[Розширений пошук]

Результат пошуку ДСТУ 3928-99

1-10 из 69

ЭК
- 2016-11-23

Експериментальна модель водної екосистеми, призначена для оцінювання дії токсикантів

(ВОДНЫЕ МИКРОКОСМЫ - Экспериментальная модель водной экосистемы, предназначенная для оценивания воздействия токсикантов).
- 2016-11-17

Експериментальне визначення токсичності води [ водного середовища ] за зміною певного показника життєдіяльності тест - об'єкта БИОТЕСТИРОВАНИЕ ВОДЫ -Экспериментальное определение токсичности воды [водной среды] по изменению определенного показателя жизнедеятельности тест-объекта).
- 2016-11-17

Пристосування водних організмів до дії токсикантів без незворотних порушень процесів їх життєдіяльності

(АДАПТАЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ ТОКСИКАНТА - Приспособление водных организмов к действию токсикантов без необратимых нарушений процессов их жизнедеятельности).
- 2016-11-14

Інтоксикація, яка виявляється з часом і є наслідком тривалої дії токсиканта

(ХРОНИЧЕСКАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ - Интоксикация, проявляющаяся со временем и являющаяся следствием продолжительного воздействия токсиканта).
- 2016-11-14

Послідовність реакцій водного організму на дію токсиканта від латентного періоду інтоксікації організму до його загибелі

(ФАЗНОСТЬ РЕАГИРОВАНИЯ - Последовательность реакций водного организма на воздействие токсиканта от латентного периода интоксикации организма до его гибели).
- 2016-11-14

Морфологічна, фізіологічна, біохімічна чи інша характеристика стану водного організму

ПОКАЗАТЕЛЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОДНОГО ОРГАНИЗМА - Морфологическая, физиологическая, биохимическая или другая характеристика состояния водного организма).
- 2016-11-14

Патологічний стан організму, спричинений впливом токсиканта

(ИНТОКСИКАЦИЯ - Патологическое состояние организма, вызванное влиянием токсиканта).
- 2016-11-13

Інтоксикація з чіткими ознаками, що є наслідком короткочасної дії токсиканта

(ОСТРАЯ ИНТОКСИКАЦИЯ - Интоксикация с четкими признаками, являющаяся следствием кратковременного воздействия токсиканта).
- 2016-11-13

Перетворення токсиканта у водних екосистемах під дією хімічних, фізичних та біологічних чинників

(ТРАНСФОРМАЦИЯ ТОКСИКАНТА - Превращение токсиканта в водных экосистемах под воздействием химических, физических и биологических факторов).
- 2016-11-13

МИНИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ) ДСТУ 3928 99.
- 2016-11-24 10:01:36

1 2 3 ... 6 7 »

Коментарі до ДСТУ 3928-99, обговорення та відгуки:

ДБНУ