[Розширений пошук]

Результат пошуку державна будівельна експертиза

1-10 из 17

робота, пов’язана з визначенням відповідності прийнятих проектних рішень вихідним даним на проектування, вимогам законодавства, державним стандартам, будівельним нормам і правилам. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва. Чому експертиза прое...
Абетка будівельника » - 2017-05-08 17:56:24

Здійснює експертизу містобудівної документації державного, регіонального та місцевого рівнів на відповідність законодавчим та нормативно правовим актам, що регулюють правові та організаційні ...експертну оцінку технічному стану і експлуатаційним властивостям будівель та споруд, бу...

Метою проведення експертизи проектів будівництва є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог законодавства України у сфері будівництва, будівельних норм, державних стандартів і правил щодо міцності, ...

...участі у справі відповідну інспекцію державного архітектурно будівельного контролю для надання висновків на виконання її повноважень. 11. Відповідно до пункту 4 статті 26, статті 27 Закону № ...випадках отримання дозволу на виконання будівельних робіт (статті 34, 37 цього За...

...підготовчих робіт на будівельному майданчику, будівельних робіт на об'єкті, а також підключення об'єкта будівництва до інженерних ...та споруд дозволяється лише після оформлення відповідних документів дозвільного характеру інспекцією державного архітектурно будівельного...
Новини сайту » 2012/01/31 - 2014-11-27 23:07:19

Для одержання дозволу на виконання будівельних робіт забудовник (замовник) повинен подати до інспекції держархбудконтролю такі документи: а) заяву забудовника (замовника), (додаток 1); б) рішення виконавчого ...нагляд, авторський нагляд); д) затверджену в установленому порядку проектну до...

...дозволу в органах державного архітектурно будівельного контролю замовник крім документів, що свідчать про його право на використання або про право на володіння земельною ділянкою, повинен ...дає друге підставу органам Держбудконтроль для надання дозволу на виконання будівельних...
Новини сайту » 2010/10/06 - 2010-10-06 15:17:57

...технічної діяльності, які розробляють проекти Державних будівельних норм, проводить експертизу технічних свідоцтв). Крім того, буде забезпечено супровід у Верховній Раді України проекту Закону «Про гармонізацію з ...
Новини сайту » 2014/08/30 - 2014-08-30 15:00:43

Атестація працівників органів державного архітектурно будівельного контролю України ДБН А.3.1 5 2009. Організація будівельного виробництва Посібник з розробки проектів організації будівництва і ... Настанова з організації державного архітектурно будівельного конт...
- 2016-03-30 17:46:13

...що містяться у комплексному висновку державної інвестиційної експертизи проектної документації. 7.5 На території об'єктів, що будуються, не допускається не узгоджене у встановленому порядку знесення ...насаджень у місцях, визначених відповідними державними органами під час ...
Каталог статей » ДБН - 2017-12-18 00:29:50

1 2 »

Коментарі до державна будівельна експертиза, обговорення та відгуки:

ДБНУ