[Розширений пошук]

Результат пошуку ПЛАСТИЧНОСТЬ

1-10 из 85

Показник, що його визначає залишкова деформація під час сферичного розтягання елементарної проби шкіри, виражена у відсотках від заданої деформації ПЛАСТИЧНОСТЬ - Показатель, который определяется остаточной деформацией при сферическом растяжении элементарной пробы кожи, выраженной в процента...
- 2016-11-09

Граничний стан за несучою здатністю, при якому багаторазове пластичне деформування, викликане циклами прикладання і зняття навантаження, призводить до малоциклового втомного руйнування після вичерпання здатності матеріалу до поглинання енергії. циклическая пластичность Предельное со...
- 2013-07-11 15:35:44

Показник, що його визначає залишкова деформація під час сферичного розтягання елементарної проби шкіри, виражена у відсотках від заданої деформації ПЛАСТИЧНОСТЬ Показатель, который определяется остаточной деформацией ...
- 2016-11-09 15:34:35

ДСТУ П Автомобільні дороги Визначення границь пластичності ґрунтів методом багатоступеневої пенетрації Перша редакція. Методи пернетраційних випробувань застосовують для уточнення стандартних методів лабораторного визначення границь пластичності ґрунтів при влаштуванні земляного п...
- 2016-06-14 12:08:54

Граничний стан за несучою здатністю, при якому в конструкції виникають зони пластичної деформації, через які оболонка втрачає здатність протистояти зростаючим навантаженням. Він тісно пов’язаний із граничним навантаженням за пластичністю за теорією малих деформацій або ...
- 2013-07-11 15:33:28

Граничне пластичне навантаження, визначене для ідеалізованих умов: жорстко пластичної поведінки матеріалу, ідеальної геометрії, ідеального прикладення навантаження, ідеального опирання та ізотропії матеріалу (змодельована ...
- 2013-07-25 13:11:17

Вид руйнування у граничному стані за несучою здатністю, при якому конструкція втрачає здатність чинити опір зростаючому навантаженню в результаті розвитку пластичного механізму.
- 2013-07-25 13:53:01

Розрахунок, виконаний при начальній геометрії, що використовує розрахунок за теоремами граничного стану для безпосередньої оцінки значення граничного навантаження.
- 2013-05-29 21:42:13

Обладнання для транспортування і укладання жорсткої бетонної суміші на верхню частину об'ємного блока УКЛАДЧИК ПЛАСТИЧНОЙ СМЕСИ Оборудование для ...
- 2016-11-11 13:48:23

Перелiк умов, якi визначає розповсюджувач : термiн передплати та подання замовлень, мiсця приймання передплати перiодичних видань щодо ОБЪЕМНО ПЛАСТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ...
- 2016-11-08 13:02:50

...вони вже поділяються на методи: пластичних деформацій; відскоку; ударного імпульсу); • методи визначення динамічного модуля пружності; • метод відриву. Методи пластичних деформацій засновані на застосуванні різних молотків (молоток ...
- 2011-11-07 23:57:18

1 2 3 ... 8 9 »

Коментарі до ПЛАСТИЧНОСТЬ, обговорення та відгуки:

ДБНУ