Розвиток і вдосконалення стандартизаці

На відміну від фактичної офіційна стандартизація є результатом цілеспрямованої діяльності фахівців. Вона завжди завершується випуском нормативно-технічної документації, яка складається за певною формою, що має цілком певну сферу і терміни дії. Найбільшого поширення офіційна стандартизація отримала в різних галузях промисловості, будівництві, сільському господарстві.

Офіційна стандартизація проявляється найчастіше у вигляді стандартів, технічних умов або інших нормативних документів.

Згідно з визначенням ІСО, стандарт може бути представлений:

• документом, що містить комплекс вимог, які слід неухильно виконувати;

• основною одиницею або фізичної константою (наприклад, абсолютний нуль температури, потрійна точка води);

• предметом для фізичного порівняння (наприклад, еталон довжини - метр, еталон маси - кілограм)


Розвиток і вдосконалення стандартизації переслідує певні цілі:

• прискорення технічного прогресу, підвищення ефективності
суспільного виробництва і продуктивності суспільної праці;

• поліпшення якості продукції та забезпечення його оптимального рівня;

• вдосконалення організації управління народним господарством і встановлення раціональної номенклатури продукції, що випускається.

• розвиток спеціалізації при проектуванні і виробництві продукції;

• раціональне використання виробничих фондів і економія матеріальних та енергетичних ресурсів;

• забезпечення безпеки праці працівників, а також охорона здоров'я населення та збереження навколишнього середовища;

• створення умов для широкого розвитку експорту високоякісних товарів, що відповідають вимогам світового ринку;

• розвиток міжнародного економічного та технічного співробітництва;

• підвищення рівнів безпеки життя, здоров'я громадян, а також життя та здоров'я тварин і рослин, майна фізичних або юридичних осіб, державного або муніципального майна, навколишнього середовища, у тому числі для сприяння виконанню вимог технічних регламентів;

• підвищення конкурентоспроможності продукції, робіт і послуг відповідно до рівня розвитку науки, техніки і технологій;

• економія і раціональне використання ресурсів;

• технічна та інформаційна сумісність;

• порівнянність результатів вимірювань та випробувань, технічних та економіко-статистичних даних на міжнародному та національному рівнях;

• взаємозамінність продукції.

Для досягнення цих цілей необхідно вирішити наступні завдання:

• розробка нормативних вимог до якості готової продукції, а також до якості сировини, напівфабрикатів і комплектуючих виробів;

• створення єдиної системи показників якості продукції, її надійності і довговічності, а також розробка науково обгрунтованих методів і засобів випробування і контролю якості продукції;

• розробка вимог і норм в області проектування і виробництва продукції, з тим щоб раціонально скоротити різноманіття видів і марок виробів, одночасно поліпшивши їх асортимент;

• уніфікація виробів, технічного обладнання та контролюючих приладів, що дасть можливість спеціалізувати промислове виробництво і здійснити комплексну механізацію та автоматизацію процесів;

• забезпечення єдності та правильності вимірювань в країні, розробка нових і вдосконалення існуючих еталонів одиниць вимірювань, зразкових мір і вимірювальних приладів вищої точності;

• вдосконалення систем термінології і позначень у різних галузях науки і техніки;

• розробка систем технічної документації, класифікації і кодування продукції, а також вдосконалення інформаційних систем;

• участь у роботі міжнародних органів стандартизації, розробка міжнародних рекомендацій.

Узагальнивши перераховані приватні задачі, можна сформулювати головне завдання стандартизації - впорядкування процесів і відносин, що виникають при вирішенні повторюваних питань у всіх сферах діяльності людини.
В області будівельних матеріалів і виробництва збірних конструкцій стандартизація повинна сприяти впровадженню нових ефективних легких матеріалів. Важливим завданням стандартизації є встановлення перспективних оцінок якості матеріалів і виробів масового виробництва.

Сучасні будівельні матеріали повинні володіти оптимальними властивостями, а технологія їх виготовлення повинна бути економічною, тому особливого значення набувають стандартизація і типізація високоефективних технологічних процесів.

Категория: Із будівництва | Добавил: ZIDAN (2011-02-07)
Просмотров: 940 | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Розвиток і вдосконалення стандартизаці, обговорення та відгуки: