материальных и трудовых ресурсов ведет к неравномерному развитию территории муниципальных образований и его отдельно взятых отраслей экономики....организационные ресурсы, сконцентрировать выделяемые из бюджета города и привле...

...рахунок коштів державного чи місцевого бюджету;». 4. Доповнити пунктом 12 такого змісту: «12. Громадяни, які потребують соціального захисту, мають право звертатися до органів місцевого самоврядування за ...на це коштів у місцевому бюджеті. Відповідна допомога насамперед надається...

Безповоротне надання коштів із державного бюджету підприємству для покриття запланованих збитків. Дотация Безвозвратное предоставление денежных средств из государственного бюджета предприятию для покрытия плановых убытков).
Абетка будівельника » - 2016-12-13 06:45:14

Одна з форм виконання витратної частини державного бюджету, що реалізує платоспроможний попит держави на товари, роботи, послуги, які необхідні державі для здійснення взятих зобов'язань та які оформляють ...форм исполнения расходной части государственного бюджета, реализующая платежес...
Абетка будівельника » - 2016-12-05 06:22:18

Безповоротне надання коштів на потреби виробничого і соціального розвитку за рахунок державного бюджету та фінансових ресурсів підприємства. Финансирование предприятия Безвозвратное выделение денежных средств на нужды производственного и социального развития за счет государственного б...
Абетка будівельника » - 2016-12-13 16:17:16

Міністр Мінрегіонбуду України наголосив, що державний бюджет немає таких фінансових можливостей, щоб забезпечити всіх черговиків безкоштовно житлом. «Тому головне завдання держави – максимально здешевити вартість квадратного метра житла....які будуть виділені з державного бюджету на...
Новини сайту » 2010/04/14 - 2018-05-09 19:17:34

У бюджеті на 2018 рік передбачено 400 млн. грн. на компенсацію по теплим кредитам, у т.ч. 190 млн. грн. – для ОСББ....834 ДСТУ EN 835 У бюджеті на 2018 рік передбачено 400 млн. грн. на компенсацію по теплим кредитам, у т.ч. 190 млн. грн. – для ОСББ.
Новини сайту » 2018/05/24 - 2019-11-05 12:39:55

1 2 3 4 »

Коментарі до бюджет, обговорення та відгуки:

ДБНУ