А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін нелінійний розрахунок другого порядку

нелінійний розрахунок другого порядку - second order non-linear analysis Structural analysis, performed on the geometry of the deformed structure, that takes account of the non-linear deformation properties of materials. нелінійний розрахунок другого порядку Розрахунок, який виконується по геометричним даним деформованої конструкції, і приймає до уваги властивості нелінійної деформації матеріалів. нелинейный расчет второго порядка Расчет, выполненный по геометрически деформированной расчетной схеме с учетом физически нелинейных свойств материалов. 0.71 П first order elastic-perfectly plastic analysis Structural analysis based on moment/curvature relationships consisting of a linear elastic part followed by a plastic part without hardening, performed on the initial geometry of the structure. ідеально пружно-пластичний розрахунок першого порядку Конструктивний розрахунок, який базується на залежності момент/кривина, яка складається з лінійної частини і наступною за нею пластичною частиною беззміцнення, виконаний за початковою геометрією споруди. упругий идеально-пластичный расчет первого порядка Физически-нелинейный расчет, выполненный для начальной (недеформированной) геометрии сооружения, а диаграмма усилия/деформации состоит из линейной упругой части и последующей пластичной части без упрочнения. 0.72 П second order elastic-perfectly plastic analysis Structural analysis based on moment/curvature relationships consisting of a linear elastic part followed by a plastic part without hardening, performed on the geometry of the displaced (or deformed) structure. ідеально пружно-пластичний розрахунок другого порядку Конструктивний розрахунок, який базується на залежності момент/кривина, яка складається з лінійної частини і слідуючою за нею пластичною частиною беззміцнення, виконаний по геометричним даним зміщеної (або деформованої) споруди. упруго-идеально пластичный расчет второго порядка Расчет, при котором диаграмма усилия/деформации состоит из линейной упругой части и последующей пластичной части без упрочнения, и выполненный по деформированной расчетной схеме. 0.73 П elasto-plastic analysis (first or second order) Structural analysis that uses stress-strain or moment/curvature relationships consisting of a linear elastic part followed by a plastic part with or without hardening. пружно-пластичний розрахунок (першого або другого порядку) Конструктивний розрахунок, який використовує залежність напруження/деформації або момент/кривина, які складаються з лінійної частини і наступною за нею пластичною частиною з або беззміцнення. упруго-пластичный расчет (первого или второго порядка) Расчет, при котором диаграмма усилия/деформации состоит из линейной упругой части и последующей пластичной части с упрочнением или без упрочнения.

Ця фраза "нелінійний розрахунок другого порядку" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій. EN 1990, mass
Літера: Ю | Просмотров: 895 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1990 Основи проектування конструкцій:
Фразу додано та оновлено: 2018-4-1

Термін нелінійний розрахунок другого порядку відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1990 Основи проектування конструкцій.

Ключові слова сторінки: EN 1990, mass,
У "словнику будівельника" є такий термін: Специфікація обладнання
Текстовий проектний документ, що визначає склад обладнання, виробів і матеріалів, і при­значений для комплектування, підготовки та здійснення будівництва.
Дополнительная информация: