Аналіз небезпечних і шкідливих факторів та умов праці на підприємстві

Розглядаючи умови праці, слід звернути увагу на такі елементи умов праці, які безпосередньо визначають ці умови на робочих місцях:
1. Санітарно-гігієнічні, які характеризують виробниче середовище під впливом предметів та засобів праці, а також технологічних процесів (промисловий шум, вібрація, промисловий пил, випромінювання, токсичні речовини тощо).
2. Психофізіологічні, що обумовлені процесом праці (фізичне навантаження, нервово-психічне напруження, робоча поза тощо).
3. Естетичні, які сприяють формуванню позитивних емоцій у працівника (художньо-конструктивне рішення робочого місця, освітлення, функціональна музика тощо).
4. Соціально-психологічні, які характеризують взаємовідносини в трудовому колективі (соціальний клімат).
5. Технічні (рівень механізації праці).

Перелік шкідливих та небезпечних факторів відрізнятиметься залежно від типу виробничих процесів та характеру робіт. Такими факторами можуть бути освітленість, температура в приміщенні, вологість, швидкість переміщення повітря, шум, вібрація, ультразвук та інфразвук, дія електромагнітних полів, дія іонізуючого випромінювання, електробезпека, запиленість та загазованість робочої зони, робота з ємностями під тиском та ін. Проводиться також аналіз пожежної безпеки, наявних засобів пожежної сигналізації та пожежогасіння.

Аналіз факторів виробничого середовища і трудового процесу, які з найчастіше впливають на працюючого на його робочому місці оформлюється у вигляді таблиці (таблиця 2). Вказуються основні нормативні документи (ГОСТ, СНиП, ДБН, галузеві нормативи і т.д.), які встановлюють вимоги з охорони праці та техніки безпеки для даного виробничого фактора.

Таблиця 2. Шкідливі та небезпечні фактори, які діють на працюючих на підприємстві


За матеріалами аналізу додаються висновки щодо санітарних умов і безпеки праці, а також пропозиції щодо поліпшення охорони праці на підприємстві.

ДБН В.1.1.7–2002. Пожежна безпека об’єктів будівництва.
ДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами електронно-обчислювальних машин [Електронний ресурс].
Закон Украины “Об охране труда”. – К. : ВІПОЛ, 1993. – 40 с.
НАПБ А.01.001-2004. Правила пожежної безпеки в Україні.
НАПБ Б.03.002-2007. Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою.
Категория: Із будівництва | Добавил: admin (2014-09-09)
Просмотров: 3230 | Теги: охорона праці, безпека | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Аналіз небезпечних і шкідливих факторів та умов праці на підприємстві, обговорення та відгуки: