А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін лінійно-пружний розрахунок першого порядку без перерозподілу

лінійно-пружний розрахунок першого порядку без перерозподілу - first order linear-elastic analysis without redistribution Elastic structural analysis based on linear stress/strain or moment/curvature laws and performed on the initial geometry. лінійно-пружний розрахунок першого порядку без перерозподілу Пружний розрахунок, що базується на лінійній залежності напруження/деформації або момент/кривина і виконаний при начальній геометрії. линейно-упругий расчет первого порядка без уточнения Расчет, проводимый в упругой стадии, основанный на линейных зависимостях напражение/деформация с использованием начальной, недеформированной геометрии конструкции. 0.67 П first order linear-elastic analysis with redistribution Linear elastic analysis in which the internal moments and forces are modified for structural design, consistently with the given external actions and without more explicit calculation of the rotation capacity. лінійно-пружний розрахунок першого порядку з перерозподілом Лінійно пружний розрахунок, в якому внутрішні моменти та сили є модифікованими для конструкційного розрахунку, відповідно до даних зовнішніх дій, та без більш точного розрахунку граничного кута повороту. линейно-упругий расчет первого порядка с перераспределением Линейный расчет, при котором внутренние усилия уточняются в соответствии с изменением внешних воздействий, без проведения более точного определения предельного угла поворота. 0.68 П second order linear-elastic analysis Elastic structural analysis, using linear stress/strain laws, applied to the geometry of the deformed structure. лінійно-пружний розрахунок другого порядку Лінійно пружний розрахунок, який використовує лінійну залежність напруження/деформаціїз урахуванням геометрії деформованої споруди. линейно-упругий расчет второго порядка Расчет по деформированной расчетной схеме, выполненный с использованием линейных зависимостей напражение/деформация. 0.69 П first order non-linear analysis Structural analysis, performed on the initial geometry, that takes account of the non-linear deformation properties of materials. нелінійний розрахунок першого порядку Розрахунок, який виконується по начальним геометричним даним, і приймає до уваги властивості нелінійної деформації матеріалів. нелинейный расчет первого порядка Расчет, выполненный по геометрически линейной и физически нелинейной расчетной схеме.

Ця фраза "лінійно-пружний розрахунок першого порядку без перерозподілу" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій. EN 1990, mass
Літера: Ю | Просмотров: 795 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1990 Основи проектування конструкцій:
Фразу додано та оновлено: 2018-4-1

Термін лінійно-пружний розрахунок першого порядку без перерозподілу відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1990 Основи проектування конструкцій.

Ключові слова сторінки: EN 1990, mass,
У "словнику будівельника" є такий термін: Особа, відповідальна за експлуатацію установок пожежної автоматики на об'єкті
Керівник або працівник підприємства, який призначений наказом відповідати за утримування установок пожежної автоматики в працездатному стані
Дополнительная информация: