Главная

Автори нормативних документів

Ми щиро вдячні цим людям за їх працю:


АТХК "Київміськбуд" (О. Галицький, О. Скрипка, В. Хелемський, М. Муляр)
ВАТ "Український науково-дослідний та проектний інститут сталевих конструкцій імені В.М. Шимановського" (О. Шимановський, докт. техн. наук; І. Лебедич; М. Микитаре-нко, кандидати техн. наук)
ВАТ КиївЗНДІЕП (В. Куцевич, докт. архітектури; О. Московських)
Г. Соловйова, канд. техн. наук (від-повідальний виконавець);
Д. Калінчук, Ю. Іщенко, Ю. Мелашенко, В. Гречко).
Дармштатський технічний університет (Р. Катценбах, докт. техн. наук; Р. Дунаєвсь-кий)
ДВАТСпецтампонажгеологія Мінпалива і енергетики України (Ю. Полозов, д-р техн. наук; О. Лазебнік);
Державне підприємство "Державний Науково-дослідний інститут будівельних констру-кцій" (ДП НДІБК) Мін регіон буду України
Державний департамент пожежної безпеки МНС України (Е. Улинець, О. Євсеєнко, С. Мусійчук, О. Афанасьев, В. Сокол)
Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут
Донбаська національна академія будівництва і архітектури (ДНАБА) Міносвіти України (Є. Дружко д-р техн. наук; В. Яркін, Е. Фролов, кандидати техн. наук );
Донецький ПромбудНДІпроект (ДПБНДІП) Укрбуду (Г. Афанасьєв, Г. Розенвасер, В. Жигарєв, Ю. Чернишов, кандидати техн. наук; П. Бережной);
ДП "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (А. Бамбура, докт.техн.наук; Ю.Немчинов, докт.техн.наук; Ю.Слюсаренко, В.Тарасюк, О.Гурківський, Я.Червінський, Д. Дмитрієв, Р. Ковальський, М. Мар'єнков, В. Шумінський, А. Хавкін, Г. Фаренюк, В. Поклонський, кандидати техн. наук; І.Сазонова)
Запорізька державна інженерна академія (ЗДІА) Міносвіти України (В. Банах, А. Руденко, А. Марков, кандидати техн. наук; А. Банах);
ЗАТ "Інститут Гіпроцивільпромбуд" (А. Пан, В. Зубченко, С. Добровінський, А. Уру-па, О. Жук, Д. Фень-Ковальова)
ЗАТ "Познякижилбуд" (А. Абрамян, Є. Коваленко, С. Покришка, О. Кореняк, О. Ко-нторщик, Л. Черкаська, В. Сологуб, М. Перцук)
І. Матвєєв, канд. техн. наук (науковий керівник);
І. Розенфельд, Ю. Слюсаренко, В. Абросімов, М. Мар'єнков, В. Шокарєв, І. Степура, А. Трегуб, кандидати техн. наук;
Інститут "Київжитлопроект" (Р. Родічкина, О. Іванов, В. Долгушин, В. Моспан, А. Новотарська, К. Голівець, Л. Книжко, Л. Мельохіна)
Інститут геологічних наук (ІГН) НАНУ (М. Демчишин, д-р техн. наук);
Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва АМН України (В. Акіменко, докт. мед. наук; А. Яригін, канд. біол. наук; П. Семашко, канд. мед. наук; А. Понома-ренко)
Інститут КримДІІНТР (О. Снєжко, Е. Кільвандер, кандидати техн. наук);
Інститут сучасного проектування (В. Гусаков, канд. архітектури; Р. Файнберг, М. Ма-ламуд, В. Компанець, Н. Башинська)
Київський національний університет будівництва і архітектури (КНУБА) Міносвіти України (І. Бойко д-р техн. наук; М. Корнієнко, канд. техн. наук);
Київський національний університет будівництва і архітектури (Л. Ковальський, докт. архітектури; Г. Кузьміна канд. архітектури)
Мінжитлокомунгосп України (В. Кірюшин, канд. техн. наук)
Мінрегіонбуд України (О. Авдієнко, А. Нечепорчук, В. Євстаф'єв, кандидати техн. наук)
Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (В. Балицький, докт. техн. на-ук (науковий керівник); А. Франівський, канд. техн. наук (відповідальний виконавець); О. Галінський, П. Григоровський, С. Романов, кандидати техн. наук; Т. Рунова, В. Сімаков, В. Гречановський, Л. Боєва, С. Старовойтов)
Науково-дослідний інститут будівельного виробництва (ОП НДІБВ) Мінрегіонбуду України (В. Снісаренко, д-р техн. наук; С. Романов, A. Баглай, О. Галінський, М. Писанко, кандидати техн. наук);
Національна спілка архітекторів України (В. Присяжнюк)
Національний авіаційний університет (С. Іщенко, докт. техн. наук, О. Жданов, канд. техн. наук)
Національний університет водного господарства та природокористування (НУВГП) Міносвіти України (О. Жеребятьєв, канд. техн. наук);
НДІ автоматизованих систем в будівництві (О. Городецький, докт. техн. наук; Я. Слободян, докт. техн. наук; І. Євзєров, докт. техн. наук; В. Максименко, канд. техн. наук)
НДІпроектреконструкція (Б. Дамаскін)
О. Петраков, Г. Черний, доктори техн. наук;
Одеська державна академія будівництва і архітектури (ОДАБА) Міносвіти України (О. Школа, д-р техн. наук; О. Новський, Ю. Тугаєнко, А. Догадайло, кандидати техн. наук);
Одеський національний морський університет (М. Дубровський, д-р техн. наук)
ПНВП "Синапс" (С. Федоров, Е. Островський)
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (ПНТУ) Мін-освіти України (М. Зоценко, Ю. Винников, доктори техн. наук);
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури (ПДАБА) Міносвіти України (В .Швець, В. Шаповал, доктори техн. наук; С. Головко, канд. техн. наук);
СП "Основа-Солсіф" (Ю. Карпенко, С. Новофастовський, А. Саволюк)
ТОВ "SCAD Soft" (А. Перельмутер, докт. техн. наук; Е. Криксунов, Л. Скоруп, кан-дидати техн. наук)
ТОВ "Аерокурс - Україна" (М. Удовенко, П. Глоба)
ТОВ "Архітектурна спілка" (С. Бабушкін, О. Рудік, М. Козоріз, О. Романенко)
ТОВ "Бюро інвестиційних проектів - проектний менеджмент" (В. Камєнєв, О. Пархо-менко, Т. Карпенко, Р. Сивохін, І. Іваницький, В. Нечипоренко, А. Шокотько, І. Насад, В. Баітов)
ТОВ "Київпромелектропроект (Ю. Громадський, С. Облакевич)
ТОВ фірма "Елекон ЛТД" (П. Мізін, П. Макаренко)
Українська академія архітектури (В. Штолько, докт. архітектури)
Український державний головний науково-дослідний і виробничий інститут інженерно-технічних і екологічних вишукувань (УкрНДІІНТВ) Мінрегіонбуду України (Г. Стрижельчик, канд. геол.-м. наук);
Український державний інститут азотної промисловості і продуктів органічного синте-зу (УкрДІАП) (С. Кушнєр, канд. техн. наук);
Український державний науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут гір-ничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи (УкрНДМІ) НАНУ (В. Шнеєр, М. Басін, кандидати техн. наук; С. Светницький);
Український зональний науково-дослідний і проектний інститут по цивільному будів-ництву (ВАТ КиївЗНДІЕП) Г. Поляков, Б. Гудков, кандидати техн. наук; В. Селезньов);
УкрНДІ пожежної безпеки МНС України (О. Сізіков, С. Новак, Р. Кравченко, канди-дати техн. наук; Є. Степанюк, Я. Нижник, В. Ніжник, Р. Уханський)
Управління технічного регулювання в будівництві Мінрегіонбуду України (Д. Барзилович);
Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури (ХДТУБА) Міносвіти України (І. Лучковський, д-р техн. наук);

ДБНУ