[Розширений пошук]

Результат пошуку Норма

1-10 из 821

Характеристика похибки результатів кількісного хімічного аналізу, що задається як допустима відповідно до потрібної точності.

Норма погрешности результатов количественного химического анализа - это Характеристика погрешности результатов количественного химического анализа, задаваема...
- 2016-12-15

Середньорічний запас кожного виду матеріальних ресурсів, необхідний для забезпечення ритмічної роботи виробництва між двома черговими доставками, який вимірюють у днях середньодобового споживання ресурсу даного виду.

Норма производственных запасов - Средний, в течение года, запас ма...
- 2016-12-15

Радіочастотний з'єднувач, призначений для з'єднування та роз'єднування коаксіальних кабелів.

Норма стока - Среднее за многолетний период значение годового, сезонного или месячного стока).
- 2016-12-15

Установлена кількість фізичних або умовних одиниць виробничих об'єктів, яку повинен обслуговувати один чи група виконавців.

Норма обслуживания - Установленное количество физических или условных единиц производственных объектов, которое должен обслуживать один или группа исполнителей...
- 2016-12-12

Максимально допустима прогнозована кількість матеріального ресурсу на вироблення одиниці продукції або виконання одиниці роботи заданої якості у прогнозованих умовах виробництва.

Норма расхода - Максимально допустимое прогнозируемое количество материального ресурса на производство е...
- 2016-12-12

Установлена кількість продукції (або роботи), яка повинна бути вироблена або виконана за одиницю часу одним чи групою виконавців відповідної кваліфікації в певних організаційно - технічних умовах, і яка є оберненою величиною до норми часу.

Норма выработки продукции - Установленное к...
- 2016-12-12

Вимірювані у людино - годинах необхідні витрати часу одним чи групою виконавців на виконання одиниці роботи чи виготовлення одиниці продукції у певних організаційно - технічних умовах (ДСТУ 2391-94).

Норма времени - Необходимые затраты времени одного или группы исполнителей на выпол...
- 2016-12-11

Мінімальна кількість матеріальних ресурсів, необхідна для безперебійного забезпечення потреби підприємств зі складською формою постачання, яка вимірюється у днях середньодобового обсягу складського обігу ресурсів конкретного виду.

Норма товарного запаса - Минимальное количество мате...
- 2016-12-11

KTM 204 Україна 244-94 + посібник та доповнення 2001 р.
- 2017-03-27

ДБН як джерело правового регулювання відносин на проведення робіт за договором підряду на проектні, вишукувальні та будівельні роботи.

- 2017-09-20

Кошторисні норми перевидається шляхом розроблення ДСТУ: 1. ДСТУ Б Д.2.2 1:2012 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Земляні роботи.
- 2015-05-20 00:48:34

Закон України Про будівельні норми від 5 листопада 2009 року Саме у відповідності до цього Закону визначає організаційні та правові засади розроблення, затвердження, погодження, реєстрації і застосування в Україні будівельних норм . Окрім короткого списку пермінів Закон містить ...
- 2013-05-19 23:48:26

Норми тривалості проектування та будівництва. • Економіка будівництва. • Положення про організації та посадових осіб. Частина 2 «Норми проектування» складається з наступних груп.
- 2021-02-25 15:44:21

Державні санітарні правила та норми для перукарень різних типів ДСПІН 2.2.2.022 99 Редакція від 23.01.2006 Державні санітарні правила та норми обов'язковий для виконання нормативний ...
- 2019-05-03 11:35:29

КОШТОРИСНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА Д 1. Організація робіт з кошторисного нормування Д 2. Кошторисні норми ДБН Д.1.1 2 99.
- 2018-05-24 10:33:14

КОШТОРИСНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА Д 1. Організація робіт з кошторисного нормування Д 2. Кошторисні норми Д 2.1.
- 2013-04-25 11:26:25

ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів НАВАНТАЖЕННЯ І ВПЛИВИ Норми проектування ДБН В.
- 2020-09-19 20:58:16

...Н ЕЕ 20.302:2007 Норми випробування електрообладнання (Зі змінами розділ 31 "Силові кабельні лінії" замінено на СОУ Н ЕЕ 20.304:2009р. "Норми випробування силових кабельних ліній напругою ...
- 2014-02-25 16:23:43

...Сборник 15 Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно будівельні роботи. Внутрішні санітарно технічні роботи Скачайте інші ДБН Д 2.4. Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно будівельні роботи РЕКНр ...
- 2021-06-09 18:05:57

Норма витрат на прогнозований рік за станом на кінець поточного року, що визначається на основі фактично досягнутої норми на кінець звітного року та планової економії на поточний рік. Базовая норма расхода Норма расхода на прогнозируемый год по состоянию ...
- 2016-12-06 04:33:59

1 2 3 ... 82 83 »

Коментарі до Норма, обговорення та відгуки:

ДБНУ