[Розширений пошук]

Результат пошуку ТОКСИЧНІСТЬ ВОДИ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

1-6 из 6

Зумовлена наявністю токсикантів властивість води [ водного середовища ], що характеризує її [ його ] здатність порушувати життєдіяльність водних організмів

ТОКСИЧНОСТЬ ВОДЫ [ВОДНОЙ СРЕДЫ] - Обусловленное наличием токсикантов свойство воды [водной среды], характеризующее ее способнос...
- 2016-11-10

Зумовлена наявністю токсикантів властивість води [ водного середовища ], що характеризує її [ його ] здатність порушувати життєдіяльність водних організмів ТОКСИЧНОСТЬ ...
- 2016-11-10 10:45:04

Показник життєдіяльності водного організму, за яким оцінюють токсичність води [ водного середовища ] ПОКАЗАТЕЛЬ ТОКСИЧНОСТИ Показатель жизнедеятельности водного организма, по которому оценивают токсичность воды [водной среды]).
- 2016-11-09 10:40:44

Експериментальне визначення токсичності води [ водного середовища ] за зміною певного показника життєдіяльності тест об'єкта БИОТЕСТИРОВАНИЕ ВОДЫ Экспериментальное определение токсичности воды [водной среды] по ...
- 2016-11-17 10:54:11

Розділ токсикології, який вивчає токсичні властивості водного середовища та вплив його на водні організми ТОКСИКОЛОГИЯ ВОДЫ Раздел токсикологии, изучающий токсические свойства водной среды и влияние ее на ...
- 2016-11-07 10:03:50

Стандартний хімічний реактив з певними фізико хімічними властивостями, який використовують для встановлення похибки визначень токсичності води [ водного середовища ] і діапазону реагування тест об'єкта ЭТАЛОННОЕ ВЕЩЕСТВО Стандартный химический реактив с определен...
- 2016-11-12 09:56:07

Коментарі до ТОКСИЧНІСТЬ ВОДИ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА, обговорення та відгуки:

ДБНУ