А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін часто повторюване (експлуатаційне) значення змінної дії

часто повторюване (експлуатаційне) значення змінної дії - frequent value of a variable action ( ψ1 Qk) Value determined - in so far as it can be fixed on statistical bases - so that either the total time, within the reference period, during which it is exceeded is only a small given part of the reference period, or the frequency of it being exceeded is limited to a given value. It may be expressed as a determined part of the characteristic value by using a factor ψ1 ≤ 1. часто повторюване (експлуатаційне) значення змінної дії ( ψ1 Qk) Визначене на статистичній основі таке детерміноване значення, що в межах базового періоду, час, протягом якого вона перевищується, є тільки малою часткою базового періоду, або частота її перевищення обмежена відповідним значенням. Це значення може бути виражене як визначена частина характеристичного значення, використовуючи коефіцієнт ψ1 ≤1. часто повторяющееся (эксплуатационное) значение временного воздействия ( ψ1 Qk) Значение статистически устанавливаемого воздействия, которое выбирается с учетом того, что суммарное время его действия меньше базового периода времени. Это значение определяется умножением характеристического значения на коэффициент ψ1 ≤ 1. 0.54 П quasi-permanent value of a variable action 2 ( ) ψ Qk Value determined so that the total period of time for which it will be exceeded is a large fraction of the reference period. It may be expressed as a determined part of the characteristic value by using a factor ψ2 ≤ 1. квазіпостійна величина змінної дії 2 ( ) ψ Qk Детермінована величина така, що загальний час, протягом якого воно буде перевищена, становить значну долю базового періоду. Може бути виражена як визначена частина характеристичного значення використовуючи коефіцієнт ψ2 ≤ 1. квазипостоянное (длительное) значение временного воздействия ( ψ2 Qk) Значение временного воздействия, определенное с учетом того, что суммарный промежуток времени, в течение которого оно будет превышено, составляет большую часть базового периода. Оно может быть определенно умножением характеристического значения воздействия на коэффициент ψ2 ≤ 1. 0.55 П accompanying value of a variable action (ψQk) Value of a variable action that accompanies the leading action in a combination. супутня величина змінної дії (ψQk) Величина змінної дії, що є супутньою, в комбінації, для ведучої дії. сопутствующее значение временного воздействия (ψQk) Значение временного воздействия, принимаемое в комбинации с ведущим воздействием.

Ця фраза "часто повторюване (експлуатаційне) значення змінної дії" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій. EN 1990, mass
Літера: Ю | Просмотров: 861 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1990 Основи проектування конструкцій:
Фразу додано та оновлено: 2018-3-1

Термін часто повторюване (експлуатаційне) значення змінної дії відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1990 Основи проектування конструкцій.

Ключові слова сторінки: EN 1990, mass,
У "словнику будівельника" є такий термін: Охоронювані археологічні території
Топографічно визначені території чи водні об'єкти, в яких містяться об'єкти культурної спадщини або можлива їх наявність, оголошені охоронюваними...
Дополнительная информация: