[Розширений пошук]

Результат пошуку #VALUE!

1-10 из 79

Властивістьоб'ектабути здатним виконувати потрібні функціївзаданих умовахубудь - який часчипротягом заданого інтервалу часузаумови забезпечення необхідними зовнішніми ресурсами.

Готовность - Свойство объекта быть в состоянии выполнять требуемые функции при заданных условиях в данный...

Мікроелектронний пристрій, всі елементи та міжелементні з'єднання якого виконані в об'ємі або на поверхні напівпровідникового матеріалу.

Полупроводниковая интегральная микросхема, интегральная микросхема - это Микроэлектронное устройство, все элементы и межэлементные соединения кото...

Мікропроцесорна інтегрована мікросхема, що містить один чи декілька розрядів мікропроцесора (або його частини) та призначена для нарощування розрядності мікропроцесора.

Микропроцессорная секция - это Микропроцессорная интегральная микросхема, содержащая один или несколько разрядов м...

мікропроцесор, реалізований у вигляді комплекту з декількох інтегрованих мікросхем, які сполучаються між собою за визначеною схемою.

Многокристальный микропроцессор - это Микропроцессор, реализованный в виде комплекта нескольких интегральных микросхем, соединенных между собой по опр...

Мікропроцесор, призначений для виконання функційно повного набору операцій над даними програмованого формату.

Универсальный микропроцессор - это Микропроцессор, предназначенный для выполнения функционально полного набора операций над данными программируемого формата).

Мікропроцесор, для якого відомий тест, що гарантує встановлену ймовірність визначення браку під час його тестування.

Тестопригодный микропроцессор - это микропроцессор, для которого известен тест, гарантирующий заданную вероятность определения брака при его тестировании).

Мікропроцесор, призначений для виконання функційно повного набору операцій над даними програмованого формату.

Универсальный микропроцессор - это Микропроцессор, предназначенный для выполнения функционально полного набора операций над данными программируемого формата).

Мікропроцесор, для якого відомий тест, що гарантує встановлену ймовірність визначення браку під час його тестування.

Тестопригодный микропроцессор - это микропроцессор, для которого известен тест, гарантирующий заданную вероятность определения брака при его тестировании).

Мікропроцесор, призначений для виконання певних операцій над визначеними форматами даних.

Специализированный микропроцессор - это Микропроцессор, предназначенный для выполнения определенных операций над определенными форматами данных).

Мікропроцесор, який автоматично визначає свою працездатність з подачею на контрольному виводі відповідного сигналу.

Самотестируемый микропроцессор - это Микропроцессор, который автоматически определяет работоспособность с подачей на контрольном выводе соответствующего сигнала).

Значення, що виміряється під час випробувань измеренное значение Значение, измеренное при испытаниях measured value Value is the value measured in a test
Абетка будівельника » - 2013-07-15 12:46:06

Значення геотехнічного параметра, виведене на підставі результатів випробувань шляхом теоретичного аналізу, кореляції або емпірично производная величина Величина геотехнического параметра, выведенная на основании результатов испытаний путем теоретического анализа, корреляции или эмпирическим путе...
Абетка будівельника » - 2013-07-15 11:39:21

key value of the stress The value of stress in a non uniform stress field that is used to characterise the stress ...
Абетка будівельника » - 2013-05-29 23:44:42

key value of the stress The value of stress in a non uniform stress field that is used to characterise the stress ...
Абетка будівельника » - 2013-07-17 17:30:22

...способности по потере устойчивости key value of the stress The value of stress in a non uniform stress field that is used to characterise the stress ...
Абетка будівельника » - 2013-07-25 13:26:49

K V –value The K V (Charpy V Notch) value is the impact energy A V (T) in Joules [J] required to fracture ...
Абетка будівельника » - 2013-07-19 12:58:45

box value of section factor Ratio between the exposed surface area of a notional bounding box to the section and the volume ...
Абетка будівельника » - 2013-07-11 13:32:49

box value of section factor Ratio between the exposed surface area of a notional bounding box for the section to the volume ...
Абетка будівельника » - 2013-07-16 15:43:01

Z value The transverse reduction of area in a tensile test of the through thickness ductility of a specimen, measured as a ...
Абетка будівельника » - 2013-07-19 13:23:57

K Ic value the plane strain fracture toughness for linear elastic behaviour measured in N/mm 3/2
Абетка будівельника » - 2013-09-27 03:31:19

1 2 3 ... 7 8 »

Коментарі до #VALUE!, обговорення та відгуки:

ДБНУ