А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін кільце жорсткості

кільце жорсткості (або кольцо жесткости) - Кільце жорсткості - це місцевий елемент жорсткості, який проходить по колу конструкції в заданій точці на меридіані. Вважається, що воно не має жорсткості в меридіональній площині конструкції. Воно забезпечує підвищення стійкості або приймає на себе місцеві навантаження, але не в якості елементу, що сприймає основне навантаження. У круглій оболонці воно проходить по колу, а в прямокутних конструкціях набуває прямокутної форми згідно конфігурації перерізу в плані.

кольцо жесткости Кольцо жесткости – это локальный элемент жёсткости, который проходит по окружности конструкции в заданной точке на меридиане. Подразумевается, что оно не имеет жесткости в меридиональной плоскости конструкции. Оно обеспечивает повышение устойчивости или принимает на себя локальные нагрузки, но не в качестве элемента, несущего основную нагрузку. В круглой оболочке оно проходит по окружности, а в прямоугольных конструкциях оно принимает прямоугольную форму согласно конфигурации сечения в плане.

ring stiffener A ring stiffener is a local stiffening member that passes around the circumference of the structure at a given point on the meridian. It is assumed to have no stiffness in the meridional plane of the structure. It is provided to increase the stability or to introduce local loads, not as a primary load-carrying element. In a shell of revolution it is circular, but in rectangular structures is takes the rectangular form of the plan section.

Варіант 2 (EN 1993 Design of steel structures, Частина 3-2. Башти, щогли і димарі. Димарі)

кільця жорсткості (або кольца жесткости) - Горизонтальні елементи, що використовуються для запобігання овалізації і збереження круглої форми оболонки димаря в процесі виготовлення та транспортування. Горизонтальні елементи, що використовуються для забезпечення жорсткості на вирізах і отворах або при необхідності при змінах ухилу оболонки конструкції.

кольца жесткости Горизонтальные элементы, используемые для предотвращения овализации и сохранения круглой формы оболочки дымовой трубы в процессе изготовления и транспортировки. Горизонтальные элементы, используемые для обеспечения жесткости у вырезов и отверстий или по возможности при изменениях уклона оболочки конструкции.

stiffening rings Horizontal members to prevent ovalling and to hold the chimney shell round during fabrication and transport. Horizontal members to provide stiffeners at cut outs and openings or possibly at changes in slope of the structural shell.

Варіант 3 (EN 1999 Проектування алюмінієвих конструкцій Частина 1-5. Оболонкові конструкції)

кільце жорсткості (або кольцо жесткости) - Місцевий елемент жорсткості, який проходить по колу оболонки обертання і перетинає меридіан у заданій точці. Припускається, що він не має жорсткості у площині меридіану оболонки. Цей елемент потрібен для підвищення стійкості або для сприйняття осесиметричних місцевих навантажень, які діють у площині кільця, за рахунок осесиметричних поздовжніх сил у кільці. Він не призначений для забезпечення основного опору згину.

кольцо жесткости Местный элемент жесткости, который проходит по окружности оболочки вращения и пересекает меридиан в заданной точке. Предполагается, что он не имеет жесткости в плоскости меридиана оболочки. Этот элемент нужен для повышения устойчивости или для восприятия осесимметричных местных нагрузок, которые действуют в плоскости кольца, за счет осесимметричных продольных сил в кольце. Он не предназначен для оказания основного сопротивления изгибу

ring stiffener A local stiffening member that passes around the circumference of the shell of revolution at a given point on the meridian. It is assumed to have no stiffness in the meridional plane of the shell. It is provided to increase the stability or to introduce axisymmetric local loads acting in the plane of the ring by a state of axisymmetric normal forces. It is not intended to provide primary resistance for bending.

Варіант 4 ( EN 1993-1-6 Part 1-6. Strength and Stability of Shell Structures)


кільце жорсткості (або кольцо жесткости) - Місцевий елемент жорсткості, який проходить по колу оболонки обертання і перетинає меридіан у заданій точці. Як правило, припускається, що цей елемент не має жорсткості при деформаціях з його площини (меридіональні переміщення оболонки), але є жорстким при деформаціях у площині кільця. Він застосовується для збільшення стійкості або для передачі місцевих навантажень, що діють у площині кільця.

кольцо жесткости Местный элемент жесткости, который проходит по окружности оболочки вращения и пересекает меридиан в заданной точке. Как правило, предполагается, что этот элемент не имеет жесткости при деформациях из его плоскости (меридиональные перемещения оболочки), но является жестким для деформаций в плоскости круга. Он применяется для повышения устойчивости или для восприятия осесимметричных местных нагрузок, которые действуют в плоскости кольца

ring stiffener A local stiffening member that passes around the circumference of the shell of revolution at a given point on the meridian. It is normally assumed to have no stiffness for deformations out of its own plane (meridional displacements of the shell) but is stiff for deformations in the plane of the ring. It is provided to increase the stability or to introduce local loads acting in the plane of the ring.

Варіант 5 (EN 1993 Design of steel structures Частина 4-2. Резервуари)


кільце жорсткості Кільце жорсткості - це місцевий елемент жорсткості, який проходить по колу конструкції в заданій точці на меридіані. Вважається, що воно не має жорсткості в меридіональній площині конструкції. Воно забезпечує підвищення стійкості або приймає на себе місцеві навантаження, але не в якості елементу, що сприймає основне навантаження. У круглій оболонці воно проходить по колу, а в прямокутних конструкціях набуває прямокутної форми згідно конфігурації перерізу в плані.

кольцо жесткости Кольцо жесткости – это локальный элемент жёсткости, который проходит по окружности конструкции в заданной точке на меридиане. Подразумевается, что оно не имеет жесткости в меридиональной плоскости конструкции. Оно обеспечивает повышение устойчивости или принимает на себя локальные нагрузки, но не в качестве элемента, несущего основную нагрузку. В круглой оболочке оно проходит по окружности, а в прямоугольных конструкциях оно принимает прямоугольную форму согласно конфигурации сечения в плане.

ring stiffener A ring stiffener is a local stiffening member that passes around the circumference of the structure at a given point on the meridian. It is assumed to have no stiffness in the meridional plane of the structure. It is provided to increase the stability or to introduce local loads, not as a primary load-carrying element. In a shell of revolution it is circular, but in rectangular structures is takes the rectangular form of the plan section.

Англійською термін перекладається, як 'ring stiffener'.

Ця фраза "кільце жорсткості або кольцо жесткости (англ.: ring stiffener)" згадується у нормативному документі EN 1993 Design of steel structures, Частина 4-1. Силоси. силос, EN 1993, кільце жорсткості
Літера: К | Просмотров: 977 | Добавил: miley | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1993 Design of steel structures, Частина 4-1. Силоси:
Фразу додано та оновлено: 2018-3-1

Термін кільце жорсткості відноситься до категорії літера "К", згадується у документі EN 1993 Design of steel structures, Частина 4-1. Силоси. На англійську мову кільце жорсткості перекладається, як 'ring stiffener'.

Ключові слова сторінки: силос, EN 1993, кільце жорсткості,
У "словнику будівельника" є такий термін: Окрема конструкція
Основа конструктивної системи (балка, колона, розпірна стіна, ферма тощо), яка розглядається як окрема з відповідними граничними умовами та умовами спирання.
Дополнительная информация: