[Розширений пошук]

Результат пошуку Зу

1-10 из 25

документ, яким суб'єкт господарювання повідомляє державного адміністратора або представника відповідного дозвільного органу про відповідність своєї матеріально-технічної бази вимогам законодавства. У такий спосіб суб'єкт господарювання набуває права на п...
- 2014-09-29

мінімальні значення показників, які характеризують властивість будівлі, її конструктивних елементів та інженерного обладнання забезпечувати оптимальний рівень витрат енергетичних ресурсів протягом очікуваного життєвого циклу такої будівлі без порушення нормативно встановлених санітарно-гігієнічних в...
- 2014-09-28

властивість будівлі, її конструктивних елементів та інженерного обладнання забезпечувати протягом очікуваного життєвого циклу цієї будівлі побутові потреби людини та оптимальні мікрокліматичні умови для її перебування (проживання) у приміщеннях такої будівлі при нормативно допустимих (оптимальних) в...
- 2014-09-26

комплекс ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель, показників енергоспоживання інженерних систем та забезпечення енергетичної ефективності будівлі не нижче мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель.

...
- 2014-09-24

Закон України Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність
Верховна Рада України; Закон від 23.12.1998 № 353-XIV
- 2017-09-01

Проект Закону
- 2016-07-23

Про освіту : Закон України / Верховна Рада України
- 2015-08-27

- 2015-01-20

Закон України Про архітектурну діяльність
- 2014-12-07

Закон України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"
- 2014-09-29

Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності Цей Закон визначає правові ...
- 2014-09-29 11:22:07

Пристрій, для записування, зберігання і зчитування цифрових відеосигналів [ зображень, послідовностей ] ВИДЕОПАМЯТЬ, ВИДЕОЗАПОМИНАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, ВИДЕО ЗУ Устройство, предназначенное для записи, хранения и считывания цифровых видеосигналов [изображений, последовательностей]).
- 2016-11-10 06:42:04

4 ЗУ «Про ОСББ») . Про це не слід забувати ні управителям, ні членам ОСББ. Закон передбачає, що ОСББ можуть відчужувати або передавати ...10 ЗУ від 19.06.92р. «Про приватизацію державного житлового фонду» власники багатоквартирних будинків є співвласниками допоміжних приміщень буди...
- 2021-09-08 09:31:10

...впливу на довкілля, визначених у ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»; СС2 для об'єктів другої категорії, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають ...впливу на довкілля, визначених у ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»; СС2 для житлових будинків понад чотири поверхи; ...
- 2021-01-29 17:21:49

ЗУ замерная установка ИТП индивидуальный тепловой пункт ИТР инженерно технические работники КиА контроль и автоматика КИП контрольно измерительный прибор KHС кустовая ...
- 2010-10-16 00:06:31

...промисловості і продуктів органічного синте зу (УкрДІАП) (С. Кушнєр, канд. техн. наук); Український державний науково дослідний і проектно конструкторський інститут гір ничої геології, геомеханіки і маркшейдерської ...
- 2009-09-11 00:12:08

...могут объединять в себе сра­зу несколько качеств, присущих стеклопакетам со специальными свойствами. Чаще всего использу­ются стекла, обладающие тепло­сберегающими и солнцезащитными характеристиками, которые устанав­...
- 2020-12-21 14:35:04

1 2 3 »

Коментарі до Зу, обговорення та відгуки:

ДБНУ