[Розширений пошук]

Результат пошуку Стан

1-10 из 1061

Простійупрацездатному стані протягом заданої тривалості працездатності.

Дежурное состояние, нахождение в резерве - Простой в работоспособном состоянии в течение требуемой продолжительности работоспособности.
- 2016-12-22

Характеристика вовни за засміченістю рослинними домішками, міцністю та пожовтінням.

Состояние шерсти - Характеристика шерсти по засорению растительными примесями, прочности и пожелтению.
- 2016-12-15

Станоб'єкта, вякому він нездатний виконувати потрібну функціюзбудь - якої причини.

Состояние неготовности - Состояние объекта, характеризуемое его неспособностью выполнять требуемую функцию по любой причине.
- 2016-12-13

Комплексна соціально-гігієнічна характеристика населення, що об'єднує в собі демографічні показники, рівень захворюваності та фізичного розвитку.

Состояние здоровья населения - это Комплексная социально-гигиеническая характеристика населения, содержащая демографические показатели, у...
- 2016-12-11

Кількісний і якісний показники відповідності критеріям природного стану водного об'єкта або критеріям водокористування.

Состояние водного объекта - это Количественный и качественный показатель соответствия критериям естественного состояния водного объекта или критериям водопользован...
- 2016-12-11

Різновид стану неготовностіоб'єкта,коли він перебуваєупрацездатному стані,але відсутні необхідні зовнішні ресурсичивін непрацездатний внаслідок планових заходів,окрім технічного обслуговуваннятаремонту.

Состояние неготовности по внешним причинам - Разновидность состояния неготовност...
- 2016-12-09

Стан,під час якого кілька станцій даних намагаються одночасно здійснити пересилання через одинітой самий канал пересилання даних абовзустрічних напрямках.

Соперничество - (Состояние, при котором несколько станций данных стремятся одновременно осуществить передачу по одному и тому же...
- 2016-12-09

Збірне поняття, яке об'єднує в собі показники дієтологічного та харчового статусу.

Состояние питания - это Собирательное понятие, объединяющее в себе показатели диетологического и пищевого статуса).
- 2016-12-07

Стан, в якому перебуває тригерна схема протягом обмеженого інтервалу часу, після закінчення якого вона самостійно повертається у стійкий стан.

Неустойчивое состояние, - это Состояние, в котором находится триггерная схема на протяжении ограниченного интервала времени, по истечении ко...
- 2016-12-06

Стан, за якого температура всіх частин випробуваного зразка відрізняється від остаточної температури не більше ніж на 3 оС або на величину, що зазначена у відповідній нормативній документації.

Температурная стабильность - это Состояние, при котором температура всех частей испытуемог...
- 2016-12-06

...списком) Про індекси зміни вартості станом на 1 жовтня 2009 року Мінрегіонбуд направляє інформацію щодо індексів зміни ринкової вартості будівельно монтажних робіт, продукції промислового виробництва та ...будівництва об'єктів соціального призначення станом на 1 жовтня 2009 року (...
- 2009-11-10 01:10:18

...Система надійності та безпеки в будівництві (СНББ) Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінки їх технічного стану ДСТУ Н Б В.
- 2017-05-09 14:06:47

Дерев'яні й пластмасові конструкції розраховують за єдиним для всіх будівельних конструкцій методом граничних станів. Граничним називають такий стан конструкцій, при якому подальша експлуатація їх неможлива . Необхідність припинити експлуатацію конструкцій може бути спричинена втр...
- 2011-08-30 20:59:53

Дерев'яні й пластмасові конструкції розраховують за єдиним для всіх будівельних конструкцій методом граничних станів. Граничним називають такий стан конструкцій, при якому подальша експлуатація їх неможлива . Необхідність припинити експлуатацію конструкцій може бути спричинена втр...
- 2011-08-13 23:10:37

Відношення активної потужності до повної потужності джерела живлення СТАНИНА СТАНКА Корпусная часть станка, предназначенная для расположения и кинематической связи других частей станка.
- 2016-11-11 19:04:27

ВСН 388 87 Бурение скважин на воду ударно канатными станками с вибрационными установками. Дата начала действия 01.04.1988 Дата принятия 25.09.1987 Статус Действующий Скачать бесплатно ....скважин на воду ударно канатными станками с вибрационными установками
- 2020-09-19 20:07:36

Основи проектування / Принципи проектування за граничними станами Для сталезалізобетонних конструкцій повинні розглядатись відповідні стадії зведення. 5.6.1 Розрахунок сталезалізобетонних конструкцій за граничними станами І групи 5.6.1....
- 2011-10-28 01:39:02

...ДСТУ Н Б В.2.3 23:2009 Настанова з оцінювання і прогнозування технічного стану автодорожних мостів Чинний з 1 ...
- 2012-10-18 16:30:17

...НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд ДСТУ Н Б В.2.6 192:2013 Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану огороджувальних конструкцій РУКОВОДСТВО ПО РАСЧЕТНОЙ ...
- 2019-06-11 09:35:44

Під час розрахунку за другим граничним станом має виконуватись умова, коли деформації або переміщення від нормативних навантажень, які визначають виходячи з припущення про пружну роботу деревини або ... Розрахунок за другим граничним станом провадять на дію нормативних навантажень, т...
- 2011-08-13 23:11:48

1 2 3 ... 99 100 »

Коментарі до Стан, обговорення та відгуки:

ДБНУ