Главная

Державні та галузеві будівельні норми Мінрегіону

Державні та галузеві будівельні норми в базі Мінрегіону
Позначення Назва Додаткові дані
ДБН А.
ДБН А.1.1-1-93 Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення. Чинні з 01.01.2011 р. На заміну ДБН А.1.1-1-93.
ДБН А.1.1-73-2003 Положення з виробничого нормування витрат матеріалів у будівництві. Чинні з 01.01.2004 р. На заміну СНиП 5.01.18-86.
ДБН А.1.1-94-2010 Проектування будівельних конструкцій за Єврокодами. Основні положення. Чинний з 01.07.2013 р. Вперше.
ДБН А.2.1-1-2008 Інженерні вишукування для будівництва/ Чинні з 01.07.2008 р. На заміну СНиП 01.02.07-87.
ДБН А.2.2-1-2003 Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд. Чинні з 01.04.2004 р. На заміну ДБН А.2.2-1-95. Зміна № 1 від 01.07.2010 р.
ДБН А.2.2-2-96 Технічний захист інформації. Загальні вимоги до організації проектування і проектної документації для будівництва. Чинні з 01.01.97 р. Вперше. Зміна № 1 від 01.10.2005 р.
ДБН А.2.2-3-2012 Склад та зміст проектної документації на будівництво. Чинні з 01.07.2012 р. На заміну ДБН А.2.2-3-2004
ДБН А.2.2-4-2003 Положення про авторський нагляд за будівництвом будинків і споруд. Чинні з 01.10.2003р. На заміну СНиП 1.06.05-85.
ДБН А.2.2-6-2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження науково-проектної документації для реставрації об'єктів нерухомої культурної спадщини. Чинні з 01.01.2009 р. На заміну РНиП 102-84.
ДБН А.2.3-1-99 Територіальна діяльність в будівництві. Основні положення. Чинні з 01.01.2000 р. На заміну ДБН 361-92.
ДБН А.3.1-5-2009 Організація будівельного виробництва. Чинні з 01.01.2012 р. На заміну ДБН А.3.1-5-96.
ДБН А.3.1-7-96 Виробництво бетонних і залізобетонних виробів. Чинні з 01.07.97 р. На заміну СНиП 3.09.01-85.
ДБН А.3.1-8-96 Проектування підприємств з виробництва залізобетонних виробів. Чинні з 01.07.97 р. На заміну ОНТП 07-85.
ДБН А.3.1-9-2000 Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом захисних споруд цивільної оборони та їх утримання. Чинні з 01.04.2001 р. На заміну СНиП 3.01.09-84. Зміна № 1 від 01.10.2005 р.
ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. Чинні з 01.04.2012 р. На заміну СНиП III-4-80*. , КНУБА
ДБН Б.
ДБН Б.1-2-95 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження і затвердження комплексних схем транспорту для міст України. Чинні з 01.04.96 р. Вперше. Зміна № 1 від01.10.2005 р. ДП «НДПІмістобудування»
ДБН360-92 **
(+ Зміна № 4)
Зміна № 5
Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень. Чинні 19.03.2002 р. Зміна № 4 від 01.10.2011 р. ДП «НДПІмістобудування». Зміна № 5 від 01.01.2014 р.
ДБН Б.1-1-93 Порядок створення і ведення містобудівних кадастрів населених пунктів. Чинні з 01.12.93 р. Вперше. «НДІТІАМ»
ДБН Б.1.1-5-2007 І-II частини. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період та на мирний час у містобудівній документації (ДСК). Чинні з 01.04.2008 р. На заміну ВСН 38-83.
ДБН Б.1.1-13-2012 Склад та зміст містобудівної документації на державному тарегіональному рівнях. Чинні з 1.10.2012. На заміну ДБН Б.1.1-6-2007. ДБН Б.1.1-11:2011
ДБН Б.1.1-14-2012 Склад та зміст детального плану території. Чинні з 1.10.2012. На заміну ДСТУ-Н Б Б.1.1-8:2009
ДБН Б.1.1-15-2012 Склад та зміст генерального плану населеного пункту. Чинні з 1.11.2012. На заміну ДБН Б.1-3-97, ДБН Б.1.1-9-2009 ДП "НДПІмістобудування"
ДБН Б.1.1-16:2013 Склад та зміст містобудівного кадастру. Чинні з 01.09.2013. На заміну ДБН Б.1-1-93
ДБН Б.2.2-1-2008 Кладовища, крематорії та колумбарії. Норми проектування. Чинні з 01.08.2008 р. Вперше Укркомун НДІпрогрес
ДБН Б.2.2-2:2008 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження науково-проектної документації щодо визначення меж та режимів використання зон охорони пам'яток архітектури та містобудування. Чинні з 01.01.2009 р. Вперше ДП «НДПІмістобудування»
ДБН Б.2.2-3-2012 Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження історико-архітектурних опорних планів, спеціальної науково-проектної документації для визначення історичних ареалів населених місць України. Чинні з 01.06.2009 р. Вперше ДП «НДПІмістобудування»
ДБН Б.2.2-5-2011 Благоустрій територій Чинні від 01.09.2012 р. Вперше.
ДБН Б.2.2-6-2013 Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту Чинні з 01.01.2014. Вперше ДП «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя»
ДБН Б.2.4-1-94 Планування і забудова сільських поселень. Планирование и застройка сельских поселений. Planning and building up rural settlements. Чинні з 01.03.94 р. На заміну РСН 175-86
ДБН Б.2.4-3-95 Генеральні плани сільськогосподарських підприємств. Чинні з 01.02.95 р. На заміну СНиП 11-97-76
ДБН Б.2.4-4-97 Планування та забудова малих сільськогосподарських підприємств та селянських (фермерських) господарств. Чинні з 01.10.97 р. Вперше
ДБН В.
ДБН В.1.1-1-94 Проектування і будівництво цивільних будівель із блоків і каменів пиляних вапняків кримських родовищ в сейсмічних районах. Чинні з 01.09.94 p. Вперше
ДБН В.1.1-3-97 Інженерний захист територій, будинків і споруд від зсувів і обвалів. Основні положення. Чинні з 01.07.97 р. Вперше ДП«НДІБК»
ДБН В.1.1-5-2000 Будинки та споруди на підроблюваних територіях і просідаючих ґрунтах (Частина І. Будинки і споруди на підроблюваних територіях. Частина ІІ. Будинки і споруди на просідаючих ґрунтах). Чинні з 01.07.2000. На заміну СНиП 2.01.09-91, РСН 227-88,РСН 232-88,РСН 297-78, РСН 340-86, РСН 349-88
ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Чинні з 01.05.2003 р. На заміну СНиП 2.01.02-85*. Зміна № 1 від 01.06.2007 р.
ДБН В.1.1-12-2006 Будівництво у сейсмічних районах України. Чинні з 01.02.2007 р. На заміну СНиП ІІ-7-81* та п.3.6 ДБН 360-92**
ДБН В.1.1-24-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів. Основні положення проектування. Чинні з 01.01.2011 р. На заміну СНиП 2.01.15-90
ДБН В.1.1-25-2009 Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення. Чинні з 01.01.2011 р. На заміну СНиП 2.06.15-85 УДНДІ «УкрВОДГЕО»
ДБН В.1.2-1-95 Положення про розслідування причин аварій (обвалень) будівель, споруд, їх частин та конструктивних елементів. Чинні з 1.07.95 р.
ДБН В.1.2-2-2006 Навантаження і впливи. Норми проектування. Чинні з 01.01.2007 р. На заміну СНиП 2.01.07-85. Зміна № 1 від 01.10.2007 р.
ДБН В.1.2-4-2006 Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) – (ДСК). Чинні з 01.04.2007 р. На заміну СНиП 2.01.51-90
ДБН В.1.2-5-2007 Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об'єктів. Науково-технічний супровід будівельних об'єктів. Чинні з 01.01.2008 р. Вперше
ДБН В.1.2-6-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість. Чинні з 01.10.2008 р. Вперше
ДБН В.1.2-7-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека. Чинні з 01.10.2008 р. Вперше
ДБН В.1.2-8-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища. Чинні з 01.10.2008 р. Вперше
ДБН В.1.2-9-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Безпека експлуатації. Чинні з 01.10.2008 р. Вперше
ДБН В.1.2-10-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Захист від шуму. Чинні з 01.10.2008 р. Вперше
ДБН В.1.2-11-2008 Основні вимоги до будівель і споруд. Економія енергії. Чинні з 01.10.2008 р. Вперше
ДБН В.1.2-12-2008 Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки. Чинні з 01.01.2009 р. Вперше
ДБН В.1.2-14-2009 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. Чинні з 01.10.2009 р. Зміна № 1 від 01.04.2012 р.
ДБН В.1.2-15-2009 Навантаження та впливи. Мости та труби. Чинні з 01.03.2010 р. Втратили чинність глава 2 та додатки Л, Д, Ж, П, К, Р ДБН В.2.3-14:2006
ДБН В.1.3-2-2010 Геодезичні роботи у будівництві. Чинний з 01.09.2010 р. На заміну СНиП 3.01.03-84
ДБН В.1.4-0.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Основні положення. Чинні з 01.01.98 р. На заміну РСН 356-91
ДБН В.1.4-0.02-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Типові документи. Чинні з 01.01.98 р. На заміну РСН 356-91
ДБН В.1.4-1.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні. Чинні з 01.01.98 р. На заміну РСН 356-91
ДБН В.1.4-2.01-97 Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань природних радіонуклідів в будівництві. Радіаційний контроль будівельних матеріалів та об'єктів будівництва. Чинні з 01.01.98 р. На заміну РСН 356-91
ДБН В.2.1-10-2009 зі змін Основи та фундаментибудинків і споруд. Основні положення проектування. Чинні з 01.07.2009 р. Не застосовується СНиП 2.02.01-83. Зміна № 1 від 01.07.2011 р. Зміна № 2 від 01.07.2012 р.
ДБН В.2.2-1-95 Будівлі і споруди для тваринництва. Чинні з 01.02.95 р. На заміну СНиП 2.10.03-84
ДБН В.2.2-2-95 Теплиці і парники. Чинні з 01.02.95 р. На заміну СНиП 2.10.04-85
ДБН В.2.2-3-97 зі змінами 1 і 2
Зміна № 3
Будинки та споруди навчальних закладів. Чинні з 01.01.98 р.
ДБН В.2.2-4-97
Зміна № 1
Зміна № 2
Зміна № 3
Будинки та споруди дошкільних навчальних закладів Чинні з 01.01.98 р. Зміна № 2. від 01.10.2008 р. Зміна № 3 від 01.07.2013 р.
ДБН В.2.2.5-97 Захисні споруди цивільної оборони. Чинні з 01.01.98 р. На заміну СНиП II-11-77* Зміна № 1 від 01.10.2006р. Збірник змін за 2006р. Зміна № 2 ДСК від 01.04.2012 р. ПАТ «КиївЗНДІЕП»
ДБН В.2.2-7-98 Будівлі і споруди для зберігання мінеральних добрив та засобів захисту рослин. Чинні з 01.07.98 р. На заміну СНиП ІІ-108-78 Зміна № 1 від 01.04.2005 р.
ДБН В.2.2-8-98 Підприємства, будівлі і споруди по зберіганню та переробці зерна. Чинні з 01.07.98 р. На заміну СНиП 2.10.05-85 Зміна № 1 від 01.04.2005 р. Поправка БУ № 1, 1999 р.
ДБН В.2.2-9-2009 Громадські будинки та споруди. Основні положення. Чинні з 01.10.2010 р. На заміну ДБН В.2.2-9-99
ДБН В.2.2-10-2001
Зміна №1, Зміна № 2, Поправка
Заклади охорони здоров’я. Чинні з 01.04.2001 р. На заміну СН 535-81. Зміна № 1 від 01.04.2005 р. Поправка Збірник змін за 2005 р.
ДБН В.2.2-11-2002 Підприємства побутового обслуговування. Основні положення. Чинні з 01.05.2002 р. Вперше
ДБН В.2.2-12-2003 Будівлі і споруди для зберігання та переробки сільськогосподарської продукції. Чинні з 01.04.2004 р. На заміну СНиП 2.10.02-84
ДБН В.2.2-13-2003 Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди. Чинні з 01.03.2004 р. На заміну ВСН 46-86
ДБН В.2.2-14-2003 Приміщення для зберігання секретних документів та роботи з ними (ДСК) Чинні з 01.01.2004 р. На заміну СНиП 2.01.05-83
ДБН В.2.2-15-2005 Будинки і споруди. Житлові будинки. Основні положення. Чинні з 01.01.2006. Зміна № 3 від 01.10.2012
ДБН В.2.2-16-2005 Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади. Чинні з 01.04.2006 р. На заміну ВСН 45-86. Зміна № 1 від 01.07.2009 р.
ДБН В.2.2-17-2006 Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення. Чинні з 01.05.2007 р. На заміну ВСН 62-91
ДБН В.2.2-18-2007 Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення. Чинні з 01.07.2007 р. Вперше. Зміна № 1 від 01.07.2012 р.
ДБН В.2.2-20-2008 Готелі Чинні з 01.04.2009 р. Вперше
ДБН В.2.2-23-2009 Підприємства торгівлі. Чинні з 01.07.2009 р. Втрачає чинність ВСН 54-87
ДБН В.2.2-24-2009 Проектування висотних житлових і громадських будинків. Чинні з 01.09.2009 р. Вперше
ДБН В.2.2-25-2009 Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства). Чинні з 01.09.2010 р. Вперше
ДБН В.2.2-26-2010 Суди. Чинні з 01.10.2010 р. Вперше
ДБН В.2.2-28-2010 Будинки адміністративного та побутового призначення. Чинні з 01.10.2011 р. На замінуСНиП 2.09.04-87
ДБН В.2.3-4-2007
Зміна № 1,Зміна № 2,Зміна № 3
Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво. Чинні з 01.03.2008 р. На заміну ДБН В.2.3-4-2000. Зміна № 1 від 01.04.2010 р. Зміна № 2 від 01.04.2013 р. Зміна № 3 від 01.11.2013 р
ДБН В.2.3-5-2001
Зміна № 1
Вулиці та дороги населених пунктів. Чинні з 01.10.2001 р. Вперше Зміна № 1 від 01.11.2013 р
ДБН В.2.3-6-2009 Мости та труби. Обстеження та випробування. Чинні з 01.03.2010 р. На заміну ДБН В.2.3-6-2002
ДБН В.2.3-7-2010 Метрополітени. Чинні з 01.10.2011 р. На заміну ДБН В.2.3-7-2003
ДБН В.2.3-14-2006 Мости та труби. Правила проектування. Чинні з 01.02.2007 р. На заміну СНиП 2.05.03-84*
ДБН В.2.3-15-2007 Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів. Чинні з 01.08.2007 р. На заміну ВСН 01-89 в частині легкових автомобілів та Додатку Є ДБН В.2.2-9-99
ДБН В.2.3-16-2007 Норми відведення земельних ділянок для будівництва (реконструкції) автомобільних доріг. Чинні з 01.01.2008 р. На заміну СН 464-74
ДБН В.2.3-18-2007
Зміна № 1 і поправка
Трамвайні та тролейбусні лінії. Загальні вимоги до проектування. Чинні з 01.07.2008 р. На заміну СНиП 2.05.09-90Зміна №1 від 01.11.2013 р
ДБН В.2.3-19-2008 Залізниці колії1520 мм. Норми проектування. Чинні з 01.08.2008 р. На заміну СНиП II-39-76
ДБН В.2.3-20-2008 Мости та труби. Виконання та приймання робіт. Чинні з 01.08.2008 р. На заміну СНиП 3.06.04-91
ДБН В.2.3-22-2009 Мости та труби. Основні вимоги проектування. Чинні з 01.03.2010 р. Втрачає чинність глава 1 та додатки В, М, ДБН В.2.3-14:2006
ДБН В.2.3-26-2010 Мости та труби. Сталеві конструкції. Правила проектування. Чинний з 01.10.2011 р. Вперше
ДБН В.2.4-1-99 Меліоративні системи та споруди. Чинні з 01.01.2000 p. На заміну СНиП 2.06.03-85, СНиП 3.07.03-85 ВАТ«Укрводопроект»
ДБН В.2.4-2-2005 Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування. Чинні з 01.01.2006 р. Вперше
ДБН В.2.4-3-2010 Гідротехнічні споруди. Основні положення. Чинний з 01.01.2011 р. На заміну СНиП 2.06.01-86
ДБН В.2.4-4-2010 Полігони зі знешкодження та захоронення токсичних відходів. Основні положення проектування. Чинний з 01.01.2011 р. На заміну СНиП 2.01.28-85
ДБН В.2.4-5:2012 Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Чинні з 01.09.2012 р.. На заміну розділу 6 «Гидравлический транспорт» СНиП 2.05.07-91
ДБН В.2.5-16-99 Визначення розмірів земельних ділянок для об'єктів електричних мереж. Чинні з 01.08.99 р. На заміну СН 465-74
ДБН В.2.5-20-2001, Зміна № 1 Газопостачання. Чинні з 01.08.2001 р. На заміну СНиП 2.04.08-87, СНиП 3.05.02-88 Поправка Збірник змін за 2001 р. Зміна № 1 від 01.06.2010 р. ВАТ «УкрНДІінжпроект»
ДБН В.2.5-22-2002 Зовнішні мережі гарячого водопостачання та водяного опалення з використанням труб зі структурованого поліетилену з тепловою ізоляцією зі спіненого поліетилену і захисною гофрованою поліетиленовою оболонкою. Том 1 і 2. Чинні з 01.07.2002 р. Вперше
ДБН В.2.5-23-2010 Проектування електрообладнання об'єктів цивільного призначення. Чинні з 01.10.2010 р. На заміну ДБН В.2.5-23-2003
ДБН В.2.5-24-2012 Електрична кабельна система опалення. Чинні з 01.10.2012 р. На заміну ДБН В.2.5-24-2003
ДБН В.2.5-27-2006 Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд. Чинні з 01.10.2006 р. Вперше
ДБН В.2.5-28-2006,
Зміна № 1, Зміна № 2
Природне і штучне освітлення. Чинні з 01.10.2006 р. На заміну СНиП ІІ-4-79 Зміна №1 від 01.10.2008 р. Зміна №2 від 01.09.2012 р.
ДБН В.2.5-39-2008 Теплові мережі. Чинні з 01.07.2009 р. На заміну СНиП 2.04.07-86 ВАТ «УкрНДІінжпроект»
ДБН В.2.5-41-2009 Газопроводи з поліетиленових труб.Частина І. Проектування. Частина II. Будівництво. Чинні з 01.08.2010 р. На заміну розділів ДБН В.2.5-20-2001
ДБН В.2.5-56-2010 Системи протипожежного захисту. Чинні з 01.10.2011 р. На заміну ДБН В.2.5-13-98*
ДБН В.2.5-64-2012 Внутрішній водопровід та каналізація.Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво. Чинні з 01.03.2013 р. На заміну СНиП 2.04.01−85, СНиП 3.05.01−85
ДБН В.2.5-67:2013 Опалення, вентиляція та кондиціонування. Чинні з 01.01.2014 На заміну СНиП 2.04.05-91, крім розділу 5 та додатка 22
ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Чинні з 01.01.2014 На заміну СНиП 2.04.03-85
ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. Чинні з 01.01.2014 На заміну СНиП 2.04.03-85 ДП «Український державний науково-дослідний і проектно-вишукувальний інститут «УкрНДІводоканалпроект»
ДБН 298-92 Проектування та виконання ізоляції зовнішніх стиків у крупнопанельних будівлях. Чинні з 01.07.92 р. На заміну РСН 298-84
ДБН 338-92 Проектування, улаштування та експлуатація індустріальних безрулонних дахів житлових та громадських будинків Чинні з 01.07.92 р. На заміну РСН 338-85
ДБН В.2.6-6-95 Проектування, будівництво та експлуатація будинків системи «ПЛАСТБАУ». Чинні з 01.02.95 р. Вперше
ДБН В.2.6-14-97 зі змін Покриття будинків і споруд. Чинні з 01.01.98 р. Зміна № 4 від 01.06.2009 р.
ДБН В.2.6-22-2001
Зміна № 1
Улаштування покриттів із застосуванням сухих будівельних сумішей. Чинні з 01.01.2002 р. Вперше. Зміна № 1 від 01.04.2007 р. Інститут «Академресурсенергопроект»
ДБН В.2.6-31-2006 Теплова ізоляція будівель. Чинні з 01.04.2007 р. На заміну СНиП II-3-79 Зміна №1 від 01.07.2013
ДБН В.2.6-33-2008 Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації. Чинні з 01.07.2009 р. Вперше
ДБН В.2.6-98-2009 Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення. Чинні з 01.06.2011 р. На заміну СНиП 2.03.01-84*
ДБН В.2.6-160-2010 Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення. Чинні з 01.09.2011 р. Уведено вперше
ДБН В.2.6-161-2010 Дерев’яні конструкції. Основні положення. Чинні з 01.09.2011 р. На замінуСНиП ІІ-25-80
ДБН В.2.6-162-2010 Кам’яні та армокам’яні конструкції. Основні положення. Чинні з 01.09.2011 р. На замінуСНиП ІІ-22-81
ДБН В.2.6-163-2010 Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу. Чинні з 01.12.2011 р.
ДБН В.2.6-165:2011 Алюмінієві конструкції. Основні положення. Чинні з 01.07.2012 р. На заміну СНиП 2.03.06-85
ДБН В.2.7-31-95 Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію. Чинні з 01.01.96 р. Вперше
ДБН В.2.7-63-97 Застосування в будівництві і будіндустрії гранульованих шлаків і шлакопемзових відсівів феросплавного виробництва. Чинні з 01.04.98 р. На заміну РСН 329-88
ДБН В.2.8-1-95 Вимоги до розробки засобів механізації в будівництві і оцінка їх технічного рівня. Основні положення. Чинні з 01.01.96 р. На заміну РСН 347-88 Поправка Збірник змін за 2001 р.
ДБН В.2.8-2-95 Будівельні машини, обладнання і механізований інструмент. Види випробувань. Порядок їх здійснення. Чинні з 01.01.96 р. Вперше
ДБН В.2.8-3-95 Технічна експлуатація будівельних машин. Чинні з 01.01.96 р. Вперше
ДБН В.2.8-4-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Загальні вимоги. Чинні з 01.09.96 р. Вперше
ДБН В.2.8-5-96 Технічні параметри засобів механізації, що підлягають контролю при сертифікаційних випробуваннях. Чинні з 01.09.96 р. Вперше
ДБН В.2.8-6-96 Технічне обслуговування та ремонт кранів самохідних стрілових. Чинні з 01.09.96 р. Вперше
ДБН В.2.8-7-96 Система технічного обслуговування та ремонту будівельних машин. Порядок атестації ремонтного виробництва. Чинні з 01.01.97 р. Вперше
ДБН В.2.8-9-98 Експлуатація будівельних машин. Загальні вимоги. Чинні з 01.10.98 р. На заміну ГОСТ 25646-83
ДБН В.2.8-11-99 Технічні вимоги до ремонту типових пошкоджень металоконструкцій вантажопідіймальних кранів. Чинні з 01.10.99 р. Вперше
ДБН В.2.8-12-2000 Типові норми витрат пального і змащувальних матеріалів для експлуатації техніки в будівництві. Чинні з 01.07.2000 р. Вперше. Зміна № 1 від 01.04.2004 р. Поправка Збірник змін за 2001 р.
ДБН В.2.8-13-2000 Технічне діагностування гідроприводу будівельних машин. Чинні з 01.01.2001 р. Вперше
ДБН В.2.8-14-2000 Правила зберігання будівельних машин. Чинні з 01.01.2001 р. Вперше
ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій та основ промислових будинків і споруд. Чинні з 01.07.2003 p. Вперше
ДБН 362-92 Оцінка технічного стану сталевих конструкцій виробничих будинків і споруд, що експлуатуються. Чинні з 01.07.92 р. Вперше
ДБН В.3.2-1-2004
зі Зміною № 1
Зміна № 2
Реставраційні, консерваційні та ремонтні роботи на пам'ятках культурної спадщини. Чинні з 01.01.2005 р. Вперше. Зміна № 1 від 01.04.2011 р. Зміна № 2 від 01.11.2013
ДБН В.3.2-2-2009 Житлові будинки. Реконструкція та капітальний ремонт. Чинні з 01.01.2010 р. Скасовується ВСН 61-89(р)
ДБН Г.
ДБН Г.1-3-95 Типові норми витрат молотого шлаку і лужного компонента для виготовлення шлаколужних бетонів, збірних і монолітних бетонних і залізобетонних конструкційних виробів. Чинні з 01.01.96 р. На заміну РСН 344-87
ДБН Г.1-4-95 Правила перевезення, складування та зберігання матеріалів, виробів, конструкцій і устаткування в будівництві. Чинні з 01.01.96 р. Вперше
ДБН Г.1-5-96 Нормативна база оснащення будівельних організацій (бригад) засобами механізації, інструментом та інвентарем. Чинні з 01.09.96 р. На заміну РСН 237-87
ДБН Г.1-6-96 Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової енергії при тепловій обробці бетонних та залізобетонних виробів. Чинні з 01.01.97 р. На заміну СН 513-79
ДБН Г.1-7-97 Тимчасові норми для розрахунку витрати теплової та електричної енергії при виробництві цегли та каменів керамічних. Чинні з 01.03.98 р. Вперше
ДБН Г.1-8-2000 Норми розрахунку витрат палива, теплової та електричної енергії при виробництві вапна, цегли і каменів силікатних. Чинні з 01.07.2000р. Вперше
Нормативні документи представлені повністю на сервері сайту Мінрегіону у вільному доступі, томі можливі збої при їх завантаженні. Це не повний перелік чинниих документів!

ДБНУ