[Розширений пошук]

Результат пошуку Частина

1-10 из 3822

Довільно утворена частина форми слова (6. 5.3.2).

Часть слова, сегмент слова, остаток слова - Произвольно образованная часть формы слова (6.5.3.2).
- 2016-12-09

Частина стругової установки, по якій переміщується робочий орган.

Направляющая струга - это Часть струговой установки, по которой перемещается рабочий орган).
- 2016-12-08

Частина інтерфейсної системи процесу, яка пересилає дані від керівної обчислювальної машини до технічного процесу.

Подсистема вывода - это Часть интерфейсной системы процесса, которая передает данные от управляющей вычислительной машины к техническому процессу).
- 2016-12-08

Частина напівпровідникового приладу відображення інформації, що складається з випромінювальної поверхні та контактів для приєднання до електричної схеми.

Полупроводниковый излучающий элемент - это Часть полупроводникового прибора отображения информации, состоящая из излучающей повер...
- 2016-12-08

Частина інтерфейсної системи процесу, яка пересилає дані про технічний процес в керівну обчислювальну машину.

Подсистема ввода - это Часть интерфейсной системы процесса, которая передает данные о техническом процессе в управляющую вычислительную машину).
- 2016-12-08

Частина конструкції напівпровідникового приладу, призначена для захисту від дії навколишнього середовища, а також для приєднання приладу до зовнішніх кіл за допомогою виводів.

Корпус полупроводникового прибора - это Часть конструкции полупроводникового прибора, предназначенная для з...
- 2016-12-08

Частина робочого об'єму камери, у якому за встановленого режиму можуть бути забезпечені параметри зовнішніх чинників впливу із заданими вимогами.

Полезный объем камеры - это Часть рабочего объема камеры, в котором при установившемся режиме могут быть обеспечены параметры внешних воз...
- 2016-12-08

Частина комунікаційної системи, яка породжує повідомлення.

Источник информации - это Часть коммуникационной системы, которая порождает сообщение).
- 2016-12-08

Частина приймального оптоелектронного модуля, яка забезпечує перетворення електричної послідовності цифрових сигналів, що надходять від фото-електричного приймального модуля, в послідовність сигналів, придатну для передавання по електричних колах.

Декодер - это Часть оптического при...
- 2016-12-08

Частина деталі, яка обмежена конічною поверхнею і замкнена між вершиною цієї поверхні і площиною, перпендикулярною до осі, чи між двома площинами, перпендикулярними до осі і розташованими по одну сторону від вершини (рисунки 3, 4) <рис.>.

Конический элемент - это Часть детали, огран...
- 2016-12-08

Зміна №2 до ДБН В.2.1 10:2009 має такий матеріал: Додаток С Етапи та ...конструкцій фундаментів або фундаментно підвальних частин заглиблених і глибокого закладання Стіни у ґрунті С.1 Влаштування стін у ґрунті траншейним способом включає наступні етапи.
- 2012-12-13 03:02:28

Аналіз частини конструктивної системи 1 Застосовується 2.4.2.1. 2 Як альтернатива загальному розрахунку конструкцій під час пожежі в момент часу ...зусилля та моменти на межі частини конструктивної системи можна отримати з розрахунку конструкцій за нормальних температур, як наведено...
- 2012-04-13 23:21:30

нижня частина споруди Частина конструкції споруди, що підтримує верхню частину споруди. У будівлях – це звичайні фундаменти і інші елементи споруди, що знаходяться ...
- 2013-05-29 22:43:16

Розроблено першу редакцію проекту Зміни № 1 до ДБН В.2.3 4:2015 «Автомобільні дороги.
- 2018-04-18 10:23:35

ДБН В.2.3 4:2015 Споруди транспорту. Автомобільні дороги Частина I. Проектування Частина II.
- 2018-11-27 10:04:44

ДБН В.2.5 41:2009 Газопроводи з поліетиленових труб Частина І. Проектування Частина II.
- 2012-03-18 18:44:50

Розроблено першу редакцію проекту Зміни № 1 до ДБН В.2.3 4:2015 «Автомобільні дороги.
- 2018-11-27 10:13:03

ДБН В.2.5 64:2012 Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ.
- 2020-08-28 15:40:43

ДСТУ Б EN 1090 2:20ХХ Виконання сталевих і алюмінієвих конструкцій Частина 2.
- 2018-11-20 17:12:41

Комплект ЗІП [ запасних частин ], що його поставляють в розрахунку на групу однорідних чи однотипних виробів ВП для забезпечення їх експлуатації, а також виконання ремонту силами військових частин і поповнення одиничних комплектів ЗІП [ ...
- 2016-11-09 23:44:47

1 2 3 ... 99 100 »

Коментарі до Частина, обговорення та відгуки:

ДБНУ