А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін характеристичне значення снігового навантаження на покрівлю

характеристичне значення снігового навантаження на покрівлю - characteristic value of snow load on the roof Product of the characteristic snow load on the ground and appropriate coefficients. характеристичне значення снігового навантаження на покрівлю Характеристичне значення снігового навантаження на ґрунт, помножене на відповідні коефіцієнти. характеристическое значение снеговой нагрузки на кровлю Характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт, умноженное на соответствующие коэффициенты. 1.1.3.5 П undrifted snow load on the roof Load arrangement which describes the uniformly distributed snow load on the roof, affected only by the shape of the roof, before any redistribution of snow due to other climatic actions. снігове навантаження на покрівлю без урахування наметів Схема прикладення навантаження, яке описує рівномірний розподіл снігового навантаження на покриття, залежить тільки від форми покриття, і передує будь-яким перерозподілам снігу внаслідок інших кліматичних явищ. снеговая нагрузка на кровлю без учета заносов Схема приложения нагрузки, которая описывает равномерное распределение снеговой нагрузки на покрытие, определяемое только формой кровли, до любого перераспределения снега вследствие иных климатических воздействий. 1.1.3.6 П drifted snow load on the roof Load arrangement which describes the snow load distribution resulting from snow having been moved from one location to another location on a roof, e.g. by the action of the wind. снігове навантаження на покрівлю з урахуваннямнаметів Схема прикладення навантаження, яка визначає розподіл навантаження від снігу, що був переміщений з одного місця покриття в інше, наприклад при дії вітру. снеговая нагрузка на кровлю с учетом заносов Схема приложения нагрузки, которая описывает распределение снеговой нагрузки на покрытие, являющееся результатом перемещения снега из одного положения в другое на покрытии, например при воздействии ветра. 1.1.3.7 П roof snow load shape coefficient Ratio of the snow load on the roof to the undrifted snow load on the ground, without the influence of exposure and thermal effects. коефіцієнт форми снігового навантаження на покрівлю Відношення снігового навантаження без наметів на покриття до снігового навантаження на ґрунт, яке визначається без урахування впливу навколишнього середовища і теплових ефектів. коэффициент формы снеговой нагрузки на кровлю Отношение снеговой нагрузки на покрытии к снеговой нагрузке беззаносов на грунте, определенное без учета влияния окружающей средыи температуры.

Ця фраза "характеристичне значення снігового навантаження на покрівлю" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 2044 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-3-1

Термін характеристичне значення снігового навантаження на покрівлю відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Захищені елементи
Елементи, для яких запроваджені заходи з метою зменшення підвищення температури або зниження обвуглювання під час пожежі.
Дополнительная информация: