[Розширений пошук]

Результат пошуку безпека

1-10 из 350

Конструктивні характеристики будинків залежно від їхнього ступеня вогнестійкості згідно ДБН В.1.1-7-2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва.
- 2021-01-05

клеем гипс на стены Більшість автовласників упевнена, що якщо їх автомобіль стоїть в гаражі, то він захищений від зловмисників.
- 2017-08-17

клеем гипс на стены Щоб захистити конструкцію від проникнення вологи, використовується штукатурна гідроізоляційна суміш. Застосування такої суміші збільшить термін служби будівл...
- 2017-04-17

ДБН А.3.2-2-2009 ССБП. Охорона праці і промислова безпека в будівництві. Основні положення
- 2019-01-18

ДБН Експлуатаційна придатність будівель та споруд
- 2018-07-23

Властивістьоб'єктазабезпечувати відсутність ризику нанесення шкодиздоров'юлюдей,майнутанавколишньому середовищу.

Безопасность - Свойство объекта обеспечивать отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба здоровью людей, имуществу и окружающей среде.
- 2016-12-15

Відсутність токсичного, канцерогенного, мутагенного та іншого несприятливого діяння продуктів харчування на організм людини під час використання їх у фізіологічно прийнятих кількостях.

Безопасность пищевых продуктов - это Отсутствие токсического, канцерогенного, мутагенного и иного ...
- 2016-12-12

Властивість організації доступу до даних, що забезпечує їх захист від несанкційованого використання, навмисного чи ненавмисного спотворення або руйнування.

Безопасность данных автоматизированной системы, безопасность данных ас - это Свойство организации доступа к данным, обеспечиваю...
- 2016-12-12

Захищеність пристроїв, процесів, програм, середовища та даних, яка забезпечує цілісність інформації, що обробляється, зберігається й пересилається.

Безопасность информации - это Защищенность устройств, процессов, программ, среды и данных, обеспечивающая целостность информации, котор...
- 2016-12-12

Заходи, які забезпечують захист ЛОМ від несанкційованого втручання в її роботу чи спроб порушення нормальної роботи її елементів.

Безопасность сети - это Мероприятия, обеспечивающие защиту ЛВС от несанкционированного вмешательства в ее работу либо попыток нарушения нормальной работы...
- 2016-12-08

Закон України "Про пожежну безпеку" Втратив чинність на користь Кодекс цивільного захисту України Звісно дотримання правил пожежної безпеки є невід'ємною частиною державної діяльності щодо ...
- 2014-11-09 01:23:58

...Державні Будівельні Норми України ДБН В.1.2 14:2009 СНББ Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та ...
- 2018-12-30 11:49:43

Система надійності та безпеки в будівництві (СНББ) В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві (СТГП) В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві (СРББ) В 2.
- 2020-09-22 14:22:24

...ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ДБН А.3.2 2 2009 Система стандартів безпеки праці Охорона праці і промислова ...
- 2019-05-03 11:43:25

...ДБН В.1.2 5:2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів Науково технічний супровід ...
- 2018-11-27 10:25:37

НАПБ А 01.001 2004 Правила пожежної безпеки в Україні Документ втратив чинність на користь Правил пожежної безпеки в Україні Пожежна безпека повинна забезпечуватися шляхом проведення організаційних, технічних ...
- 2018-09-04 16:34:49

Система надійності та безпеки в будівництві (СНББ) В 1.3. Система забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві (СТГП) В 1.4. Система радіаційної безпеки в будівництві (СРББ) В 2.
- 2013-09-15 15:38:00

Система стандартів безпеки праці (ССБП) А 3.3. Система технологічної документації в будівництві (СТДБ) ДБН ДСТУ Н Б A 3.2 1:2007.... Охорона праці і промислова безпека в будівництві Повний перелік документів Вимоги по забезпеченню безпечного виконання будівельно монтажних і спеці...
- 2012-12-16 15:16:26

...ДБН В.1.2 14:2018 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів Загальні принципи ...
- 2018-12-03 15:51:06

...ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА ДБН В.1.1.7 2016 Завантадити На зміну ДБН В.1.1.7:2002 Чинний з ...також загальні вимоги щодо забезпечення безпеки людей у разі виникнення пожежі, пожежної безпеки конструктивних та об'ємно планувальних ...
- 2020-05-01 08:37:10

1 2 3 ... 34 35 »

Коментарі до безпека, обговорення та відгуки:

ДБНУ