Вимоги до планування підприємства

На майданчиках промислових підприємств слід передбачати мінімально необхідну кількість будівель. Виробничі, допоміжні і складські приміщення слід об’єднувати в одне або декілька великих будинків. Розміщення окремо розташованих будівель допускається тільки при техніко-економічному обґрунтуванні або технологічної необхідності.

Будинки, що утворюють напівзамкнуті двори, допускається застосовувати в тих випадках, коли інше планувальне рішення не може бути прийнято за умовами технології або за умовами реконструкції. Напівзамкнуті двори слід розташовувати довгою стороною паралельно переважному напрямку вітрів або з відхиленням не більше ніж 45 градусів, при цьому відкрита сторона двору повинна бути звернена на вітряний бік вітрів переважного напряму.

Застосування будівель, що створюють замкнуті з усіх боків двори, допускається тільки при наявності технологічних або планувальних обґрунтувань і з дотриманням таких умов:
а) ширина двору повинна бути, як правило, не менше найбільшої висоти до верху карниза будівель, що створюють двір, але не менше ніж 18 м;
б) повинне бути забезпечене наскрізне провітрювання двору шляхом влаштування у будівлях прорізів шириною не менше ніж 4 м і висотою не менше ніж 4,5 м при можливості скупчення шкідливих речовин.

Координаційні осі сусідніх будинків, розташованих на майданчиках підприємства, як правило, повинні збігатися. Відстані між будівлями та спорудами встановлюються відповідно до ДБН.

Пожежні депо слід розміщувати на земельних ділянках, примикаючих до доріг загального користування. Пожежне депо, як правило, має обслуговувати групу підприємств. Місце розміщення депо вибирається із розрахунку радіуса обслуговування підприємств з урахуванням наявних депо (постів), що знаходяться у межах, встановлюваних радіусом обслуговування.

Велосипедні доpіжки належить проектувати пpи інтенсивності велосипедного (мопедного) руху більше 250 од/добу та інтенсивності руху автомобілів по дорозі, уздовж якої проектується велосипедна доріжка, більше ніж 2000 автомобілів на добу.

Підприємства із майданчиками більше 5-ти га повинні мати не менше двох в’їздів. Відстань між в’їздами не повинна перевищувати 1000–1500 м.

Ширину воpіт автомобільних в’їздів на майданчик підприємства належить приймати за найбільшою шиpиною автомобілів, що застосовуються, плюс 1,5 м, але не менше 4,5 м, а ширину воpіт для залізничних в’їздів – не менше ніж 4,9 м.

До будівель і споруд по всій їх довжині повинен бути забезпечений під’їзд пожежних автомобілів: з однієї сторони – пpи шиpині будівлі або споруди до 18-ти м і з двох стоpін – пpи шиpині більше ніж 18 м, а також при влаштуванні замкнутих і напівзамкнутих дворів. До будівель з площею забудови більше ніж 10 га або при ширині понад 100 м під’їзд пожежних автомобілів повинний бути забезпечений з усіх сторін. У випадках, коли за виробничими умовам не вимагається влаштування доріг, під’їзд пожежних автомобілів допускається по спланованій поверхні шириною 3,5 м, укріпленої в місцях проїзду при глинистих і піщаних (пилуватих) ґрунтах різноманітним місцевими матеріалами зі створенням ухилів, що забезпечують природний відвід поверхневих вод.

Відстань від кpаю проїжджої частини або спланованої повеpхні, що забезпечує пpоїзд пожежних машин, до стін будівель висотою до 12 м повинний бути не більше ніж 25 м, при висоті будівель понад 12 до 28 м – не більше ніж 8 м, при висоті будівель понад 28 м – не більше ніж 10 м.

У необхідних випадках відстань від краю проїжджої частини автодороги до крайньої осі виробничих будівель і споруд допускається збільшувати до 60 м за умови влаштування до будівель і споруд тупикових доріг з майданчиками для розвороту пожежних машин та пристроєм на цих майданчиках пожежних гідрантів, при цьому відстань від будівель і споруд до майданчиків для розвороту пожежних машин повинна бути не менше ніж 5 м і не більше ніж 15 м, відстань між тупиковими дорогами не повинно перевищувати 100 м.

До водоймищ, які можуть бути використані для гасіння пожеж, слід влаштовувати під’їзди з майданчиками розмірами не менше 12х12 м. Під'їзди для пожежних машин не слід передбачати до будівель і споруд, матеріали, конструкції, а також технологічні процеси яких виключають можливість займання.

Будівельні констpукції тунелів, мостів, шляхопроводів, естакад, віадуків, галеpей тощо слід розташовувати на відстані не менше ніж 0,5 м від боpтового каменю або зовнішньої бpовки водовідвідних пристроїв (кюветів, лотків). За необхідності слід враховувати pозшиpення проїзної частини доpіг у пеpспективі.

Інші вимоги до влаштування підприємств наведені у профільних нормативах. Наприклад ДБН А.3.1-8 Проектування підприємств із виробництва залізобетонних виробів.
Категория: Із будівництва | Добавил: dbn (2017-01-27)
Просмотров: 1720 | Теги: планування | Рейтинг: 5.0/1

Коментарі до Вимоги до планування підприємства, обговорення та відгуки: