[Розширений пошук]

Результат пошуку види ремонтів

1-10 из 70

ГАЛУЗЕВІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ Організаційно методичні, економічні і технічні нормативи РЕМОНТ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ.... Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального користування Для визначення видів ремонтів та переліку ремонт...

Ремонт, що відрізняється за однією з ознак : етапом існування, періодичністю, обсягом робіт, умовами експлуатації, регламентацією тощо ВИД РЕМОНТА ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Ремонт, выделяемый по одному из признаков: этапу существования, периодичности, объему работ,...
Абетка будівельника » - 2016-11-08 16:03:26

Проміжок часу чи наробіток між даним видом ремонту виробів ВП та наступним таким самим видом чи складнішим ПЕРИОДИЧНОСТЬ РЕМОНТА ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Интервал времени или наработка между ...
Абетка будівельника » - 2016-11-09 19:26:31

Сукупність взаємопов'язаних виробів ВП, засобів їх ремонту, виконавців та ремонтної документації, взаємодія яких відбувається відповідно до завдань кожного виду ремонту цих виробів СИСТЕМА РЕМОНТА ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ...
Абетка будівельника » - 2016-11-11 14:42:12

Будівлі, споруди, технічне обладнання, запасні частини та матеріали, призначені для здійснення всіх видів ремонту виробів ВП СРЕДСТВА РЕМОНТА ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Здания, сооружения, техническое оборудование, запасные части и материалы, предназначенные для осуществле...
Абетка будівельника » - 2016-11-09 17:13:48

ремонт Види діяльності, що виконуються для того, щоб захистити або відновити функції споруди, що виходять за межі визначені для поточного обслуговування.
Абетка будівельника » - 2013-05-29 21:21:45

Вартість одного певного виду технічного обслуговування [ ремонту ] виробів ВП СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ [ РЕМОНТА] ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Стоимость одного определенного вида технического обслуживания [ремонта] изделий ...
Абетка будівельника » - 2016-11-09 23:30:12

Математичне сподівання трудомісткості одного виду технічного обслуговування [ ремонту ] за певні період експлуатації чи наробіток виробів ВП СРЕДНЯЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ [РЕМОНТА] ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Математическое ...
Абетка будівельника » - 2016-11-12 14:40:28

Трудовитрати на проведення одного певного виду технічного обслуговування [ ремонту ] виробів ВП ТРУДОЕМКОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ [ РЕМОНТА] ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Трудозатраты на проведение одного определенного вида технического обслуживания [...
Абетка будівельника » - 2016-11-13 14:57:41

Математичне сподівання вартості одного виду технічного обслуговування [ ремонту ] за певні період експлуатації чи наробіток виробів ВП СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ [РЕМОНТА] ИЗДЕЛИЙ ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ Математическое ...
Абетка будівельника » - 2016-11-12 04:28:30

1 2 3 ... 6 7 »

Коментарі до види ремонтів, обговорення та відгуки:

ДБНУ