Законодавча база містобудівної діяльності

Перелік законодавчих та нормативно-правових актів містобудівної діяльності

 1. Конституція України; 
 2. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 
 3. Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; 
 4. Земельний Кодекс України; 
 5. Водний Кодекс України; 
 6. Лісовий Кодекс України; 
 7. Повітряний Кодекс України; 
 8. Кодекс України про надра; 
 9. Бюджетний Кодекс України; 
 10. Кодекс України про адміністративні правопорушення; 

 11. Закон України «Про основи містобудування»; 
 12. Закон України «Про архітектурну діяльність»; 
 13. Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності ”; 
 14. Закон України "Про Генеральну схему планування території України”; 
 15. Закон України «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду»; 
 16. Закон України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»; 
 17. Закон України "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”; 
 18. Закон України "Про стимулювання розвитку регіонів»; 
 19. Закон України "Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”; 
 20. Закон України "Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”; 
 21. Закон України "Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року”; 
 22. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища”; 
 23. Закон України "Про охорону атмосферного повітря»; 
 24. Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”; 
 25. Закон України "Про курорти”; 
 26. Закон України "Про охорону культурної спадщини”; 
 27. Закон України "Про охорону археологічної спадщини”; 
 28. Закон України "Про туризм”; 
 29. Закон України "Про природно-заповідний фонд”; 
 30. Закон України "Про правовий режим територій, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”; 
 31. Закон України «Про правові засади цивільного захисту»; 
 32. Закон України «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»; 
 33. Закон України «Про пожежну безпеку»; 
 34. Закон України «Про питну воду та питне водопостачання»; 
 35. Закон України «Про теплопостачання»; 
 36. Закон України «Про електроенергетику»; 
 37. Закон України «Про автомобільні дороги»; 
 38. Закон України «Про транспорт»; 
 39. Закон України «Про залізничний транспорт»; 
 40. Закон України «Про трубопровідний транспорт»; 
 41. Закон України «Про використання земель оборони»; 
 42. Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; 
 43. Закон України «Про державний земельний кадастр»; 
 44. Закон України «Про землеустрій»; 
 45. Закон України «Про оцінку земель»; 
 46. Закон України «Про особисте селянське господарство»; 
 47. Закон України «Про меліорацію земель»; 
 48. Закон України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»; 
 49. Закон України «Про будівельні норми»; 
 50. Закон України «Про екологічну експертизу»; 
 51. Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності»; 

 52. Постанова Верховної Ради України від 24.12.99 № 1359-XIV «Про затвердження Концепції сталого розвитку населених пунктів»; 
 53. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.08.02 р. N 1291 «Про забезпечення реалізації Закону України «Про Генеральну схему планування території України»; 
 54. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.12.97 № 1391 «Про затвердження Списку населених пунктів України, віднесених до курортних»; 
 55. Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2001 № 878 «Про затвердження Списку історичних населених місць України (міста і селища міського типу)»; 
 56. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 318 «Про затвердження Порядку визначення меж та режимів використання історичних ареалів населених місць, обмеження господарської діяльності на території історичних ареалів населених місць»; 
 57. Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1760 «Про затвердження Порядку визначення категорій пам'яток для занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України»; 
 58. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.07.91 № 106 «Про організацію виконання постанов Верховної Ради Української РСР про порядок введення в дію законів Української РСР «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи»; 
 59. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.01.93 № 15 «Про порядок ведення державного земельного кадастру»; 
 60. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1107 «Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання»; 
 61. Постанова Кабінету Міністрів України від 13.05.96 № 502 «Про затвердження Порядку користування землями водного фонду»; 
 62. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.96 № 486 «Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них»; 
 63. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.12.98 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об’єктів»; 
 64. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. N 815 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод»; 
 65. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.96 № 413 «Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру»; 
 66. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2001 р. N 1655 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі хорони атмосферного повітря»; 
 67. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.11.02 № 1747 «Про затвердження Правил охорони магістральних трубопроводів»; 
 68. Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045 «Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах»; 
 69. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.11.97 № 1279 «Про розміри та Порядок визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які підлягають відшкодуванню»; 
 70. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.12.94 № 827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення»; 
 71. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.01.95 № 75 «Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин»; 
 72. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 1995 р. N 423 «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією»; 
 73. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 1995 р. N 33 «Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення»; 
 74. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.95 № 213 «Про затвердження методики грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів»; 
 75. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.05.97 № 515 «Про затвердження методики грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів)»; 
 76. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.06.99 № 1050 «Про експертну грошову оцінку земельних ділянок несільськогосподарського призначення»; 
 77. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.95 № 870 «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу»; 
 78. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.07.95 № 554 «Про перелік видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку»; 
 79. Постанова Кабінету Міністрів України від 16.05.2007 № 733 «Про затвердження Порядку поділу лісів на категорії та виділення особливо захисних лісових ділянок»; 
 80. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 «Про містобудівний кадастр»; 
 81. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 555 «Про затвердження Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні»; 
 82. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 548 «Про затвердження Порядку проведення експертизи містобудівної документації»; 
 83. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.04.95 № 244 «Про затвердження Порядку накладення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності»; 
 84. Постанова Кабінету Міністрів України від 05.12.2007 № 1396 «Про ліцензування господарської діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури»; 
 85. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 556 «Про Порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастром»; 
 86. Наказ Мінрегіону від 16.11.2011 № 290, зареєстрований у Мін’юсті 20.12.2011 за № 1468/20206 «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації»; 
 87. Наказ Мінрегіону від 02.06.2011 № 64, зареєстрований у Мін’юсті 24.06.2011 за № 781/19519 «Про затвердження Порядку розроблення історико-архітектурного опорного плану населеного пункту»; 
 88. Наказ Мінрегіону від 01.09.2011 № 170, зареєстрований у Мін’юсті 07.11.2011 за № 1268/20006 «Про затвердження Порядку проведення містобудівного моніторингу»; 
 89. Наказ Мінрегіону від 07.07.2011 № 108, зареєстрований у Мін’юсті 22.07.2011 за № 903/19641 «Про затвердження Типового положення про архітектурно-містобудівні ради»; 
 90. Наказ Мінрегіону від 07.07.2011 № 109, зареєстрований у Мін’юсті 22.07.2011 за № 912/19650 «Про затвердження Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст»; 
 91. Наказ Мінрегіону від 05.07.2011 № 103, зареєстрований у Мін’юсті 22.07.2011 за № 902/19640 «Про затвердження Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»; 
 92. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 р. № 548, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2010 р. за N 1011/18306 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель». 

Правове поле містобудівної діяльності складається з Конституції України, кодексів, законів, постанов Верховної Ради та Кабінету Міністрів, а також зареєстрованих в Міністерстві юстиції наказів центральних органів виконавчої влади. Ці законодавчі та нормативно-правові акти можна умовно поділити на три групи. Перша група регулює процедурні питання, пов’язані з реалізацією повноважень органів виконавчой влади, органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів містобудівної діяльності в цій сфері. Друга група містить основні галузеві вимоги щодо змісту, порядку розроблення, затвердження та використання містобудівної документації. Третя група регламентує суміжні види діяльності, проте теж містить вимоги, що стосуються містобудування, або передбачає створення інформації, яка є вихідною при розробленні містобудівної документації.

втор: Криштоп Т. В.
Категория: Із будівництва | Добавил: admin (2013-05-02)
Просмотров: 2299 | Теги: законодавство, містобудування | Рейтинг: 4.7/12

Коментарі до Законодавча база містобудівної діяльності, обговорення та відгуки: