Хто такий ЕКСПЕРТ БУДІВЕЛЬНИЙ

ЕКСПЕРТ БУДІВЕЛЬНИЙ


Завдання та обов’язки. Здійснює експертизу містобудівної документації державного, регіонального та місцевого рівнів на відповідність законодавчим та нормативно-правовим актам, що регулюють правові та організаційні основи містобудівної діяльності. Здійснює експертизу проектної та планувальної документації на відповідність містобудівним, об'ємно-планувальним, архітектурним, конструктивним, технічним, технологічним вимогам та схемам планування територій. Бере участь у проведенні громадських слухань під час затвердження містобудівної документації на місцевому рівні. Проводить експертні дослідження та дає експертну оцінку технічному стану і експлуатаційним властивостям будівель та споруд, будівельних матеріалів та виробів, аналізує технічні, технологічні, природні тощо фактори, що на них впливають.
Визначає якість проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення. Виконує експертний аналіз кошторисної документації об'єктів будівництва щодо визначення їх кошторисної вартості на відповідність встановленим комплексам кошторисних норм, розцінок та цін з урахуванням сучасних досягнень технології та організації праці будівельної галузі, рівню оснащеності будівельно-монтажних організацій тощо. Проводить на договірних засадах відповідні види експертизи та експертні дослідження на замовлення юридичних та фізичних осіб. Готує за результатами проведеної роботи експертні висновки, звіти й іншу документацію встановленого зразка та подає її Замовнику.
Вивчає, узагальнює та впроваджує сучасний досвід у проведенні експертизи містобудівної документації. Збирає і систематизує дані для створення інформаційної бази, необхідної для експертної діяльності. Бере участь у підготовці аналітичних матеріалів, проведенні науково- практичних робіт, розробленні методичних рекомендацій за видами експертиз.

Повинен знати: законодавство та нормативно-правові акти, що регулюють питання містобудування, проектування, будівництва, визначення вартості будівництва; технічне регулювання, екологічної, пожежної, санітарної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження; види та властивості будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, що застосовуються при будівництві; стандарти та інші нормативні документи на будівельні матеріали, вироби, конструкції та методики випробувань; порядки та методики щодо: виконання схем планування території України, її окремих частин та генеральних планів міст; виконання інженерних вишукувань; розроблення містобудівної, проектної та кошторисної документації; проведення контролю якості виконання будівельних робіт; установлення інженерного устаткування на об'єктах будівництва; виконання технічного обстеження будівель і споруд: складання відповідної технічної та звітної документації; будівельні норми, кошторисні норми, санітарні норми і правила, нормативні акти з питань охорони праці, енергозбереження, екологічної, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги.
Провідний експерт будівельний: повна вища освіта у галузі знань "Будівництво та архітектура", освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, спеціаліст. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією експерта будівельного І категорії (за спеціалізацією) - не менше 2 років. Наявність квал і ф і каці йного сертифі ката.
Експерт будівельний І категорії: повна вища освіта у галузі знань "Будівництво та архітектура", освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, спеціаліст. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією експерта будівельного II категорії (за спеціалізацією) - не менше 1 року. Наявність кваліфікаційного сертифіката.
Експерт будівельний II категорії: повна вища освіта у галузі знань "Будівництво та архітектура’’, освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, спеціаліст. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією експерта будівельного (за спеціалізацією) - не менше 2 років. Наявність кваліфікаційного сертифіката.
Експерт будівельний: повна вища освіта у галузі знань "Будівництво та архітектура", освітньо-кваліфікаційний рівень магістр, спеціаліст. Стаж роботи у сфері містобудування: для магістра - не менше 3 років, спеціаліста - не менше 5 років.
Категория: Із будівництва | Добавил: admin (2013-05-08)
Просмотров: 3430 | Теги: професія, експерт | Рейтинг: 5.0/1

Коментарі до Хто такий ЕКСПЕРТ БУДІВЕЛЬНИЙ, обговорення та відгуки: