[Розширений пошук]

Результат пошуку ДБН Б.2.2-3:2012

1-10 из 68

Об'єкт культурної спадщини, який не може бути перенесений на інше місце без втрати його цінності з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду [Закон України "Про охорону культурної спадщини"]

затверджені текстові та графічні матеріали, в яких містяться результати проведення наукових досліджень і якими визначаються наявність, розташування, характеристики об'єктів культурної спадщини, пов'язаних з ними територій, а також проектні рішення з питань регулювання планування, забудови та ...

Науково-пошукова, науково-практична діяльність, спрямована на одержання нової інформації про об'єкти культурної спадщини, історичні населені місця, традиційний характер середовища

Сукупність успадкованих населеним місцем від попередніх етапів його розвитку об'єктів культурної спадщини [Закон України "Про охорону культурної спадщини"]

частина населеного місця, що зберегла об'єкти культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку [Закон Укр...

Місто, селище чи село, яке зберегло повністю або частково свій історичний ареал з об'єктами культурної спадщини і пов'язані з ними розпланування та форму забудови, типові для певних культур або періодів розвитку, та занесено до Списку історичних ...

науково-проектна документація, яка розробляється у складі генеральних планів історичних населених місць та в якій відображається інформація про нерухомі об'єкти культурної спадщини населеного пункту, пов'язану з ними...

Встановлювані навколо пам'ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання [Закон України "про охорону культурної спадщини"].

будинки і споруди, що мають художню та історичну цінність і є характерними для конкретного історичного населеного місця. Вони належать до характерних зразків архітектури та будівництва відповідної епохи і поряд із пам'ятками архітектури відіграють визначальну роль у традиційному міському середовищі.

землі, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї (у тому числі музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби).

...архітектурного опорного плану населеного пункту ДБН Б.2.2 3:2012 Чинний з 1 жовтня 2012 року На зміну ДБН Б.2.2 3 2008....СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ Ці будівельні норми ДБН Б.<...

...історичних Втратив чинність 1 жовтня 2012 року ДБН Б.2.2 3:2012. Склад та зміст історико архітектурного опорного плану населеного пункту. ДБН Б.

3.2 2 2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. Чинні з 01.04.2012 р.... Вперше ДП «НДПІмістобудування» ДБН Б.2.2 3 2012 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження ...
Сторінки сайту - 2017-05-14 12:36:05

1 3 97, ДБН Б.1.1 9 2009 1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 1.1 ДБН Б.1.1 15:2012 встановлює вимоги ...цивільного захисту у містобудівній документації ДБН Б.2.2 3:2012 Склад та зміст історико архітектурного опорного...

...99, МOD)», розроблений на заміну ДБН Д.2.2 2 99 «Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 2. Гірничорозкривні роботи»; 3. ...Б Д.2.2 3:2012 «Ресурсні...
Каталог статей » ДБН - 2015-05-20 00:48:34

1.1 15:2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту ДБН Б.2.2 3:2012 Склад та зміст історико архітектурного опорного плану ...

1.1 15:2012 Склад і зміст генерального плану населеного пункту ДБН Б.1.1 16:2013. Склад та зміст містобудівного кадастру ДБН Б....зон охорони пам'яток архітектури ДБН Б.2.2 3:2012 "Склад та зміст історико архі...
Сторінки сайту - 2018-05-24 10:31:57

...зон охорони пам'яток архітектури ДБН Б.2.2 3:2012 "Склад та зміст історико архітектурного опорного плану населеного пункту" (чинний з 1.10.12) ДБН ...
Сторінки сайту - 2018-04-24 15:01:14

...зон охорони пам'яток архітектури ДБН Б.2.2 3:2012 Склад та зміст історико архітектурного опорного плану населеного пункту (чинний з 1.10.12) ДБН ...
Сторінки сайту - 2018-04-05 08:29:13

ДБН Б.2.2 5:2011 поширюються на об’єкти благоустрою незалежно від їх підпорядкування та форми власності: парки (гідро , луго , ...ДБН А.3.1 5 2009 Організація будівельного виробництва ДБН Б.

1 2 3 ... 6 7 »

Коментарі до ДБН Б.2.2-3:2012, обговорення та відгуки:

ДБНУ