› 
 › 
Формування та реалізація містобудівної політики України

23:44

Формування та реалізація містобудівної політики України

проектування у капітальному будівництві


1. Місце і значення проектно-кошторисної справи у будівництві.

Будівельній науці, проектуванню, цивільному і промисловому будівництві належить значна роль в розвитку народного господарства України. Значна роль в цьому процесі належить проектним організаціям, які також сприяють розробці та введенню нових ДБН, ДСТУ та ін. нормативних документів у галузі будівництва. Вони здійснюють зв’язок між наукою і виробництвом.
В Україні 1,5 тис. проектних організацій. Вартість проектних робіт складає приблизно 2% від вартості будівельно-монтажних робіт – найближче в Європі. 70% організацій – 30% ринку.
Підготовка інженера-будівельника, архітектора ведеться через курсове і дипломне проектування.
Інженерна спеціальність творча. Підготовка проектувальників в нашій країні не ведеться (крім архітекторів).
Як факт, середній вік працівників проектних організацій наближено 60 років. Відток молодих спеціалістів.
Інтелектуальна власність (Легалізація програмного забезпечення. В лютому 2006 р. до кримінального кодексу додано статтю про покарання для керівників до 6 років позбавлення волі).

Тенденції та основні принципи проектування

2. Архітектура і будівництво, як галузі матеріального виробництва, вирішують найкрупніші економічні та соціальні завдання в країні. Ці завдання пов’язані зі створенням основних фондів всіх галузей народного господарства. Основні фонди складають базу національного багатства країни і розвиток їх вирішується через будівництво.

Містобудування, будівництво – дуже складна галузь. Вони зачіпають всю планету, як суходіл так і світових океан. Якщо суходіл прийняти за 100%, то містобудування – 2-3%, рілля – 13%, луки – 19%, ліси та чагарники – 27%, важкодоступні території – 38%. Не дивлячись на 2-3% об’єм містобудування збільшується вилив його на оточуюче середовище: наступає на ріллю та ліси; збільшується площа забудови, вимощень; змінюється кругообіг води в природі; підвищується радіаційний фон територій. Все це веде до бунту природи. Змінюється – атмосфера, гідросфера, літосфера.
Експерти ООН підрахували, що за 1000 років існування людини розумної щорічно втрачалось 200тис. га почви. Зараз 8-16 млн. га витрати сировинних ресурсів. За останні 10-15 років більші ніж за попереднє сторіччя. При збільшенні населення, ми залишаємо нащадкам 2/3 сільськогосподарських земель.

Площа ріллі на планеті 25 млр. га, використовується 1,5 млр. га. Резерв 1 млр. га гіршої якості остається на 30-40 років. Деякі (Єгипет, Ефіопія) не можуть прокормити своє населення. Зріст населення збільшує загрузку на ріллю. Після 2000 р. потрібно збирати на неполивних землях 50-60 ц з га, на поливних 150-200 ц.
Вирубка лісів – продуктивні ліси скоротилися вдвічі. Іронічні ліси (дощові) вирубуються зі швидкістю 11 млн га в рік – 20 га в хвилину, футбольне поле за секунду.
Водяний баланс – Рівень грунтових вод степових зон знизився >30м.
Вода – 42% не мають доступу до питної води.
Світовий океан – 1тн нафти дає плівку 12 км2, вбиває 1 млн т води.
По даним ООН щорічно виливається >100 тис. т нафти
Переселення міст – Мехіко, Сан-Паулу – 30, 25 млн чол., мегаполіс Токайдо – 80 млн чол. Явище урбанізації пов’язане з:
- Концентрацією розселення і виробництва;
- Поширення несільськогосподарських функцій;
- Міський засіб життя;
- Підвищення мобільності населення.

Підземна урбаністика – потреба в стоянках для автомобілів, в організації підземного транспорту, укриття промислових і військових об’єктів. (підземні оборонні споруди Мажинь і лінії Зигфріда). На Нью-Йорській виставці 1964 р підземний житловий будинок. Піонером підземної урбаністики, присвятивши три десятиріччя на впровадження своїх ідей являється Едуард Утуджян. Існує думка, що без підземної урбаністики не може бути сучасної урбаністики. Якщо зняти з поверхні будівлі, які портять ландшафт, отруюють повітря, можливо збільшити зелень, очистити історичні пам’ятники і т.д.
• Будівництво, розширення, реконструкція або технічне переобладнання підприємств, будівель і споруд здійснюється на базі затвердженої проектно-кошторисної документації.
• Проект – це комплексні містобудівні, інженерно-технічні, архітектурно-планувальні, об’ємно-просторові, технологічні рішення, що віддзеркалюють конкретні специфічні умови будівництва, експлуатації будівель, споруд у відповідності з їх призначенням та забезпечують їх нормальну експлуатацію.
• В проектах визначається потреба в конструкціях, матеріалах, машинах, механізмах, трудових та фінансових ресурсах, технологічному обладнанні необхідними для здійснення будівництва.
• В залежності від призначення проекти поділяються на: містобудівні, промислові, сільськогосподарські, житлово-цивільні, спеціальні.
• По характеру примінення проект можуть бути: унікальними, для повторного примінення, типові, індивідуальні.
• Примінення типових проектних рішень – скорочується номенклатура конструктивних елементів. Скорочується об’єм проектно-констр., термін розробки – за рахунок прив’язки до місцевих умов.

Кошторисна вартість проектних робіт < на30-40%, будівництва на 15-20%, термін будівництва на 10-15%, підвищується ефективність капітальних вкладень.
Все це впливає на вирішення питань всіх видів будівництва, яке спямоване на формування повноцінного життєвого середовища, забезпечення при цьому охорони навколишнього середовища, раціонального природокористування та збереження культурної спадщини.

Раніше ми були свідками постійного ростучих об’ємів робіт по будівництву. Так, наприклад, по м. Полтава об’єми житла доходили до 170 тис м2, а зараз будуємо 40-60 тис м2.
В цій роботі значна роль належить всім учасникам інвестиційного процесу – замовникам, проектувальникам, підрядним і субпідрядним організаціям. Провідниками і ускорювачами науково-технічного процесу в будівництві є в значній мірі, проектувальники, так як нове будівництво, реконструкція, розширення реалізується на основі розробленої затвердженої документації.

Через проектно-кошторисну документацію вирішується комплекс інженерно-будівельних, фінансово-економічних, науково-технічних, екологічних проблем.
Проектування довгий час велось на основі типового проектування.
Типове проектування скорочує об’єм документації. Загальний рівень типізації :
- в житлі > 95%
- в промисловості >70%
- в с/г будівництві >96%
- в транспорті >85%.
Індивідуальне проектування дозволялось по складним, унікальним в архітектурному відношенні об’єктам, при відсутності типових проектів по спеціальним дозволам Держбуду.

Проектування повинно бути таким, щоб майбутня продукція побудованих об’єктів була на рівні кращих стандартів.

Через проектування ми повинні вирішувати питання:
- зменшення питомої ваги проектно-вишукувальних робіт;
- підвищення якості проектно-кошторисної документації і експертизи проектів;
- своєчасне забезпечення будов проектно-кошторисною документацією;
- економне використання земель, паливно-енергетичних сировинних ресурсів, охорони навколишнього середовища.

В сучасне проектування потрібно вводити сучасні автоматизовані, комп’ютерні методи проектування, закладати в проекти сучасне інженерне обладнання та оздоблювальні матеріали і вироби.
При відсутності типових проектів унікальних (значних) об’єктів розроблялися індивідуальні проекти.
В типові проекти дозволяється вносити корективи.

Проекти можуть бути складними, середньої складності, нескладними.
Унікальні – театри, стадіони, гідротехнічні споруди, канали і т.д., монументальні споруди.

2. Тенденції в проектуванні, які потрібно нам враховувати:
1). Розселення – скорочення населення України (особливо в найкрупніших містах) при досить активному розвитку середніх і малих міст, де є робочі місця, житло, соціальне та інженерно-транспортна інфраструктура.

2). Соціальний містобудівний аспект.
2.1) - сфера обслуговування 26% (62-77% за кордоном)
- об’єм капітальних вкладень в цій сфері 25-27%
2.2) Міські території 28% від загальної території країни. На вільних територіях 70%, підлягаючих реконструкції – 30%.
2.3) Зниження державних інвестицій в усі види будівництва.
2.4) Кількість приватного транспорту 83 од. на 1000 жителів.
2.5) Енергія на 1 м2 житла в Україні витрачається в 15 разів більше ресурсів ніж у США і в 2,5 – 3 рази ніж у Швеції. (Закон Верховної Ради України «Про енергозбереження» від 1994р.).
2.6) В природні водойми скидається 31% стічних неочищених вод – забруднення важкими металами впливае на спадковість.
2.7) Видалення відходів. Тільки 4 сміттєспалювальних заводи. 80% свалок дають забруднення підземних вод, повітряного басейну, на 50 років виключають території з біологічного обороту.
2.8) Чорнобильська аварія. Більше 41000 кв км України. З виробництва виключено 46000 га ріллі, 46000 га лісів. В зоні відсунення (R=30 км) >2000 н.п.
2.9) Житло:
- Ступінь капітальності 75-80%
- Аварійний 4 млн м2
- На отримання житла 2,4 млн сімей та одинаків.
- Термін находження в черзі до 20 років
- 1/3 населення проживає в незадовільне них умовах з нормою житлового забезпечення <9 м2 на людину. (Житло проектується виходячи з нормативів 18 м2 на людину, в Європі 35-40 м2на людину).
- В житловому секторі використовується до 30% енергоресурсів.

3). Інженерно-геологічні умови:
- 65%території України осідають.
- Східні регіони – гірні виробітки.
- Карпати, ПБК – сейсмічні райони.
- Карстові процеси – 60%.
- Підтоплюється 800 тис га земель, 240 міст і смт.

Основні принципи проектування:
- Варіантність проектування.
- Послідовність процесу проектування від загального до окремого (головного до другорядного).
- Комплексність проектування.
- Використання типових проектів.
- Нормативна база проектування.

Використано:
1. Шилов Э.И. Проэктирование в строительстве. К.Урожай 1992 г.
2. ДБН 360-92**. Містобудування, планування і забудова міських і сільських поселень. Київ, 2002.
3. ДБН А.2.2-3-2004. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва. К. Держбуд 2004 р.
4. Містобудування. Довідник проектувальника. К. Укрархбудінформ 2004 р.
Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992.
Закон України «Про генеральну схему планування на території України» від 7.02.02 №3059-III.

Кошторис на будівництво будинку (теорія)

Просмотров: 1615 | Добавил: | Теги: лекція, будівництво, містобудування | Рейтинг: 0.0/0

Коментарі до Формування та реалізація містобудівної політики України - 23 Липня 2012, обговорення та відгуки: