› 
 › 
про порядок розробки проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань

18:54

про порядок розробки проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань

Положення про порядок розробки проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань у м.Полтава


1. Загальні положення
1.1. «Положення про порядок розробки проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань у м.Полтава» (надалі - Положення) розроблене для забезпечення належної реалізації земельних відносин, обґрунтування розподілу територій, визначення меж та/або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування, відповідно до затвердженої містобудівної документації.
1.1.1. Документація з розробки проектів розподілу територій, визначення меж та/або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань може розроблятися у складі детального плану територій, що уточнює положення Генерального плану населеного пункту та визначає планувальну організацію і розвиток території для нового будівництва та комплексної реконструкції забудови відповідно до державних будівель норм, стандартів і правил.
1.1.2. Проекти розподілу територій, визначення меж та/або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань у містобудівній ситуації, що склалася на територіях існуючої забудови розробляється у складі землевпорядної документації для комплексу робіт із встановлення чи відновлення меж адміністративно-територіальних утворень, меж земельних ділянок власників, землекористувачів, у тому числі орендарів, для подальшого оформлення в установленому порядку та оподаткування, а також з метою створення плану земельно-господарського устрою як невід’ємної частини Генерального плану.
1.1.3. План земельно-господарського устрою використовується для обґрунтування, розробки і подальшої реалізації на землях населеного пункту необхідного обсягу організаційних та інженерно-технічних заходів по освоєнню земель, їх раціональному використанню, охороні та захисту від руйнівних процесів.

1.2. Положення сприяє формуванню та веденню містобудівного та земельного кадастрів та спрямоване на визначення розміру та меж земельних ділянок прибудинкових територій окремих багатоквартирних житлових будинків в кварталах існуючої забудови та під час проектування нового будівництва, а також визначення меж земельних ділянок на територіях існуючої громадської та промислової забудови, визначення меж резервних територій для містобудівних потреб, раціональне використання існуючої і нової забудови, забезпечення експлуатації та утримання вказаних територій на основі принципів добросусідства, забезпечення прав громадян, яким приміщення, будівлі чи споруди належать на правах власності або користування на розпорядження і використання земельних ділянок.
1.2.1. Положення, у відповідності до чинного законодавства і державних норм, враховує визначені юридичні, містобудівні, технічні правила і планувальні механізми встановлення меж земельних ділянок в існуючій і новій забудові на основі затвердженої містобудівної документації, застосовується з метою:
- поліпшення умов експлуатації та утримання територій існуючої житлової, громадської, промислової забудови, які знаходяться у спільному користуванні і мають спільну інфраструктуру;
- розподілу вказаних територій на окремі земельні ділянки, які знаходяться в колективній, приватній власності чи користуванні та забезпечення реєстрації прав власників чи користувачів на землю і нерухоме майно;
- встановлення меж територій загального використання, які знаходяться у державній, комунальній власності, для забезпечення умов життєдіяльності населення, експлуатації та утримання вказаних територій, при необхідності ущільнення забудови та розміщення нових об’єктів будівництва згідно з чинним законодавством;
- встановлення меж територій, на які поширюються права третіх осіб, та умов їх використання;
- визначення частки земельної ділянки вбудовано-прибудованих об’єктів торговельного, культурно-побутового, іншого призначення;
- визначення плати за землю;
- проведення кадастрового землеустрою.

1.3. Положення розроблене відповідно до Цивільного кодексу України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду», «Про землеустрій», «Про державний земельний кадастр», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України №559 від 25.05.11 «Про містобудівний кадастр» та постанови Кабінету Міністрів України №556 від 25.05.11 «Про порядок обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрами» та ін.

2. Визначення термінів
У цьому Положенні терміни вживаються у такому значенні:

Генеральний план населеного пункту - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту.

План зонування території (зонінг) - містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

План земельно-господарського устрою – документація, метою якої є здійснення організаційно-правових, інженерно-технічних та природоохоронних заходів щодо використання земель відповідно до цільового призначення, розподілу земель за формами власності та користування, зокрема оренди, забезпечення режиму використання земель у межах охоронних зон, зон особливого режиму та захисту від руйнування.

Територія - частина земної поверхні у визначених межах (кордонах) з властивими їй географічним положенням, природними та створеними діяльністю людей умовами та ресурсами, а також з повітряними простором та розташованими під нею надрами.

Кадастровий план земельної ділянки - графічне зображення, що відображає місцезнаходження земельної ділянки, її зовнішні межі, межі земельних угідь та земель, обмежених у використанні та обмежених правами інших осіб, із зазначенням кадастрового номера земельної ділянки тощо.

Земельна ділянка - частина земної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами.

Резервна земельна ділянка – територія, призначена за затвердженою містобудівною документацією для будівництва об’єктів різного функціонального призначення, не освоєна на час проведення розподілу території, а також територія, яка може бути встановлена на місцевості для розміщення будівництва або інших видів використання території за умов додержання чинного законодавства, будівельних і санітарних норм.

Реальна земельна частка - частина земельної ділянки окремого житлового будинку, будівлі чи споруди, межі якої можуть бути встановлені на місцевості.

Ідеальна земельна частка - частина земельної ділянки декількох власників чи користувачів, яка не може бути встановлена на місцевості для окремого житлового будинку, будівлі, споруди чи приміщення за умов її місця розташування, природних та планувальних особливостей, фізичних параметрів.

3. Розроблення та оформлення проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань3.1. Підготовчі роботи
3.1.1. Проекти розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань розробляються фізичними та юридичними особами, що мають ліцензію на проектні роботи в сфері містобудування. Відносини між виконавцями проекту (підрядником) та замовником проектів регулюються договором.
3.1.2 Проекти розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань можуть виконуватися за замовленням фізичних та юридичних осіб, державних органів та органів місцевого самоврядування.
3.1.3. Проекти розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань розробляються на підставі звернення замовника, у відповідності до технічного завдання на розробку проекту та іншої вихідної інформації наданої замовником.
3.1.4. Технічне завдання готується звернення замовника на платній основі спеціалізованою установою (підприємством, організацією), що має відповідну ліцензію, у відповідності до затвердженої містобудівної документації та даних містобудівного і земельного кадастрів.
3.1.5. В технічному завданні визначається межа ділянки проектування у відповідності до затвердженої містобудівної документації що може бути обумовлена існуючим станом територій, відведенням земельної ділянки, попереднім рішенням органів місцевого самоврядування або визначатися попереднім проектом розподілу територій, документацією з визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань.
3.1.6. В технічному завданні визначається розташування ділянки проектування в містобудівній ситуації, у відповідності до даних містобудівного та земельного кадастру надається інформація про суміжних землекористувачів та зазначається мета виконання проекту розподілу.
Проекти розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань визначають межі:
- земельних ділянок для обслуговування розміщених на них будівель, споруд, приміщень та інших об’єктів містобудування (житлових, громадських, промислових, складських, тощо), що можуть складатися з реальних та ідеальних земельних часток;
- територій спільного користування співвласників нерухомого майна;
- прибудинкових територій для обслуговування існуючих або проектованих багатоквартирних житлових будинків;
- визначення ідеальних земельних часток для обслуговування вбудовано-прибудованих приміщень, що розташовані в багатоквартирних житлових будинках;
- територій загального користування, які залишаються у державній (комунальній) власності;
- територій обмеженого користування земельною ділянкою, на які поширюються права третіх осіб встановлених згідно з договором, рішенням суду або в іншому визначеному законом порядку та умови їх використання;
- резервних територій для містобудівних потреб.
3.1.7. В технічному завданні визначається загальний перелік організацій в які необхідно подати на розгляд проект розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань).
3.1.8. Технічне завдання розглядається і узгоджується з управлінням з питань містобудування та архітектури на безоплатній основі.
3.1.9. Для виконання проекту розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань, виконавцю проекту (підряднику) замовник надає:
- копія документу, що підтверджує особу замовника (залежно від статусу особи: для юридичних осіб - копії свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи та довідки ЄДРПОУ або витяг (виписка) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; для фізичної особи-підприємця - копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця; для громадянина – копія паспорта);
- технічне завдання узгоджене з управлінням з питань містобудування та архітектури;
- копії документів, що посвідчують право власності на будівлі, споруди, приміщення (свідоцтво про право власності, витяг з державного реєстру прав власності та договір купівлі-продажу, договір дарування, рішення суду тощо); для багатоквартирних житлових будинків документ, що підтверджує право користування (акт введення в експлуатацію, акт прийому-передачі, довідка про взяття на баланс, тощо)
- копії технічних паспортів на будівлі, споруди, приміщення, що знаходяться у власності або в користуванні (для багатоквартирних житлових будинків - за наявності);
- дані про заплановане або незавершене будівництво за проектами та матеріалами управління з питань містобудування та архітектури;
- дані про інвентаризацію земельних ділянок, межі закріплених земельних ділянок, що можуть потрапляти в межу ділянки проектування, відповідно до інформації, що надається Полтавським міським управлінням земельних ресурсів та земельного кадастру та/або Держкомземом;
- довідка-характеристику бюро технічної інвентарізації про склад зареєстрованих власників нежитлових приміщень за даною адресою та коротку характеристику майна з зазначеними частками та загальною площею приміщень ;
- характеристика житлового фонду (кількість та номери будинків, поверховість, кількість квартир та кількість проживаючих сімей/чоловік, та загальною площею квартир). Довідка КП ЖЕО, ЖБК або ОСББ може бути замінена кадастровими даними по житлу, що надається в технічному завданні;
- відкоригована топогеодезична зйомка М 1:500 (на паперовому та електронному носіях).

3.2. Склад проекту
3.2.1. Проект розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань виконується в 4-х примірниках на паперових носіях:
- перший екземпляр передається до архіву управління з питань містобудування та архітектури;
- другий екземпляр передається до архіву Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру;
- третій екземпляр залишається у виконавця проекту;
- четвертий (та послідуючі, в залежності від кількості замовників) екземпляр залишається у замовника (замовників).
Екземпляр замовника не містить інформації службового користування.
3.2.2. Проекти розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань складається з текстової та графічної частини.
3.2.3. Текстова частина проекту розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань складається з пояснювальної записки та вихідних даних.
3.2.4. Пояснювальна записка містить:
- опис меж території проектування - кварталу, частини кварталу або ділянки;
- характеристику земельних ділянок кварталу та існуючого стану забудови;
- розрахункову частину по обґрунтуванню і визначенню площ ділянок замовників, резервних територій, ідеальних і реальних часток, часток територій, що перебувають у спільній власності тощо;
- перелік земельних ділянок визначених проектом розподілу територій;
- перелік об’єктів сервітуту на земельних ділянках та правила їх використання;
- дозволені види використання земельної ділянки та забудови у відповідності до затвердженої містобудівної документації.
3.2.5. Графічна частина проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань містить:
- ситуаційна схема розташування ділянки проектування в структурі міста;
- план існуючого використання територій – М 1:2000;
- план розподілу територій та визначення меж земельної ділянки – М 1:2000;
- плани окремих земельних ділянок – М 1:500;
- плани земельних ділянок з об’єктами сервітуту – М 1:500, М 1:1000
3.2.6. Картографічною основою проекту розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань є відкоригована топогеодезична зйомка масштабу 1:500 (на паперових та електронних носіях), що надається до Служби містобудівного кадастру.
3.2.7. Проект розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань виконується в електронному вигляді в сумісній з базою даних Служби містобудівного кадастру, в форматі – dmf. Інформація, яка міститься у Службі містобудівного кадастру є відкритою та загальнодоступною, крім відомостей, що належать до інформації з обмеженим доступом.
3.2.8. Законодавчою основою проекту розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань є чинне законодавство України.
3.2.9. Нормативною основою проекту розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань є ДБНи та СНіПи.
3.2.10. Методичною основою проекти розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань регуляторні акти органів місцевого самоврядування, зокрема і дане Положення.

4. Розгляд та узгодження проекту розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань.4.1. Розгляд та узгодження проекту розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань здійснюється:
- замовником (власником або балансоутримувачем, співвласниками нерухомого майна);
- суміжними землекористувачами;
- Управлінням житлово-комунального господарства, котре створене Полтавською міською радою;
- Полтавським міським управлінням земельних ресурсів та земельного кадастру, котре підпорядковане Полтавській міській раді;
- Управлінням з питань містобудування та архітектури, котре створене Полтавською міською радою.

4.2. Додатковий склад осіб для розгляду та узгодження документації впорядкування територій та визначення меж земельних ділянок (розмежування) визначається проектувальником.

4.3. Затверджується проект розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань замовником.

4.4. Для оформлення технічної документації із землеустрою щодо складання документів, що посвідчують право на земельну ділянку замовнику необхідно отримати висновки про наявність планувальних обмежень та сервітутів на земельну ділянку.

4.5. Підготовка висновків про наявність планувальних обмежень та сервітутів здійснюється в загальному порядку, на підставі відповідного звернення до управління з питань містобудування та архітектури та Полтавського міського управління земельних ресурсів та земельного кадастру та на підставі розглянутого і узгодженого з усіма визначеними в проекті розподілу особами та службами.

5. Прикінцеві положення.5.1 Після затвердження в установленому законом порядку землевпорядної документації, виконаної з урахуванням та на підставі проекту розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань зобов’язані надати до управління з питань містобудування та архітектури кадастрові плани земельних ділянок.

5.2. Розробник проекту розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань, після узгодження документації та її затвердження, надає в електронному вигляді копію документації до Служби містобудівного кадастру.

Как видете проблема купить земельный участок в границах города требует вовлечения компетентных специалистов.

АНАЛІЗ


регуляторного впливу проекту рішення Полтавської міської ради «Про затвердження Положення про порядок розробки проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань у м.Полтава»


1. Визначення проблеми
Проект рішення Полтавської міської ради «Про затвердження Положення про порядок розробки проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань у м.Полтава» розроблено управлінням з питань містобудування та архітектури з метою вдосконалення земельних відносин, впорядкування територій, обґрунтування розмежування територій та визначення меж земельних ділянок за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування.
Проблема - відсутність належного правового регулювання цих питань.

2. Цілі регулювання
Проект рішення Полтавської міської ради «Про затвердження Положення про порядок розробки проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань у м.Полтава» спрямований на вдосконалення земельних відносин, впорядкування територій, обґрунтування розподілів територій та визначення меж земельних ділянок за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування.

3. Альтернативні способи досягнення цілей
Державне регулювання, яке здійснюється на підставі діючих нормативно-правових актів не дає чіткого визначення процедури впорядкування територій, обґрунтування розподілів територій та визначення меж земельних ділянок за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування

В разі прийняття відповідних нормативно-правових актів загальнодержавного значення, рішення буде приведено у відповідність до них.

4. Механізм розв’язання
Прийняття рішення Полтавською міською радою «Про затвердження Положення про порядок розробки проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань у м.Полтава» дозволить врегулювати питання пов’язані вдосконаленням земельних відносин, впорядкуванням територій, обґрунтуванням розподілів територій та визначення меж земельних ділянок за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування.

5. Обґрунтування можливостей досягнення визначеної мети
Прийняття рішення Полтавської міської ради «Про затвердження Положення про порядок розробки проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань у м.Полтава» дозволить вдосконалити земельні відносини, впорядкувати території, проводити більш обґрунтований розподіл територій, впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань і визначення меж земельних ділянок за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування.

6. Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акту
З прийняттям рішення Полтавської міської ради «Про затвердження Положення про порядок розробки проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань у м.Полтава» очікується врегулювання проблемних питань, пов’язаних з вдосконаленням земельних відносин, впорядкуванням територій, впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань і визначення меж земельних ділянок за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування в м. Полтава.

7. Строк дії
Строк дії акту не обмежується.

8. Показники результативності
Прийняття зазначеного рішення дозволить створити сприятливі умови для вдосконалення земельних відносин, впорядкування територій, впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань і визначення меж земельних ділянок за цільовим призначенням з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, формування раціональної системи землеволодіння і землекористування за допомогою статистичних показників.

Просмотров: 7482 | Добавил: | Теги: будівництво, уряд, програма, проектування, Земля, міністерство | Рейтинг: 5.0/2

Коментарі до про порядок розробки проектів розподілу територій, визначення меж або впорядкування існуючих землеволодінь та землекористувань - 26 Червня 2012, обговорення та відгуки: