А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін характеристична величина геометричної характеристики

характеристична величина геометричної характеристики - characteristic value of a geometrical property (ak) Value usually corresponding to the dimensions specified in the design. Where relevant, values of geometrical quantities may correspond to some prescribed fractiles of the statistical distribution. характеристична величина геометричної характеристики (ak) Величина, що, зазвичай, відповідає розмірам, визначеним в проекті. За необхідністю, геометричні розміри можуть відповідати деяким заданим квантилям статистичного розподілення. характеристическое значение геометрического параметра (ak) Значение, обычно соответствующее размеру, принятому при проектировании. При необходимости, значения геометрических величин могут соответствовать некоторым установленным квантилям статистического распределения. 0.63 П design value of a geometrical property (ad) Generally a nominal value. Where relevant, values of geometrical quantities may correspond to some prescribed fractile of the statistical distribution. розрахункова величина геометричної характеристики(ad) Звичайно, це - номінальна величина. Там, де це є доречним, геометричні розміри можуть відповідати деяким заданим квантилям статистичного розподілення. расчетное значение геометрической величины (ad) Как правило, номинальное значение. При необходимости, значения геометрических величин могут соответствовать некоторым установленным квантилям статистического распределения. 0.64 П structural analysis Procedure or algorithm for determination of action effects in every point of a structure. розрахунок будівельних конструкцій Процедура або алгоритм для визначення результатів від дій в кожній точці споруди. расчет строительных конструкций Процедура или алгоритм для определения эффекта воздействия в каждой точке конструкции. 0.65 П global analysis Determination, in a structure, of a consistent set of either internal forces and moments, or stresses, that are in equilibrium with a particular defined set of actions on the structure, and depend on geometrical, structural and material properties. загальний розрахунок Визначення в споруді узгоджених сполучень або внутрішніх сил і моментів, або напружень, що є врівноваженими з конкретною визначеною сукупністю дій на споруду, та залежить від геометричних і конструктивних даних, а також властивостей матеріалів. общий расчет Определение для всей несущей конструкций внутренних сил и моментов, или напряжений, которые вызваны заданным набором воздействий и зависят от особенностей сооружения, геометрических параметров и свойств материала.

Ця фраза "характеристична величина геометричної характеристики" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій. EN 1990, mass
Літера: Ю | Просмотров: 821 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1990 Основи проектування конструкцій:
Фразу додано та оновлено: 2018-3-1

Термін характеристична величина геометричної характеристики відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1990 Основи проектування конструкцій.

Ключові слова сторінки: EN 1990, mass,
У "словнику будівельника" є такий термін: Площа будинку
сумарна площа житлових і підсобних приміщень будинку без урахування лоджій, балконів, веранд і терас.
Дополнительная информация: