[Розширений пошук]

Результат пошуку ЙМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ

1-10 из 21

Стан, за якого існує загроза виникнення уражальних чинників джерела небезпеки на акваторії ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ НА АКВАТОРИИ - Состояние, при котором существует угроза возникновения поражающих факторов источника опасности на акватории.
- 2016-11-06

Стан, за якого існує загроза виникнення уражальних чинників джерела небезпеки на акваторії ВЕРОЯТНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ...
- 2016-11-06 10:55:50

Установлені правовими актами, керівними нормативними документами й обов'язкові для органів виконавчої влади, органів управління, підсистем і ...
- 2016-11-12 07:59:07

параметр, що враховує ймовірність загоряння, призначення протипожежного відсіку та кількість мешканців. Риск возникновения пожара параметр, учитывающий возможность возгорания, назначение ...
- 2015-07-15 01:14:27

Режим, що характеризується певною імовірністю його виникнення (ВЕРОЯТНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА Режим, который характеризуется определенной ...
- 2016-11-07 17:32:50

Різниця між кількістю інформації,пересланою через виникнення події, таумовною кількістю інформації,пересланою через виникнення тієїжподії, щоспричиняється виникненням іншої події. Вматематичному записі.Якщо : хі вхідне повідомлення уj вихідне повідомлення р(хі,уj) сумісна ...
- 2016-12-08 06:37:28

Міра інформації,яка пересилається через виникнення подіїзпевною умовною ймовірністю від виникнення іншої події. Вматематичному записіцевеличинаІ(хі| уj),яка дорівнює логарифму зворотної величини умовної ймовірностір(хі|уj)виникнення подіїхі, щоналежитьдомножиних1..
- 2016-12-05 08:16:06

Середня величина міри інформації,яка пересилається через виникнення однієї події, щоналежитьдоскінченої множини взаємовиключних подій, зпевною умовною ймовірністю від виникнення подій, щоналежатьдоіншої скінченої множини взаємовиключних подій. Вматематичному записіцесередня вел...
- 2016-12-08 08:16:46

Джерело повідомлення,кожне повідомлення якого має ймовірність виникнення,незалежну від часу його виникнення. Стационарный источник сообщения (Источник сообщения, каждое сообщение которого имеет вероятность возникновения, независящую от времени ...
- 2016-12-08 08:08:40

Ідентифікація небезпеки та можливих її джерел, дослідження механізму їх виникнення, оцінювання ймовірності виникнення ідентифікованих небезпечних подій та їх наслідків БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ, БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧС Состояние защищенности населения, объектов ...
- 2016-11-14 05:07:14

Гіпотетична функція ймовірності виникнення подіїчипослідовності подійізмножини можливих подій. Мера информации (Подходящая функция вероятности возникновения события или последовательности событий из множества возможных событий.
- 2016-12-12 06:50:06

1 2 3 »

Коментарі до ЙМОВІРНІСТЬ ВИНИКНЕННЯ, обговорення та відгуки:

ДБНУ