[Розширений пошук]

Результат пошуку НАДЗВИЧАЙНа СИТУАЦІя НА АКВАТОРІЇ

1-10 из 15

Стан, за якого існує загроза виникнення уражальних чинників джерела небезпеки на акваторії ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА АКВАТОРИИ - Состояние, при котором существует угроза возникновения поражающих факторов источника опасности на акватории.
- 2016-11-06

Прийняття та дотримування правових норм, виконання вимог і правил мореплавства і безпеки на воді, екологічних вимог, а також впроваджування комплексу організаційних, технічних і спеціальних заходів для захисту людей, морських (річкових ) об'єктів і довкілля у надзвичайній ситуації<...
- 2016-11-10 10:57:43

Завчасне впровадження організаційних, технічних і спеціальних заходів на морському (річковому ) об'єкті з метою забезпечення його роботи ...
- 2016-11-09 10:57:57

Надзвичайна ситуація, спричинена фізичними, техногенними, хімічними, біологічними чинниками на певній ділянці водного простору або узбережжі ЧС НА ...
- 2016-11-12 10:56:42

Стан захищеності людей, морських (річкових ) об'єктів, берегових споруд і довкілля від небезпеки, яка виникає у надзвичайній ситуації на акваторії БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧС НА АКВАТОРИЯХ Состояние защищенности людей, морских ( речных) объектов, береговых сооружений и ...
- 2016-11-05 10:56:29

Стан, за якого існує загроза виникнення уражальних чинників джерела небезпеки на акваторії ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА ...
- 2016-11-06 10:55:50

Небезпечне природне явище, техногенна подія на морському (річковому) об'єкті, водному просторі чи узбережжі, широко розповсюджене інфекційне захворювання людей, водної флори та фауни, а також застосування сучасних засобів ураження, що може спричинити виникнення надзвичайної ситуаці...
- 2016-11-11 09:58:20

Особлива складова частина диної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації, до якої входять уповноважені органи, регіональні та місцеві структурні підрозділи галузевих міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, підпорядковані їм державні...
- 2016-11-09 10:57:11

Структурний підрозділ галузевого міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, комерційної структури, спеціальні громадські організації, які знаходяться у складі підсистеми, головною метою яких є організація та здійснення, в межах своєї компетенції, заходів щодо запобігання і реагув...
- 2016-11-12 10:57:29

Ділянка акваторії з її дном, прилегла до неї прибережна смуга і повітряний простір над ними, в межах яких аварійно пошуково рятувальні сили за допомогою спеціальних засобів шукають, підіймають, рятують морські (річкові) об'єкти, локалізують або ліквідують надзвичайну ситуацію...
- 2016-11-08 10:27:22

Уповноважений орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, його структурний підрозділ, призначений у межах своєї компетенції для безпосереднього керівництва діяльністю щодо запобігання та реагування на надзвичайну ситуацію...
- 2016-11-14 10:08:02

1 2 »

Коментарі до НАДЗВИЧАЙНа СИТУАЦІя НА АКВАТОРІЇ, обговорення та відгуки:

ДБНУ