[Розширений пошук]

Результат пошуку паспортизація будівель

1-8 из 8

...напрямом експерт з технічного обстеження будівель і споруд. Зважаючи на відсутність чинної нормативної бази з питань проведення обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації будівель і споруд виробничого призначення до ...
Новини сайту » 2015/09/21 - 2015-09-21 23:50:50

...стандарту доручити ТК 302 "Енергоефективність будівель і споруд" (ПК 4 "Енергетична паспортизація будівель") як технічному комітету стандартизації за визначеною сферою діяльності відповідно до наказу Мінрегіонбуду від ...

...ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО НАГЛЯДУ ЗА ОХОРОНОЮ ПРАЦІ ...обстежень, оцінки технічного стану та паспортизації виробничих будівель і споруд поширюються на обстеження, оцінку технічного стану та паспортизац...

...щодо оцінки технічного стану і паспортизації промислових і цивільних будівель (споруд), які експлуатуються у сейсмічних районах. Паспорт повинен містити обґрунтовані дані про застосування відповідної карти ЗСР ... Динамічна паспортизація будівель і споруд повинна в...
Абетка будівельника » - 2014-01-30 16:54:19

...положень Директиви про енергетичну ефективність будівель № 2010/31/ЄС. За словами директора Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіону Сергія Кушніра, для запровадження стимулювання до ...Він наголосив,що паспортизація є обов’язковою при будівництві нови...
Новини сайту » 2014/09/09 - 2014-09-09 19:02:57

...обстеження та обмірні роботи конструкцій будівель і споруд, проведення їх паспортизацію, на виконання відповідних розрахунків та визначення варіантів заміни чи підсилення конструкцій, проведення лабораторних випробувань зразків ...

...інтенсивність землетрусу , сейсмічне мікрорайонування, сейсмостійкість, будівлі і споруди, динамічна паспортизація, лінійно спектральний метод, спектральний коефіцієнт динамічності, прямий динамічний метод, акселерограмма, метод спектру несучої здатності, сейсмоізоляція і ...

...можуть негативно вплинути на енергоефективність будівлі. В нормативних вимогах [2] суттєву увагу приділено оцінці вологісного режиму огороджувальних конструкцій при їхньому проектуванні, вибору відповідних методів розрахунків....2.6 31:2006. «Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція...

Коментарі до паспортизація будівель, обговорення та відгуки:

ДБНУ