А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін Вихровий турбокомпресор

Вихровий турбокомпресор (або ВИХРЕВОЙ КОМПРЕССОР) - OКомбінований турбокомпресор, що має ступені відцентрового та доцентрового типів…Компресор динамічної дії, в якому дія на потік стискуваного газу здійснюється вдуванням струменя газу, який має більшу питому енергіюPКомпресор з горизонтальним розташуванням циліндрів, мембранних блоків чи роторівNКомпресор з вертикальним розташуванням циліндрів, мембранних блоків чи роторівVПоршневий компресор, циліндри якого розташовані по обох боках у горизонтальній площиніўПоршневий компресор, осі циліндрів якого перпендикулярні до осі колінчастого вала і розташовані у двох напрямках під однаковим кутом до вертикалі, меншим 90 град . ЕПоршневий компресор, осі циліндрів якого перпендикулярні до осі колінчастого вала і розміщені у трьох напрямках, один з яких є вертикаллю, а два інших утворюють зею одинакові кути, менші 90 град . »Поршневий чи мембранний компресор, осі циліндрів чи мембранних блоків якого перпендикулярні до осі колінчастого вала і розміщені у двох напрямках у вертикальній та горизонтальній площинах„Поршневий компресор, осі циліндрів якого перпендикулярні до осі колінчастого вала і розміщені зірчасто в чотирьох і більше напрямкахgКомпресор, установлений на транспортному засобі для забезпечення його стисненим повітрям чи іншим газомZКомпресор, призначений для поперемінного або одночасного подавання під тиском різних газів ) Спеціальний компресор потужністю до 1 кВт \ Компресор, в якому стискуваний газ хоча б на одній із стадій циклу має кріогенну температуру * Компресор, виконаний без спеціальних вимог &, Компресор з кінцевим тиском до 1,5 МПа - Компресор з кінцевим тиском від 1,5 до 10 МПа - Компресор з кінцевим тиском від 10 до 100 МПа ) Компресор з кінцевим тиском понад 100 МПа : Компресор, початковий тиск в якому становить понад 0,1 МПа _ Добуток кількості провідників вздовж кола якоря на силу струму, що проходить по цих провідникахpДобуток кількості витків навою, розподіленої чи концентричної обмотки на силу струму, що проходить по цих витках–Швидкість обертання робочого магнітного поля багатофазної машини змінного струму, яка визначається частотою струму та кількістю її полюсів чи виступів 3 Активна електрична потужність на виводах генератора $ Механічна потужність на валу двигунаCЧислове значення параметра у номінальному режимі електричної машини 8 Механічна потужність, що її підводять до вала генератора 9 Електрична потужність, що її підводять до виводів двигунаЊЗалежність між напругою первинної обмотки і струмом збудження чи ампервитками намагнічування в заданих умовах навантаження, швидкості та ін. }Залежність напруги на виводах машини від струму її збудження для заданих навантаження, швидкості обертання чи частоти напругиЂЗалежність струму короткозамкненої обмотки якоря від струму збудження за умови, що швидкість обертання машини залишається сталоюeНавантажувальна характеристика до сталого значення струму навантаження та індуктивного його характеруyЗалежність швидкості обертання електродвигуна від струму якоря за умови, що всі інші режимні величини залишаються сталими¶Залежність кута зміщення ротора синхронної машини від активної складової потужності чи від моменту за умови, що струм збудження, напруга живлення та її частота залишаються незміннимиhМомент на валу електродвигуна, який відповідає номінальній потужності та номінальній швидкості обертанняvМінімальний момент, який створює двигун у стані спокою за умови живлення його номінальною напругою номінальної частоти, Електромагнітний момент, який створює двигун протягом пускуЋВиміряне в одиницях електричного кута зміщення осі полюсів індуктора із положення неробочого ходу в положення навантаження за сталої швидкостізМомент, що його створює синхронний двигун, який працює в асинхронному режимі із замкненою накоротко обмоткою збудження за умови живлення обмотки статора номінальною напругою номінальної частоти і досягнення 95% синхронної швидкостіГВідношення кінетичної енергії, накопиченої ротором, що обертається з номінальною швидкістю, до номінальної повної потужності чи добутку номінальних напруги та струму ( для машин постійного струму ) ‹Відношення кінетичної енергії, накопиченої обертовими частинами усіх машин агрегату, до номінальної потужності одної певної машини агрегатуiСтала, яка характеризує співвідношення між обертальним моментом і кутовим прискоренням електричної машиниРЧас, протягом якого синхронна машина із стану спокою досягає номінальної швидкості під дією постійного обертального моменту, чисельно рівного відношенню номінальної потужності до номінальної кутової швидкостіўМаксимальне значення струму, споживаного в усталеному режимі двигуном в разі загальмованого ротора за умови живлення його номінальною напругою номінальної частотиГДієвий струм в усталеному режимі у разі загальмованого ротора за умови живлення електродвигуна від кола з номінальною напругою і частотою та з пускачем, встановленим у початкове пускове положення<,Дієвий струм, що його споживає електродвигун за період пуску‹Найбільше значення усталеного струму, споживаного загальмованим двигуном, що живиться від мережі з номінальною напругою номінальної частотиЙМаксимальне значення струму, споживаного двигуном під час вмикання його в мережу з номінальними напругою і частотою за умови, що струм збудження має номінальне значення (за наявності обмотки збудження ) ІДіюче значення усталеного струму короткозамкненої обмотки якоря машини, яка обертається з номінальною швидкістю і має номінальний струм збудження (за наявності обмотки збудження ) ѓДіюче значення струму в обмотці якоря в момент її раптового короткого замкнення, без урахування аперіодичної складової, якщо така єЉСкладова струму в обмотці якоря зразу ж після її замкнення накоротко, без урахувань гармонічних складових основної та більш високих частотяМаксимальне значення струму в обмотці якоря протягом півперіоду синусоїдної напруги живлення після її раптового короткого замкнення за умови, що початкове значення аперіодичної складової струму ( якщо вона існує ) є максимальним, а струм …Компресор динамічної дії, в якому дія на потік стискуваного газу здійснюється вдуванням струменя газу, який має більшу питому енергіюPКомпресор з горизонтальним розташуванням циліндрів, мембранних блоків чи роторівNКомпресор з вертикальним розташуванням циліндрів, мембранних блоків чи роторівVПоршневий компресор, циліндри якого розташовані по обох боках у горизонтальній площиніўПоршневий компресор, осі циліндрів якого перпендикулярні до осі колінчастого вала і розташовані у двох напрямках під однаковим кутом до вертикалі, меншим 90 град . ЕПоршневий компресор, осі циліндрів якого перпендикулярні до осі колінчастого вала і розміщені у трьох напрямках, один з яких є вертикаллю, а два інших утворюють зею одинакові кути, менші 90 град . »Поршневий чи мембранний компресор, осі циліндрів чи мембранних блоків якого перпендикулярні до осі колінчастого вала і розміщені у двох напрямках у вертикальній та горизонтальній площинах„Поршневий компресор, осі циліндрів якого перпендикулярні до осі колінчастого вала і розміщені зірчасто в чотирьох і більше напрямкахgКомпресор, установлений на транспортному засобі для забезпечення його стисненим повітрям чи іншим газомZКомпресор, призначений для поперемінного або одночасного подавання під тиском різних газів ) Спеціальний компресор потужністю до 1 кВт \ Компресор, в якому стискуваний газ хоча б на одній із стадій циклу має кріогенну температуру * Компресор, виконаний без спеціальних вимог &, Компресор з кінцевим тиском до 1,5 МПа - Компресор з кінцевим тиском від 1,5 до 10 МПа - Компресор з кінцевим тиском від 10 до 100 МПа ) Компресор з кінцевим тиском понад 100 МПа : Компресор, початковий тиск в якому становить понад 0,1 МПа _ Добуток кількості провідників вздовж кола якоря на силу струму, що проходить по цих провідникахpДобуток кількості витків навою, розподіленої чи концентричної обмотки на силу струму, що проходить по цих витках–Швидкість обертання робочого магнітного поля багатофазної машини змінного струму, яка визначається частотою струму та кількістю її полюсів чи виступів 3 Активна електрична потужність на виводах генератора $ Механічна потужність на валу двигунаCЧислове значення параметра у номінальному режимі електричної машини 8 Механічна потужність, що її підводять до вала генератора 9 Електрична потужність, що її підводять до виводів двигунаЊЗалежність між напругою первинної обмотки і струмом збудження чи ампервитками намагнічування в заданих умовах навантаження, швидкості та ін. }Залежність напруги на виводах машини від струму її збудження для заданих навантаження, швидкості обертання чи частоти напругиЂЗалежність струму короткозамкненої обмотки якоря від струму збудження за умови, що швидкість обертання машини залишається сталоюeНавантажувальна характеристика до сталого значення струму навантаження та індуктивного його характеруyЗалежність швидкості обертання електродвигуна від струму якоря за умови, що всі інші режимні величини залишаються сталими¶Залежність кута зміщення ротора синхронної машини від активної складової потужності чи від моменту за умови, що струм збудження, напруга живлення та її частота залишаються незміннимиhМомент на валу електродвигуна, який відповідає номінальній потужності та номінальній швидкості обертанняvМінімальний момент, який створює двигун у стані спокою за умови живлення його номінальною напругою номінальної частоти, Електромагнітний момент, який створює двигун протягом пускуЋВиміряне в одиницях електричного кута зміщення осі полюсів індуктора із положення неробочого ходу в положення навантаження за сталої швидкостізМомент, що його створює синхронний двигун, який працює в асинхронному режимі із замкненою накоротко обмоткою збудження за умови живлення обмотки статора номінальною напругою номінальної частоти і досягнення 95% синхронної швидкостіГВідношення кінетичної енергії, накопиченої ротором, що обертається з номінальною швидкістю, до номінальної повної потужності чи добутку номінальних напруги та струму ( для машин постійного струму ) ‹Відношення кінетичної енергії, накопиченої обертовими частинами усіх машин агрегату, до номінальної потужності одної певної машини агрегатуiСтала, яка характеризує співвідношення між обертальним моментом і кутовим прискоренням електричної машиниРЧас, протягом якого синхронна машина із стану спокою досягає номінальної швидкості під дією постійного обертального моменту, чисельно рівного відношенню номінальної потужності до номінальної кутової швидкостіўМаксимальне значення струму, споживаного в усталеному режимі двигуном в разі загальмованого ротора за умови живлення його номінальною напругою номінальної частотиГДієвий струм в усталеному режимі у разі загальмованого ротора за умови живлення електродвигуна від кола з номінальною напругою і частотою та з пускачем, встановленим у початкове пускове положення<,Дієвий струм, що його споживає електродвигун за період пуску‹Найбільше значення усталеного струму, споживаного загальмованим двигуном, що живиться від мережі з номінальною напругою номінальної частотиЙМаксимальне значення струму, споживаного двигуном під час вмикання його в мережу з номінальними напругою і частотою за умови, що струм збудження має номінальне значення (за наявності обмотки збудження ) ІДіюче значення усталеного струму короткозамкненої обмотки якоря машини, яка обертається з номінальною швидкістю і має номінальний струм збудження (за наявності обмотки збудження ) ѓДіюче значення струму в обмотці якоря в момент її раптового короткого замкнення, без урахування аперіодичної складової, якщо така єЉСкладова струму в обмотці якоря зразу ж після її замкнення накоротко, без урахувань гармонічних складових основної та більш високих частотяМаксимальне значення струму в обмотці якоря протягом півперіоду синусоїдної напруги живлення після її раптового короткого замкнення за умови, що початкове значення аперіодичної складової струму ( якщо вона існує ) є максимальним, а струм збудження постійнимЯСтрум обмотки якоря машини, яка жив

ВИХРЕВОЙ КОМПРЕССОР - Центробежный компрессор с многократной циркуляцией сжимаемого газа через вращающуюся решетку лопаток.

Англійською термін перекладається, як 'VORTEX COMPRESSOR'.

Ця фраза "Вихровий турбокомпресор або ВИХРЕВОЙ КОМПРЕССОР (англ.: VORTEX COMPRESSOR)" згадується у нормативному документі ДСТУ 3809-98 КОМПРЕСОРИ Терміни та. ДСТУ 3809-98 КОМПРЕСОРИ Терміни та, Вихровий турбокомпресор, компресор, ВИХРЕВОЙ КОМПРЕССОР
Літера: В | Просмотров: 132 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни ДСТУ 3809-98 КОМПРЕСОРИ Терміни та:
Фразу додано та оновлено: 2018-4-1

Термін Вихровий турбокомпресор відноситься до категорії літера "В", згадується у документі ДСТУ 3809-98 КОМПРЕСОРИ Терміни та. На англійську мову Вихровий турбокомпресор перекладається, як 'VORTEX COMPRESSOR'.

Ключові слова сторінки: ДСТУ 3809-98 КОМПРЕСОРИ Терміни та, Вихровий турбокомпресор, компресор, ВИХРЕВОЙ КОМПРЕССОР,
У "словнику будівельника" є такий термін: Об'єкти садово-паркового мистецтва
поєднання паркового будівництва з природними або створеними людиною ландшафтами.
Дополнительная информация: