А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін оболонка

оболонка (або оболочка) - Тонкостінна конструкція, утворена криволінійною поверхнею, яка має товщину, вимірювану перпендикулярно до поверхні, малу у порівнянні з іншими розмірами. Оболонка сприймає навантаження, в основному, за рахунок мембранних зусиль. Серединна поверхня у кожній точці може мати скінченні радіуси кривизни або нескінченний радіус кривизни в одному напрямку, наприклад, як у випадку циліндричної оболонки. У EN 1999-1-5 оболонка визначається як конструкція або конструкційний елемент, що складаються з викривлених листів або екструзійних профілів.

оболочка Тонкостенное тело в виде искривленной поверхности, имеющей толщину, измеряемую перпендикулярно к поверхности, малую по сравнению с другими размерами. Оболочка воспринимает нагрузку, в основном, за счет мембранных усилий. Срединная поверхность в каждой точке может иметь конечные радиусы кривизны или бесконечный радиус кривизны в одном направлении, например, как в случае цилиндрической оболочки. В EN 1999-1-5 оболочка определяется как конструкция или конструкционный элемент состоящие из изогнутых листов или экструзионных профилей.

shell A thin-walled body shaped as a curved surface with the thickness measured normal to the surface being small compared to the dimensions in the other direction. A shell carries its loads mainly by membrane forces. The middle surface may have finite radius of curvature at each point or infinite curvature in one direction, e.g. cylindrical shell. In EN 1999-1-5, a shell is a structure or a structural component formed from curved sheets or extrusions.

Англійською термін перекладається, як 'shell'.

Ця фраза "оболонка або оболочка (англ.: shell)" згадується у нормативному документі EN 1999 Проектування алюмінієвих конструкцій Частина 1-5. Оболонкові конструкції. EN 1999, оболонка
Літера: О | Просмотров: 1200 | Добавил: miley | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1999 Проектування алюмінієвих конструкцій Частина 1-5. Оболонкові конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-4-1

Термін оболонка відноситься до категорії літера "О", згадується у документі EN 1999 Проектування алюмінієвих конструкцій Частина 1-5. Оболонкові конструкції. На англійську мову оболонка перекладається, як 'shell'.

Ключові слова сторінки: EN 1999, оболонка,
У "словнику будівельника" є такий термін: Об'єкти садово-паркового мистецтва
поєднання паркового будівництва з природними або створеними людиною ландшафтами.
Дополнительная информация: