Главная » Каталог статей » ДБН

Терміни та визначення понять за ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010

Лінія обвуглювання (Char-line) - Межа між обвугленим шаром і приведеним поперечним перерізом.
Робочий поперечний переріз (Effective cross-section) - Поперечний переріз окремої конструкції при розрахунку на вогнестійкість базується на методі приведеного поперечного перерізу. Робочий переріз отриманий із залишкового поперечного перерізу видаленням частин поперечного перерізу, міцність і жорсткість яких прийнята такою, що дорівнює нулю.

Час руйнування захисту (Failure time of protection) - Максимальна тривалість дії захисту окремої конструкції від прямого вогневого впливу (наприклад, коли вогнезахисне покриття або інші засоби захисту відокремлюються від дерев'яного елемента, або коли конструктивний елемент, що захищає інший елемент, руйнується, або якщо захист інших конструктивних елементів неефективний через надмірну деформацію).
Вогнезахисний матеріал (Fire protection material) - Будь-який матеріал або сполука матеріалів, нанесені на конструктивний елемент для підвищення його вогнестійкості.

Розрахунок за нормальної температури (Normal temperature design) - Розрахунок за граничним станом за температури навколишнього середовища відповідно до ДБН В.2.6-161.
Захищені елементи (Protected members) - Елементи, для яких запроваджені заходи з метою зменшення підвищення температури або зниження обвуглювання під час пожежі.

Залишковий поперечний переріз (Residual cross-section) - Поперечний переріз вихідної конструкції, зменшений на товщину обвугленого шару.
Загальний розрахунок конструктивної системи (під час пожежі) (Global structural analysys (for fire)) - Розрахунок всієї конструктивної системи, коли будь-яка або тільки одна з її частин знаходиться під впливом пожежі.

Окрема конструкція (Member) - Основа конструктивної системи (балка, колона, розпірна стіна, ферма тощо), яка розглядається як окрема з відповідними граничними умовами та умовами спирання.
Аналіз конструкції (під час пожежі) (Member analysis (for fire)) - Теплотехнічний та статичний розрахунки окремої конструкції конструктивної системи під час пожежі, за яких конструкція вважається відокремленою з відповідними опорними та граничними умовами. Непрямі впливи пожежі, окрім тих, що є результатом температурних градієнтів, не враховуються.

Теплові впливи (Thermal actions) - Впливи на конструкцію, що визначаються поглинутим тепловим потоком в окремих конструкціях.
Уточнена модель пожежі (Advaced fire model) - Температурний режим пожежі, що враховує збереження балансу маси та енергії


за матеріалами норматива ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010. Проектирование деревянных конструкций
Категория: ДБН | Добавил: dbn (2012-03-23)
Просмотров: 1073 | Теги: ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010 | Рейтинг: 0.0/0

Коментарі до Терміни та визначення понять за ДСТУ-Н-П Б В.2.6-157:2010, обговорення та відгуки: