[Розширений пошук]

Результат пошуку ДСТУ 3899-99 ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА

1-10 из 172

Удосконалювання дизайнових характеристик виробу відповідно до підвищених дизайнових вимог, нових технічних рішень або технологічних можливостей

(РЕДИЗАЙН, ДИЗАЙНЕРСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ - Совершенствование дизайнерских характеристик изделия в соответствии с возросшими дизайнерскими требо...
- 2016-11-16

Співрозмірність елементів, скоординованість форми частин виробу, узгодженість їхніх пластичних, кольорових і композиційних характеристик, загальна композиційна організація, що забезпечують досягнення цілісності виробу як об'єкта естетичного сприймання і оцінювання

(ГАРМОНИЯ - Соразм...
- 2016-11-16

Характеристика, що її використовують для оцінювання дизайнового рівня об'єкта

(ДИЗАЙНЕРСКИЙ [ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ] УРОВЕНЬ ИЗДЕЛИЯ - Степень соответствия дизайнерских [ эргономических] характеристик [свойств] объекта общим и частным дизайнерским [ эргономическим] требованиям или характери...
- 2016-11-15

Вiдраховування [ вiдрахування ] визначеної кiлькостi перiодичних видань, пакування [ упакування ] їх у пачки та мiшки, оформляння [ оформлення ] супровiдних документiв для вiдправляння [ вiдправлення ] за призначенням

(ЛОГОТИП - Элемент фирменного стиля, являющийся оригинальным граф...
- 2016-11-15

Відповідність оглядового робочого простору ( обумовленого конструкцією виробу ) можливостям зорового аналізатора людини

ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ - Состояние активизации всех психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение деятельности.
- 2016-11-14

Представлення процесу діяльності у вигляді припису, що визначає зміст і послідовність дій оператора, які ведуть до виконання поставленого завдання в СЛТС

РАБОЧАЯ ЗОНА ОПЕРАТОРА - Пространство рабочего места оператора, в котором осуществляется собственно рабочий процесс.
- 2016-11-14

Досліджування змісту, засобів і умов діяльності оператора в СЛТС, що його здійснюють задля забезпечення безпеки і комфортності діяльності оператора, ефективності функціювання системи в цілому

ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА - Исследование содержания, средств и условий д...
- 2016-11-14

Відображення в свідомості людини об' єкта ( предмета, процесу ) дії, що складається в процесі виконання дії і підпорядковане завданням, які людина розв'язує

ОПЕРАТИВНОЕ ПОЛЕ ЗРЕНИЯ - Зрительная зона, характеризующая пространственные пределы возможности получения зрительной информаци...
- 2016-11-13

Матеріальний носій інформації про продукт дизайн - ергономічної діяльності

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЧТС - Способность СЧТС достичь поставленной цели в заданных условиях и с заданным качеством.
- 2016-11-13

Експедування перiодичних видань безпосередньо на адресу передплатника

(СТИЛЕОБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ - Устойчиво проявляемые черты, особенности и свойства объектов и изделий, определяющие характерные образные признаки и специфику деятельности организации (предприятия)).
- 2016-11-13

1 2 3 ... 17 18 »

Коментарі до ДСТУ 3899-99 ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА, обговорення та відгуки:

ДБНУ