Методика експериментальних досліджень міцності стиснутих поздовжньо армованих цегляних стовпів

При сучасному стані розвитку будівельної галузі до житлових багатоповерхових будівель із цегли висуваються нові вимоги, серед яких однією з найважливіших є підвищення кількості поверхів зі зменшенням обсягів використання цегляної кладки. Раціональне поєднання цегляної кладки та арматури разом із забезпеченням їх надійної сумісної роботи дозволяє підвищити показники міцності конструкції, зменшити розміри поперечного перерізу.

Нові вітчизняні норми [1] регламентують виконання розрахунку міцності цегляних елементів за нелінійною деформаційною моделлю. Однак жодних практичних рекомендацій щодо практичних розрахунків цегляних конструкцій у такому аспекті поки що не існує. Тому врахування дійсної роботи цегляної поздовжньо армованої кладки при проектуванні будівельних конструкцій є актуальною проблемою, що потребує дослідження.

На сьогодні дослідники [2 – 7] отримали експериментальні результати, які характеризують міцнісні та деформативні властивості цегляних і поперечно армованих цегляних стовпів та стін. Ці дослідження показують можливість сумісної роботи матеріалів у таких композитних конструкціях і підвищення міцності цегляної кладки при цьому. Поряд із цим дослідження міцності поздовжньо армованих стовпів на сьогодні практично відсутні.

Такі стовпи працюють в умовах складних деформацій з неоднорідним напружено-деформованим станом, який у низці випадків тільки конструктивно можна звести до випадку плоского деформування. Основою для розрахунків міцності таких конструкцій, враховуючи необхідність застосування нелінійної дефомаційної моделі, є отримання базової залежності між напруженнями і деформаціями у кладці при її однорідному стисканні.

Буд пропонує ефективні рішення для покрівельних задач, що гармонійно скомпонується із конструктивними рішеннями виконаними з цегляної кладки.

1. Кам’яні та армокам’яні конструкції: ДБН В.2.6-162:2010. – К.: Мінрегінобуд України, 2011. – 97 с.
2. Міщенко, Р. А. Напружено-деформований стан багатошарової кам’яної стіни та розрахунок її несучої здатності: дис. … канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» / Р.А. Міщенко. – Полтава: ПДТУ, 2001. – 119 с.
3. Стороженко, Л. І. Експериментальні дослідження міцності кам’яних конструкцій, армованих прокатними профілями // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Л.І.Стороженко, О.О. Заславець // Полтав. держ. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка.– Полтава: ПДТУ, 2002. – Вип. 8. – С. 38 – 41.
4. Соколов, Б. С. Исследования сжатых элементов каменных и армокаменных конструкции. / Б. С. Соколов, А. Б. Антаков. – М. : Издательство АСВ, 2010. – 104 с.
5. Шаповал, С. Л. Напружено-деформований стан та міцність цегляної кладки при місцевому її стисненні: дис. канд. техн. наук: спец. 05.23.01 / С.Л. Шаповал. – Полтава: ПолтНТУ, 2005. – 170 с.
6. Пінчук, Н. М. Міцність армоцегляної кладки при місцевому прикладанні стискаючого навантаження: дис. канд. техн. наук: спец. 05.23.01 / Полтав. нац. техн. ун-т – Полтава, 2009. – 165 с.
7. Рябинин, А. Л. Прочность и деформативность кирпичной кладки, армированной перфорированными стальными лентами, при центральном сжатии: автореф. дис. канд. техн. наук: спец. 05.23.01 «Строительные конструкции, здания и сооружения» / А. Л. Рябинин – Санкт-Петербург. – ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет», 2009. – 19 с.

Experimental research of longitudinal reinforced masonry columns under compression
A method of experimental research of compressive strength of longitudinal reinforced masonry columns.

АвторО.В. Федорова, аспірант
ВиданняЗбірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво
ДжерелоМетодика експериментальних досліджень міцності стиснутих поздовжньо армованих цегляних стовпів. / О.В. Федорова, // Зб. наук. праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 4 (39). Том 1
Категория: Із будівництва | Добавил: admin (2017-01-03)
Просмотров: 1240 | Теги: деформації, стиснення, цегляні конструкції, міцність | Рейтинг: 5.0/1

Коментарі до Методика експериментальних досліджень міцності стиснутих поздовжньо армованих цегляних стовпів, обговорення та відгуки: