› 
 › 
Зміна №1 до ДБН В.1.2-14-2009

23:19

Зміна №1 до ДБН В.1.2-14-2009

 

Зміна № 1 ДБН В.1.2-14-2009

Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ

 

1 РОЗРОБЛЕНО: Товариство з обмеженою відповідальністю "Український інститут сталевих конструкцій ім. В.М. Шимановського" (ТОВ "Укрінсталькон" ім. В.М. Шимановського).

 2 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Мінрегіону України від 22.12.2011 р. № 374, чинна з 1 квітня 2012 р.

 

ТЕКСТ ЗМІНИ

 

Пункт 1.3 викласти у наступній редакції:

"Ці Норми призначені для використання в якості керівного документа при розробленні будівельних норм, стандартів і інших документів (технічних умов, технічних регламентів) з вишукування, проектування, будівництва, технічної експлуатації або припинення експлуатації будівельних об’єктів та їх складових частин.

Зазначені документи можуть містити доповнення і конкретизацію вимог цих Норм, а також пропонувати інші засоби щодо забезпечення надійності і безпеки, але без зниження рівня надійності, визначеного вимогами цих Норм.

Якщо вимоги до забезпечення надійності і безпеки не надані у чинних нормах проектування будівель, споруд або конструкцій, то ці Норми можуть бути також використані безпосередньо як підстава для:

– визначення класу наслідків відмови (класу відповідальності) будинків і споруд;

– формулювання вимог щодо забезпечення надійності та безпеки конкретного об’єкта.

Такі відомості можуть бути зазначені у технічному завданні на проектування.

У разі відсутності вказаних вище документів вимоги цих Норм є вимогами прямої дії.

 

Таблицю 1 та примітки до неї викласти у наступній редакції:

 

«Таблиця 1.

Клас наслідків відмови (відпові-дальності)

будівлі або споруди

 

Характеристики  можливих наслідків відмови будівлі або споруди

Можлива небезпека, кількість осіб

Обсяг можливого

економічного збитку, м.р.з.п.

 

Втрата об'єктів культурної спадщини, категорії об'єктів

 

Припинення функціонуван-ня об’єктів  комунікацій транспорту, зв'язку, енергетики, інших інженерних мереж,

рівень

Для здоров'я і життя людей, які постійно  перебувають на об'єкті

Для здоров'я і життя

людей, які періодично перебувають на об'єкті

Для життєдіяль-ності людей, які знаходяться зовні об'єкта

СС3

значні наслідки

 

понад 400

понад 1000

понад 50000

понад 150000

національ-ного значення

загально-державний

СС2

середні наслідки

від 50 до 400

від 100 до 1000

від 100 до 50000

від 2000 до 150000

місцевого значення

регіональний,

місцевий

СС1

незначні наслідки

до 50

до 50

до 100

до 2000

-

-

Примітка 1. Будівлі або споруді присвоюється найвищий клас наслідків (відповідальності)   по одній зі всіх характеристик можливого збитку від відмови.

Примітка 2. Вважається, що на об'єкті постійно є люди, якщо він заповнений не менш ніж вісім годин на добу і не менш ніж 150 днів на рік. Людьми, що періодично відвідують об'єкт, вважаються ті, що заповнюють його не більше трьох годин на добу. Можливою небезпекою для життєдіяльності людей є  ймовірне порушення нормальних умов  життєдіяльності  більш ніж на три доби.

Примітка 3. Обсяг можливого економічного збитку визначається відповідно до Методики [3]

Примітка 4. Мінімальний розмір заробітної плати (м.р.з.п.) щорічно встановлюється Законом             України [4].

Примітка 5. Категорії об'єктів культурної спадщини встановлюються відповідно до чинного законодавства [6].

Примітка 6. Рівень значення комунікацій та  інших інженерних мереж установлюється відповідно до чинного законодавства [7].

 

                                              

Пункт 5.1.4 Доповнити другим абзацом такого змісту:

" Незалежно від класифікації за ознаками таблиці 1 слід встановлювати клас наслідків (відповідальності) не меншим ніж:

СС3 – для об’єктів (будівель та споруд) підвищеної небезпеки, визначених згідно з законодавством [8];

СС2 – для висотних житлових і громадських будинків висотою від 73,5 м до 100 м;

СС3 – для висотних житлових і громадських будинків висотою понад 100 м;"

 

Розділ 9.3 Доповнити пунктом такого змісту:

"9.3.2.а Для об’єктів класу наслідків (відповідальності) СС3 розрахунки несучих конструкції, як правило, слід виконувати двічі з застосуванням різних розрахункових схем і різних комп’ютерних програм. Розбіг результатів таких розрахунків за основними факторами (зусилля в елементах категорії відповідальності А, періоди власних коливань за першими трьома формами, коефіцієнти запасу стійкості) мають не перевищувати 10 %."

 

Додаток Г, п. 7 Замінити текст:

"7 Закон України від 17 лютого 2011 р. № 3038-VI "Про регулювання містобудівної діяльності".

 

Додаток Г Доповнити текст посиланням:

"8 Закон України від 18 січня 2001 р. № 2245-III "Про об’єкти підвищеної небезпеки".


Нагадую, що актуальну версію ДБН В.1.2-14-2009 "Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ" перероблену спеціально для користувачів ДБНУ Ви завжди можете завантажити цілком безкоштовно.

Про нові Нормативні документи та їх Зміни дізнавайтесь з новин на нашому порталі. Усього найкращого!

Просмотров: 12892 | Добавил: | Теги: Зміна, надійність, ДБН | Рейтинг: 0.0/0

Коментарі до Зміна №1 до ДБН В.1.2-14-2009 - 31 Травня 2012, обговорення та відгуки: